Selecteer een pagina

Ad Hoc betekenis

De betekenis van ad hoc is voor dit speciale geval. Echter heeft het woord ook meerdere betekenissen en is het breed toepasbaar.Het is ook goed te combineren met werkwoorden, zoals beslissen, besluiten en samenstellen. Het wordt vooral gebruikt om aan te duiden dat iets snel moet gebeuren, zonder dat er een goed plan voor is opgesteld of dat het op de planning staat.

Ad Hoc betekenis: meer uitleg

Op de werkvloer wordt het woord ad hoc vaker gebruikt. Hij moest ad hoc reageren is bijvoorbeeld een zin die je vaker hoort en waarmee wordt bedoeld dat iemand ergens op moet reageren of zelfs actie moet ondernemen, zonder dat er overleg heeft plaatsgevonden of dat er goed over nagedacht is. Een situatie die per direct de aandacht vraagt, vraagt ook om ad hoc reageren.betekenis ad hoc

Waar komt het woord ad hoc vandaan?

Ad hoc komt het Latijn en betekent letterlijk voor deze zaak, voor deze gelegenheid, voor het onderhavige geval, voor dit speciale doel, bij een bepaalde gelegenheid of kwestie. Ad hoc heeft betrekking op een reactie of handeling die eenmalig is. Een actie die ad hoc wordt uitgevoerd, wordt snel en eenmalig uitgevoerd zonder dat er een planning wordt gemaakt. Zodra de handeling een vaste routine wordt en meermaals wordt uitgevoerd, is het ook niet meer ad hoc.

Ad hoc in het Engels

In het Engels wordt de term ad hoc ook gebruikt en het heeft dan dezelfde betekenis als ad hoc in het Nederlands. The discussions were on an ad hoc basis is een goed voorbeeld van dat er discussies ontstonden die ook niet gepland waren of waar goed over nagedacht is. Overigens heeft dat niets te maken met impulsief, waarbij je ook reageert of handelt zonder erover na te denken. Ad hoc beslissen of reageren is vaak een noodzakelijk kwaad om een onverwachte situatie het hoofd te kunnen bieden.Voorbeeld van ad hoc in het dagelijkse leven

In het dagelijkse leven komt ad hoc voor. Je moet bijvoorbeeld ad hoc een beslissing nemen als een vriend of vriendin belt om je uit te nodigen voor een middagje shoppen. Het stond niet gepland om die dag te gaan shoppen en je moet dus ad hoc beslissen of je meegaat of het middagje shoppen overslaat.

Voorbeeld van ad hoc op de werkvloer

Op de werkvloer komt ad hoc regelmatig voor. Je hoort het ook wel vaker op de werkvloer, ondanks dat het niet altijd correct wordt gebruikt. Ad hoc wordt weleens verward met snel en impulsief reageren, maar het heeft meer betrekking op snel schakelen als er bijvoorbeeld een situatie ontstaat, waarin direct een reactie of handeling benodigd is. Bijvoorbeeld wanneer je een klant een verkeerde mail hebt gestuurd en hem of haar dan even belt om uit te leggen dat de mail als niet verzonden beschouwd mag worden. Dan reageer je dus ad hoc, omdat je ook niet te lang kan wachten met je belletje met de kans op dat de klant de mail al heeft gelezen.

Ad-hoc-commissie

Er is ook een begrip ad-hoc-commissie waarbij er een commissie wordt aangesteld om zich te buigen over een bepaalde kwestie. Hierin betekent ad hoc dat de focus dus op een specifiek onderwerp ligt. Een commissie wordt doorgaans ook tijdelijk aangesteld om zich over de kwestie te kunnen buigen.Ad-hocnetwerk

Het ad-hocnetwerk is een grip, waarmee aangeduid wordt dat er een netwerk van computers met elkaar in verbinding staan, zonder een hoofdcomputer te gebruiken. Het netwerk speurt naar bereikbare systemen om op die manier een netwerk te kunnen opbouwen.

Is ad hoc positief of negatief?

Ad hoc kan zowel positief als negatief zijn. Het voordeel van iemand die ad hoc kan denken, handelen en reageren, is dat problemen razendsnel opgelost kunnen worden. Iemand heeft de volledige focus op de situatie en kan ook snel denken en reageren om ervoor te zorgen dat een probleem niet groter wordt of zelfs compleet wordt opgelost. De valkuil is dat bij ad hoc reageren, beslissen of handelen er minder goed wordt nagedacht over de consequenties. Ook is ad hoc geen goede oplossing als je oplossingen voor op de lange termijn moet bedenken.