Selecteer een pagina

Adequaat betekenis

De letterlijke betekenis van het woord adequaat is voldoende, geschikt, gepast en doelmatig.
Het woord heeft dus ook meerdere betekenissen en kan in verschillende situaties worden gebruikt. In onze spreektaal gebruiken we het woord adequaat niet alledaags. Des te meer in het schrijven.

Betekenis adequaat, meer uitleg

Met adequaat kunnen verschillende dingen worden bedoeld. Een adequaat persoon voor een open vacature kan dus iemand zijn die de functie ook naar verwachting en zonder problemen kan uitvoeren. Adequaat handelen betekent bijvoorbeeld dat iemand in staat is om een probleem efficiënt en doeltreffend op te lossen. Synoniemen voor het woord adequaat zijn behoorlijk, netjes, fatsoenlijk en deugdelijk.adequaat betekenis

Hoe spreek je adequaat uit?

Adequaat spreek je uit als a-de-kwaad en in schrift kom je ook de spelling adekwaat tegen. Deze spelling is logischerwijs incorrect. Adequaat wordt geschreven met een Q en een U en uitgesproken als de K.

Waar komt het woord adequaat vandaan?

Het bijvoeglijk naamwoord adequaat bestaat al sinds de 17e eeuw in de Nederlandse taal. Het woord is afkomstig uit het Latijn en bestaat uit de woorden Ad en Aequo. Deze woorden betekenen bij en gelijk maken. Samengevoegd betekent het woord adaequatio aanpassen of passend maken. Hiermee wordt aangeduid dat een bepaalde handelswijze aan de verwachtingen voldoet of voldoende is om bijvoorbeeld een probleem op te lossen.

Adequaat in het Engels

Adequaat heeft geen betekenis in het Engels. Het Engelse woord voor adequaat is adequate en heeft precies dezelfde betekenis als in het Nederlands. Als voorbeeld: The food was adequate for the four of us. Dit betekent dus dat het voedsel voldoende was voor het gezelschap van 4 personen. In de Engelse spreektaal wordt het woord adequaat vaker gebruikt dan wij Nederlanders het woord adequaat gebruiken in onze dagelijkse verbale communicatie.Een adequaat individu

Iemand wordt weleens omschreven als een adequaat individu. Hiermee wordt vaak aangegeven dat iemand aan een verwachtingspatroon voldoet. Bijvoorbeeld een persoon die op een functie solliciteert die hij of zij ook naar verwachting en zonder problemen kan uitvoeren. In tegenstelling tot een inadequaat persoon die naar alle waarschijnlijkheid niet aan de verwachtingen kan voldoen.

Adequaat handelen

Adequaat handelen is een zin die we vaker gebruiken, horen en in schrift tegenkomen. Hiermee wordt bedoeld dat iemand adequaat handelt of kan handelen. Met andere woorden: de persoon is in staat om een probleem efficiënt en snel op te lossen. Vooral bij ad-hoc situaties is adequaat handelen een sterke competentie waarmee je bijvoorbeeld schade aan het bedrijf kunt voorkomen.

Adequaat antwoorden

Adequaat antwoorden is feitelijk niets meer of minder dan een vraag correct beantwoorden. Het antwoord twee op de vraag hoeveel is een + een? is dus adequaat. Adequaat antwoorden kan ook een verwacht en bovenal een correct antwoord zijn op een vraag die wordt gesteld. Een adequaat antwoord kan bijvoorbeeld ook een politiek correct antwoord zijn.

Adequaat reageren

Adequaat reageren is daarentegen een reactie die van je wordt verwacht. Als een werkgever je vraagt om bijvoorbeeld over te werken, is zijn verwachting dat je adequaat reageert. Oftewel dat je zonder problemen akkoord gaat en daadwerkelijk overwerkt. Op dat moment reageer je adequaat. Inadequaat reageren kan bijvoorbeeld zijn dat iemand niet weet hoe hij of zij op een vraag moet reageren of geen oplossing kan bieden voor een probleem dat is ontstaan.Adequaat gedrag

Adequaat gedrag is dat iemand zich gedraagt zoals dat van hem of haar verwacht wordt. Iemand die bijvoorbeeld in de kerk aanwezig is en netjes zijn mond houdt als de pastoor een preek houdt, gedraagt zich adequaat. Het wordt immers ook van diegene verwacht dat hij of zij zijn of haar mond houdt. Ook een leerling gedraagt zich adequaat als hij of zij aandachtig naar zijn leraar of lerares luistert.

Adequaat in de wetenschap

Wetenschappers gebruiken het woord adequaat om bijvoorbeeld aan te geven dat er een bepaalde uitkomst plaatsvindt als er een actie wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het testen van medicijnen. Hierbij wordt uitgegaan van hoe een testpersoon op het medicijn reageert. Dit wordt vaak berekend op basis van statistische cijfers. Hierbij spreekt men al snel over causale adequaatheid.

Filosofische en historische adequaatheid

Als we spreken over historische of filosofische adequaatheid, betekent adequaat in deze situaties dat bijvoorbeeld een filosofisch idee of uitgangspunt overeenkomt met bestaande opvattingen. Bij historische adequaatheid wordt bedoeld dat het aantoonbaar is dat een reeks van gebeurtenissen tot een bepaalde gebeurtenis in onze geschiedenis heeft geleid.

Adequaat in de medische wereld

In de medische wereld gebruikt een arts het woord adequaat weleens om aan te geven dat een bepaald signaal bij een zintuig hoort. Zo is geluid adequaat voor de oren en licht adequaat voor de ogen.

Antoniem adequaat

Het antoniem voor adequaat is inadequaat. Iemand die inadequaat handelt of reageert is dus ongeschikt voor de functie die hij of zij bekleedt of iemand die niet volgens de verwachting reageert. Inadequaat gedrag is bijvoorbeeld roken in gezelschap van niet-rokers en kan zelfs leiden tot conflicten, ruzies en zelfs het verlies van familiebanden en vriendschappen.