Selecteer een pagina

Alle artikelen

Op deze pagina vind je alle artikelen die die de redactie van Betekenisvan.nl heeft gepubliceerd.
De artikelen zijn gesorteerd van nieuw naar oud. Ben je op zoek naar de betekenis van een bepaald woord dat je nog niet op deze pagina kunt ontdekken? Neem dan gerust contact op met de redactie.

Inherent

Inherent

Inherent betekent van nature. Als iets van nature met elkaar verbonden is, dan is het dus inherent aan elkaar verbonden.

Triage

Triage

Triage betekent feitelijk sortering, maar dan specifiek in de context van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Toxic

Toxic

Toxic betekent giftig. Een persoon die toxic is, is daarom schadelijk voor je. Heb je een toxic relatie? Stop ermee.

Status Quo

Status Quo

Status quo betreft de huidige toestand of situatie. Het beschrijft iets dat blijft zoals het is, zonder veranderingen.

Woke

Woke

Woke is een uitdrukking die haar oorsprong vindt in het Afro-Amerikaans Engels en staat voor ‘wakker’ of ‘bewust’.

Fascisme

Fascisme

Fascisme is een politieke ideologie waarin één persoon en één partij de macht hebben en alles bepalen.

Tia

Tia

De afkorting tia staat voor Transient Ischaemic Attack. Het heeft te maken met bloedtoevoer naar de hersenen.

Inflatie

Inflatie

Inflatie wordt gedefinieerd als waardevermindering. Je kunt met hetzelfde budget minder aankopen.

Entiteit

Entiteit

De definitie van entiteit verwijst naar iets dat werkelijk bestaat. Ook kan een individu een entiteit vormen.

Inshallah

Inshallah

De term inshallah, bekend in islamitische kringen, komt uit het Arabisch en staat voor ‘als God het wil’ of ‘God wil het’.

Restitutie

Restitutie

Restitutie betekent teruggave of terugbetaling. Bijvoorbeeld wanneer je een product retourneert bij de winkel.

Decadent

Decadent

Iemand die decadent is geniet van het imago van luxe en bezit, maar zonder zelf enige substantie te hebben.

CQ

CQ

De afkorting c.q. staat voor ‘casu quo’, wat ‘in welk geval’ of ‘in voorkomend geval’ betekent. Je komt ‘m niet vaak tegen.

Ambitieus

Ambitieus

Ambitieus betekent dat iemand ijverig en eerzuchtig is. Het impliceert ook dat een persoon vol ambitie is.

Anekdote

Anekdote

Een anekdote is een kort en humoristisch verhaal. Dit kan je bijvoorbeeld vertellen tijdens een verjaardagsfeest.

Hypocriet

Hypocriet

Hypocriet zijn betekent dat iemand zich voordoet als iets anders dan zijn of haar ware zelf.

POV

POV

POV staat voor “Point of View”, wat in het Nederlands vertaald wordt als standpunt of gezichtspunt.

Evident

Evident

De definitie van evident is uiterst helder. Aan iets dat evident is, kan men niet twijfelen en het is daarmee onbetwistbaar.

Conservatief

Conservatief

De definitie van conservatief is het vasthouden aan tradities. Het kan gaan over individuen of collectieven, zoals politieke partijen.

WA

WA

WA staat voor ‘Wettelijke Aansprakelijkheid’. In Nederland is deze verzekeirng verplicht wanneer je met een voertuig rijdt.

Beleggen

Beleggen

Investeren betekent het wegzetten van geld om na verloop van tijd winst ofwel vermogen op te bouwen.

Privacy

Privacy

Privacy betekent vrij te zijn van ongevraagde bemoeienis in je privéleven en je (online) gegevens.

Recessie

Recessie

De betekenis van recessie is negatieve economische groei: daling in twee opeenvolgende kwartalen.

Innovatie

Innovatie

De betekenis van innovatie is vernieuwen. Verbeteringen doorvoeren in bestaande of nieuwe producten.

Lerarentekort

Lerarentekort

Lerarentekort is het gebrek aan gekwalificeerde docenten, leidend tot grotere klassen en minderde kwaliteit.

BPM

BPM

BPM betekent Belasting Personenauto’s en Motorrijtuigen, maar ook Beats Per Minute en Business Process Management.

Addendum

Addendum

Addendum betekent simpelweg aanvulling, of bijlage. Het is vaak van toepassing op een officieel document zoals een contract.

Algoritme

Algoritme

Het woord algoritme doelt op een reeks stappen of berekeningen, die samen een bepaald doel dienen te bereiken.

