Selecteer een pagina

Compliance betekenis

De betekenis van compliance betekent “nakoming”. Compliance heeft betrekking op het naleven van de gedragsregels of de wet- en regelgeving die gelden.Je bent dus compliant als je de regels volgt. Bijvoorbeeld wanneer je altijd stopt voor het rode licht, omdat het de regel is.

Wat is compliance precies?

Compliance komt vaker voor in het bedrijfsleven waarin strenge gedragsregels gelden. Van iedere werknemer wordt verwacht dat de gedragsregels worden nageleefd. Als de regel is dat je geen giften van derden aanneemt, moet je je daar ook aan houden. Datzelfde geldt voor instanties en overkoepelende organen die zich evenals bedrijven moeten houden aan de regels die gelden.betekenis compliance

Waar komt het woord compliance vandaan?

Compliance is afgeleid van het Engels “to comply”, wat gehoorzamen betekent. Tegenwoordig is compliance meer een vakterm waarmee wordt aangeduid dat er gedragsregels zijn die binnen het bedrijf moeten worden nageleefd. Wanneer je dit doet ben je dus compliant of anders omschreven gehoorzaam.Synoniemen voor compliance

Enkele synoniemen voor het woord “compliance” zijn “gehoorzaming”, “nakoming” en “regelnaleving”. Compliance kun je verbuigen naar compliant zijn. Wanneer je compliant bent, leef je dus de regels na en ben je gehoorzaam. Compliancy is een andere verbuiging van het woord “compliance” waarmee “naleving” wordt bedoeld.

Compliance in het bedrijfsleven

In het bedrijfsleven komt het woord compliance steeds vaker voor en feitelijk is het niets meer of minder dan een stel gedragsregels die nageleefd moeten worden. Door het opstellen van regels kan een bedrijf haar integriteit bewaken. Denk bijvoorbeeld aan strikte regels aangaande het aannemen van giften van klanten en partners. Om omkoping en subjectiviteit te voorkomen, kan de regel gelden dat het aannemen van giften niet is toegestaan. Dit soort regels worden vaak opgesteld in een “internal compliance policy”.

Compliance officer

In het bedrijfsleven bestaat ook de functie compliance officer. De compliance officer zorgt ervoor dat de regels worden opgesteld en ook worden nageleefd. Bij het vermoeden dat een werknemer niet compliant is, wordt nader onderzoek gedaan door de compliance officer. Die vervolgens het management erop attendeert dat de regels niet worden nageleefd. Het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot een reprimande, schriftelijke waarschuwing en zelfs tot ontslag op staande voet. Een compliance officer of manager heeft ook een adviserende rol richting het management en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicoanalyses.

Waarom is compliance belangrijk?

Compliance is belangrijk, zodat er volgens de regels eerlijk wordt gehandeld. In de financiële sector is compliance al veel langer een begrip, om misstanden, zoals fraude, handelen met voorkennis en het financieren van terroristische groeperingen te voorkomen. Ook het witwassen van geld was een probleem, waarvoor enorm veel regels zijn opgesteld.

Extern compliance management

Toezichthouders kunnen compliance management toepassen. Denk dan bijvoorbeeld aan organen, zoals de DNB en de AFM die door de overheid zijn aangesteld om de financiële sector in de gaten te houden. Bij misstanden kan de AFM ook onafhankelijk optreden en sancties opleggen. Bijvoorbeeld als een organisatie niet compliant is. Dan is er meestal sprake van een geldboete.Compliance software

Tegenwoordig kunnen bedrijven ook gebruikmaken van handige apps en software om ervoor te zorgen dat een organisatie compliance is. Deze software zorgt onder andere voor automatische audits, rapportages en bewakingen, zodat de wet- en regelgeving ook wordt nageleefd.

Ondersteuning om compliant te worden

Er zijn ook andere manieren om compliant te worden en te blijven. Het implementeren van software is een oplossing, maar je kunt ook trainingen volgen, je als bedrijf laten certificeren door een externe specialist en advies bij een jurist inwinnen. Het gaat er uiteindelijk om dat je als bedrijf de wet- en regelgeving naleeft en dat ook je medewerkers dat doen.