Selecteer een pagina

Competenties betekenis

De letterlijke betekenis van competenties is vaardigheden, maar dat dekt niet helemaal de lading. Vaardigheden bezit je namelijk van nature of zijn zelfs aangeboden.
Competenties zijn te leren en te ontwikkelen naarmate je ouder wordt en meer ervaring opdoet. Competenties zijn ook niet altijd vaardigheden waar je al goed in bent, maar kunnen ook vaardigheden of eigenschappen zijn waarin je beter wilt presteren.

Het woord competenties, de betekenis

Het woord competenties komt vooral voor in de werksfeer. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie of wanneer je bij een bedrijf dienst bent. Competenties zijn namelijk een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee je een beroep of een functie kunt uitoefenen. Competentie wordt weleens als synoniem gebruikt voor het woord ‘talent’, wat incorrect is. Een talent is namelijk aangeboren en een competentie niet altijd.competenties betekenis

Waar komt het woord competenties vandaan?

Het woord competentie spreek je uit als com-pe-ten-tie en is afgeleid van de Franse taal en betekent bekwaamheid of bevoegdheid. Een competentie is iets dat je kunt bezitten, leren en ontwikkelen. Om bijvoorbeeld een functie nog beter uit te oefenen.

Competenties in het Engels

In het Engels bestaat het woord competences dat dezelfde betekenis heeft als het woord competenties in het Nederlands. A competent person is dus iemand die bekwaam is. Bijvoorbeeld om een bepaalde taak te voltooien of een probleem op te lossen. An incomptent person is juist iemand die daar niet toe in staat is. In het Nederlands spreken we dan vaak over incompetent.Synoniemen voor competentie

Synoniemen voor het woord competentie zijn bekwaamheid, gedrevenheid, deskundigheid, meesterschap, slagvaardigheid en vakmanschap en vakbekwaamheid. Als je spreekt over een competente medewerker, dan spreek je dus doorgaans over iemand die zijn vak meester is en een taak naar verwachting kan voltooien. Of in staat is om problemen adequaat op te lossen.

Niet te verwarren met vaardigheden

Vaardigheden zijn onderdeel van je competenties, maar een competentie is niet een vaardigheid an sich. Het grote verschil is namelijk dat een competentie in theorie te leren is. Je leert immers hoe je bijvoorbeeld een bepaald beroep kunt uitoefenen, maar je leert pas de vaardigheden als je het ook daadwerkelijk doet. Een goed voorbeeld is een taal leren. Je kunt de woorden leren en de taal leren spreken en schrijven, maar door het te doen kun je er ook pas echt vaardig in worden.

Zijn competenties te leren?

Het korte antwoord op de vraag of competenties te leren zijn is dus ja. Als voorbeeld de taal die je hebt geleerd, maar waar je nog niet heer en meester in bent. Door te oefenen en jezelf uit te dagen kun je de taal onder de knie krijgen en er zelfs een expert in worden. Een talenknobbel kan dus wel een competentie zijn, die je ook nog verder kunt ontwikkelen tot het niveau waar je je prettig bij voelt. En zo zijn er nog legio voorbeelden van competenties die je kunt bezitten en waarin je kunt groeien.De competenties van een werknemer

In de zoektocht naar een nieuwe werknemer voor binnen de organisatie worden er functieprofielen opgesteld. In deze functieprofielen worden vaak ook enkele competenties benoemd die een sollicitant moet bezitten als die op de vacature wil reageren. Voor iemand die zelfstandig moet werken en ook beslissing moet nemen is een competentie, zoals besluitvaardig, een belangrijke. Een teamspeler is een competentie die weer zeer nuttig is als iemand bijvoorbeeld in een team van professionals moet opereren.

De competenties van een manager

Een manager moet ook een aantal belangrijke competenties bevatten als hij of zij de functie naar behoren wil uitvoeren. Een leidinggevende moet bijvoorbeeld over leidinggevende skills beschikken, maar ook competenties als besluitvaardig en integriteit bezitten. Dit zijn vaak ook harde eisen die in het functieprofiel worden omschreven.

De competenties van een verpleegkundige

Verpleegkundigen moeten een groot aantal competenties bezitten als ze ook in die functie willen opereren. Luisterend vermogen, empathie en oog voor detail zijn bijvoorbeeld belangrijke competenties waarmee iemand zijn of haar vak kan verstaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat je patiënten een luisterend oor moet kunnen bieden en je moet kunnen inleven in iemand zijn emoties, zodat je ook de hulp kan bieden die iemand nodig heeft. Terwijl je ook zorgvuldig de instructies van een arts moet kunnen opvolgen.

Competenties op een cv

Je krijgt met je competenties te maken als je aan de slag gaat met je cv, maar welke competenties zijn nu echt het vermelden waard? Dat is grotendeels afhankelijk van de functie waarop je solliciteert. Het is dus altijd goed om een functieprofiel door te nemen en in te spelen op de vraag vanuit het bedrijf. Een functie in de sales vraagt bijvoorbeeld om competenties als doortastendheid, resultaatgericht en sterke communicatieve vaardigheden.