DSS Training

DSS Training

Deze training is bedoeld voor professionals in waterbeheer en sanitaire voorzieningen die betrokken zijn bij DSS.

Dutch Surge Support

Dutch Surge Support

Dutch Surge Support (DSS) zond twee specialisten uit naar het rampgebied na de explosie in Beiroet, Libanon.

DSS Water

DSS Water

DSS Water zet Nederlandse watermanagement expertise in om wereldwijd humanitaire hulp te kunnen verzorgen.

Cringe

Cringe

Cringe wordt door jongeren veel gebruikt wanneer ze zich schamen of ongemakkelijk voelen.

Retentie

Retentie

De betekenis van retentie is het vasthouden van iets of iemand. Het is doorgaans een zakelijke term.

Sedatie

Sedatie

De betekenis van sedatie is “verdoving”. Het gaat daarbij dan over medische ingrepen, zowel voor mens als dier.

Content

Content

De betekenis van content is “publicatie”, maar het woord heeft allerlei verschillende betekenissen.

Logies

Logies

De betekenis van logies is “overnachting”. Wanneer je logies boekt, boek je dus alléén de overnachting.

Expliciet

Expliciet

De betekenis van expliciet is “duidelijk”. Feitelijk wordt het woord expliciet toegepast om aan te geven dat het heel duidelijk is.

Perceptie

Perceptie

De betekenis van perceptie is zoiets als “waarneming”. Feitelijk is perceptie iets wat we zien, ruiken, horen en voelen.

Perspectief

Perspectief

De betekenis van perspectief is een punt van waaruit je naar iets kijkt. Het kan verschillende betekenissen hebben.

Kaulo

Kaulo

De betekenis van het straattaal-woord kaulo is “erg” of “heel veel”. Het is afkomstig uit het Surinaams.

Fysiek

Fysiek

De betekenis van fysiek is “lichamelijk” of feitelijk alles wat met het lichaam te maken heeft.

Discrepantie

Discrepantie

De betekenis van discrepantie is “afwijking”, maar het woord heeft meerdere betekenissen afhankelijk van context.

Integratie

Integratie

De betekenis van integratie is “opname in het geheel”. Wat het precies betekent, is context-afhankelijk.

Conventioneel

Conventioneel

De betekenis van conventioneel is “ouderwets”, maar deze betekenis dekt niet helemaal de lading.

Paradox

Paradox

De betekenis van paradox is “schijnbaar tegenstrijdig”. Een uitspraak die zichzelf tegenspreekt kan paradoxaal zijn.

Controversieel

Controversieel

De betekenis van controversieel is “zichzelf tegensprekend”, of “waarover grote mening geschillen zijn”.

Assessment

Assessment

De betekenis van assessment is “functietoets” of test om te onderzoeken of je ergens geschikt voor bent.

Delier

Delier

De betekenis van delier is “delirium”. Bij een delier is er sprake van een psychische stoornis die acuut ontstaan is.

Hemelvaart

Hemelvaart

De betekenis van hemelvaart is “Christelijke feestdag”, maar daarmee is de betekenis nog niet echt uitgelegd.

Progressief

Progressief

De betekenis van progressief is “vooruitstrevend”, maar de betekenis is afhankelijk van de context.

Somatiek

Somatiek

De betekenis van het woord somatiek is lichamelijk. In de medische zorg wordt gesproken over somatische aandoeningen.

Compliance

Compliance

De betekenis van compliance betekent “nakoming”. Compliance heeft betrekking op het naleven geldende regels.

Slay

Slay

De betekenis van het woord Slay is “doden”, maar het heeft ook verschillende betekenissen in straattaal.

Significant

Significant

De betekenis van significant is belangrijk, maar het heeft meerdere betekenissen. De betekenis is erg afhankelijk van de context.

Halfpension

Halfpension

De betekenis van halfpension is “overnachting met ontbijt en diner”, het is dus een horeca-gerelateerde term.

Integraal

Integraal

De betekenis van “integraal” is “volledig” of “compleet”. In de politiek wordt bijvoorbeeld vaak gesproken over een integrale aanpak.

Ambivalent

Ambivalent

De betekenis van ambivalent is dubbelwaardig. Gemakkelijker, het betekent dat je gemengde gevoelens hebt.

Affectie

Affectie

Wanneer je affectie toont, betekent dat dus feitelijk dat je iemand aardig, lief of aantrekkelijk vindt.

Subjectief

Subjectief

Bij subjectief is sprake van een mening of handeling die gebaseerd is op gevoel en emoties, niet op feiten en logica.

