Selecteer een pagina

Addendum betekenis

De betekenis van het woord addendum is aanvulling of bijlage. Het is vaak van toepassing op een officieel document of een boek waarin aanvullende informatie wordt gegeven.Een addendum komt het vaakst voor bij boeken en contracten. Een auteur kan in een addendum bijvoorbeeld meer informatie geven over het boek zelf, waarom hij of zij het boek geschreven heeft of hoe er op het idee is gekomen. Feitelijk is het aanvullende informatie, wat verder niets met het boek zelf te maken heeft.

Addendum bij arbeidsovereenkomst

Als we spreken over contracten en overeenkomsten, is een addendum vaak een toevoeging van bijvoorbeeld nieuwe arbeidsvoorwaarden. Als je bijvoorbeeld een langere tijd in dienst bent en een afwijkende afspraak maakt over salaris, het aantal vakantiedagen of het aantal uren dat je werkt. Deze afwijkende afspraken kunnen dan met een addendum aan de bestaande overeenkomst worden toegevoegd.betekenis addendum

Addendum in het Engels

Addendum is ook een Engels woord en heeft precies dezelfde betekenis als addendum in het Nederlands. Ook hier wordt gesproken over een aanvulling, bijlage of toevoeging aan een bestaand document of boek. Andere Engelse woorden voor addendum zijn appendix en attachment.

Waar komt het woord addendum vandaan?

Het woord addendum is afgeleid van het Latijnse woord addendum est. Wat letterlijk betekent dat wat moet worden toegevoegd. Het heeft vooral betrekking op officiële documenten waarop een aanpassing of een toevoeging noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe afspraken maakt over een arbeidsovereenkomst.Addendum op overeenkomsten

Een addendum kan een toevoeging zijn op een bestaande overeenkomst. Bijvoorbeeld een huurcontract of een arbeidscontract. Ook andere contracten en overeenkomsten kunnen een addendum krijgen. Een addendum wordt alleen toegevoegd als oude afspraken komen te vervallen en nieuwe afspraken worden gemaakt. Ook wanneer er aanvullende afspraken worden gemaakt, kan er sprake zijn van een addendum. Waarin de aanvullende afspraken worden vastgelegd. Een addendum is rechtsgeldig en moet evenals een overeenkomst ondertekend worden.

Addendum op een boek

Een auteur kan ervoor kiezen om een addendum toe te voegen. Bijvoorbeeld om tegenstrijdigheden in zijn verhaal uit te leggen of om meer tekst en uitleg te geven over het verhaal dat is geschreven. Een addendum kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld een bestaand verhaal te verbeteren.Is een bijlage in een e-mail een addendum?

Een bijlage of attachment in een e-mail kan een addendum zijn, maar dat hoeft niet per se. Een foto die je als bijlage aan je e-mail toevoegt is geen addendum. Een PDF met bijvoorbeeld algemene voorwaarden, een contractvoorstel of -wijziging of een disclaimer, kan wel als een addendum worden gezien. Ook vanwege het feit dat dit vaak betrekking heeft op het recht dat zowel de afzender als de ontvanger heeft.

Wanneer is een addendum rechtsgeldig?

Een addendum is alleen rechtsgeldig als beide partijen het addendum hebben ondertekend. Dit kan zowel fysiek als digitaal. Een schriftelijk akkoord op bijvoorbeeld het addendum kan ook rechtsgeldig worden verklaard. Als onomstotelijk bewezen kan worden dat iemand ook echt zelf schriftelijk akkoord heeft gegeven op het addendum.