Selecteer een pagina

ADL betekenis

De betekenis van ADL is algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het is een afkorting die vooral in de zorg veelvuldig wordt gebruikt.Met algemene dagelijkse levensverrichtingen worden zaken bedoeld, zoals horen, zien, lopen, bewegen, urineren, wassen, aan- en uitkleden en het uitoefenen van een hobby of een sport.

Wat is ADL in de zorg?

De term ADL wordt vooral gebruikt in de medische zorg. Waarmee bepaald wordt of iemand nog in staat is om zelfstandig te wonen. Is het bijvoorbeeld verantwoord om iemand die aan dementie lijdt zelfstandig te laten wonen of is het advies hierin om de persoon in een verzorgingshuis te plaatsen? Op het moment dat iemand niet meer in staat is om zelfstandig of gedeeltelijk zelfstandig te wonen, kan er worden besloten om iemand in een instelling te plaatsen of de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft.betekenis adl

ADL in het Engels

ADL is ook een term die in het Engels gebruikt wordt. Hierbij staan de letters voor activities of daily living. Met andere woorden: activiteiten die een mens dagelijks verricht, zoals zien, horen, lopen, bewegen, urineren en wassen. Ook in de Engelse medische sector wordt de term gebruikt om te kunnen bepalen of iemand nog zelfredzaam is en of er bijvoorbeeld een plan van aanpak moet worden gemaakt om iemand in een instelling te plaatsen of te ondersteunen bij zelfstandig wonen.

Synoniemen voor ADL

Het synoniem voor ADL is activiteiten van het dagelijkse leven. We spreken dus over handelingen die we als mens dagelijks zelfstandig kunnen verrichten, zoals zien, horen en bewegen. De term wordt gebruikt om te kunnen bepalen of iemand nog zelfredzaam is en deze basishandelingen ook zelfstandig kan uitvoeren. Wanneer dat niet het geval is, is extra zorg vaak nodig.


Zelfstandig wonen

Mensen die niet alle dagelijkse handelingen zelf kunnen verrichten hoeven per definitie niet in een zorginstelling te worden geplaatst. Het is in theorie nog steeds goed mogelijk dat ze zelfstandig thuis wonen, maar wel de nodige hulp krijgen. Zoals thuiszorg om bijvoorbeeld het huishouden te verrichten of om iemand te helpen bij het aan- en uitkleden.

Plaatsen in een zorginstelling

Wanneer blijkt dat iemand niet meer in staat is om de algemene dagelijkse levensverrichtingen te verrichten, kan er besloten worden om iemand in een zorginstelling te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een oudere die aan dementie lijdt en niet meer in staat is zelfstandig te wonen. Dat zou ook onverantwoord kunnen zijn. Dan kan er besloten worden dat een plaatsing in een zorginstelling de betere optie is, zodat de persoon in kwestie ook de zorg en aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

ADL hulpmiddelen

Er zijn heel veel hulpmiddelen beschikbaar waarmee mensen toch zelfstandig kunnen wonen. Denk bijvoorbeeld aan rollators, krukken, aankleed stokken en andere hulpmiddelen die mensen helpen bij het verrichten van de basishandelingen die we dagelijks doen. Op advies van een huisarts of een zorginstelling kunnen deze hulpmiddelen worden aangeboden.


ADL zorg

De term ADL zorg komt minder vaak voor, maar is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat een zorginstelling of een bedrijf gespecialiseerd is in zorgen voor mensen die niet meer in staat zijn om zelfredzaam te zijn. Deze bedrijven bieden dus hulp in de vorm van verpleging, schoonmakers en hulpmiddelen, zodat mensen met beperkingen toch zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.