ADL

ADL

De betekenis van ADL is algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het is een afkorting die vooral in de zorg veelvuldig wordt gebruikt.

Ad Hoc

Ad Hoc

De betekenis van ad hoc is voor dit speciale geval. Er zijn echter meerdere betekenissen mogelijk.

Cynisch

Cynisch

Het woord cynisch heeft eigenlijk meerdere betekenissen, de treffendste betekenis is verbitterd of hatelijk.

Rigide

Rigide

De betekenis van rigide is streng en volgens de regels, maar toch dekt dat nog niet volledig de lading.

Niche

Niche

De betekenis van niche is klein marktsegment. Een kleine sector waarin producten worden afgezet.

Manifesteren

Manifesteren

Het woord manifesteren heeft meerdere betekenissen, onder andere ‘zichtbaar en duidelijk worden’.

Urgentieverklaring

Urgentieverklaring

Een urgentieverklaring stelt je in staat om voorrang te krijgen bij het vinden van een sociale huurwoning.

Holistisch

Holistisch

Een holistische levensstijl of denkwijze heeft betrekking op dat alles onlosmakend met elkaar verbonden is.

FTE

FTE

De betekenis van FTE is fulltime equivalent en dus niet fulltime employee, wat veel mensen wel denken.

Objectief

Objectief

De betekenis van objectief is onbevooroordeeld. Het betekent dus dat je een mening vormt op basis van feiten.

Accuraat

Accuraat

De betekenis van accuraat is nauwkeurig. Met het woord “accuraat” wordt de mate van nauwkeurigheid aangegeven.

Narratief

Narratief

De letterlijke betekenis van narratief is verhaal. Een narratief is dus een verhaal dat fictieve of non-fictieve personages bevat.

Consensus

Consensus

De betekenis van consensus is overeenstemming. Het komt o.a. voor in bedrijfsleven en democratieën.

NGO

NGO

De betekenis van NGO is niet-gouvernementele organisaties. Ze zetten zich in voor maatschappelijk belang.

Introvert

Introvert

De letterlijke betekenis van introvert is binnenwaarts. Introvert is een karaktereigenschap en iets wat je bent.

FOMO

FOMO

De afkorting FOMO staat voor Fear of Missing Out. De betekenis van FOMO is dat je bang bent om iets te missen.

Consistent

Consistent

De betekenis van consistent is onder andere samenhangen. Het woord kan ook met elkaar kloppend betekenen.

Competenties

Competenties

Competenties zijn te leren en te ontwikkelen naarmate je ouder wordt en meer ervaring opdoet.

Empathie

Empathie

Als je empathie hebt beschik je over de eigenschap om de gedachtes en gevoelens van anderen aan te voelen.

Rationeel

Rationeel

Het woord rationeel heeft meerdere betekenissen en betekent doorgaans op een rustige en doordachte manier.

Interventie

Interventie

De letterlijke betekenis van interventie is tussenkomst en kan ook bemiddeling, ingrijpen of inmenging betekenen.

Adequaat

Adequaat

De letterlijke betekenis van het woord adequaat is in principe zoiets als voldoende, geschikt, gepast en doelmatig.

Integer

Integer

Integer betekent letterlijk eerlijk en betrouwbaar, maar het woord heeft ook meerdere betekenissen.

Cognitief

Cognitief

Het woord cognitief heeft te maken met denkvermogen en hoe we informatie verwerken in de hersenen.

CEO

CEO

De betekenis van de afkorting CEO is Chief Executive Officer. De term is afkomstig uit de Verenigde Staten.

Acquisitie

Acquisitie

Het woord ‘acquisitie’ wordt doorgaans gebruikt om het proces van nieuwe klanten werven aan te duiden.

KPI

KPI

De betekenis van de afkorting KPI is Kritieke Prestatie-Indicatoren. In het Engels: Key Performance Indicators.

Pragmatisch

Pragmatisch

De letterlijke betekenis van pragmatisch is nuttig, doelgericht aangepakt, bruikbaar en praktisch.

Autonomie

Autonomie

De letterlijke betekenis van het woord ‘autonomie’ is zelfwetgeving, wat genuanceerd moet worden.

Assertief

Assertief

Met een assertieve houding ben je zelfverzekerd, mondig en durf je voor jezelf op te komen. Het is geen karaktereigenschap!

Queer

Queer

Queer wordt tegenwoordig meer gebruikt als een overkoepelende term voor homo- en biseksuelen.

Polarisatie

Polarisatie

De betekenis van polarisatie is een versterking van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

Hermafrodiet

Hermafrodiet

De betekenis van hermafrodiet is dat een persoon over zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken beschikt.