Selecteer een pagina

Consensus betekenis

De betekenis van consensus is overeenstemming.
Hierbij spreken we niet over overeenstemming tussen twee personen, ondanks dat het woord consensus wel hiervoor wordt gebruikt. Consensus is meer van toepassing als bijvoorbeeld twee groepen een overeenstemming bereiken. Consensus zien we vaker terug in het bedrijfsleven en democratieën.

Meer over de betekenis van consensus

Wanneer de Tweede Kamer en het kabinet tot een akkoord komen over een wetsvoorstel, kunnen we spreken over dat er een consensus is bereikt. Twee groepen die het niet met elkaar eens zijn zullen het onderwerp bespreekbaar maken en een akkoord bereiken zodra alle partijen zich gelukkig voelen in de beslissingen die worden genomen. De groepen zullen moeten onderhandelen en elkaar tegemoet moeten komen om consensus te bereiken. Het spreekwoord “water bij de wijn doen” is verbonden aan het woord consensus.consensus betekenis

Waar komt het woord consensus vandaan?

Consensus is een begrip dat uit het Romeinse recht afkomstig is. Het woord consensus is afgeleid van het Engelse woord consensus, wat weer een leenwoord is uit het Latijn: cõnsēnsus. Het Latijnse woord betekent letterlijk overeenstemming of eenstemmigheid. Niet te verwarren met het woord unanimiteit waarbij de twee groepen het vrijwel direct met elkaar eens zijn en er geen stemming over het onderwerp plaatsvindt.

Consensus in het Engels

Consensus is eveneens een Engels woord, terwijl in de Engelse taal ook het woord consent wordt gebruikt. Consent heeft wel meerdere betekenissen, waarvan overeenstemming er een is. Consent wordt ook gebruikt om akkoord te geven. Agreement, Concord en Concurrence zijn synoniemen voor het Engelse woord consensus.Synoniemen voor Consensus

Enkele synoniemen voor het woord consensus zijn overeenstemming, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring en wilsovereenstemming. Ook unanimiteit wordt als synoniem voor het woord consensus gebruikt, maar dat is niet helemaal terecht. Ondanks dat er bij unanimiteit ook sprake is van een gezamenlijk akkoord tussen twee groepen. Consensus is iets dat bereikt moet worden met behulp van stemmingen, terwijl er bij unanimiteit iedereen het vrijwel direct eens is over bijvoorbeeld een aangedragen oplossing.

Hoe wordt consensus bereikt?

Consensus is iets dat bereikt wordt. Doorgaans in het nationale en internationale bedrijfsleven en democratieën. Er wordt gedebatteerd tot over ieder punt een compromis is gesloten en iedere groepering er met een goed gevoel akkoord op kan geven. Het bereiken van consensus is dus niet altijd gemakkelijk. Het is niet gebruikelijk dat er een stemming plaatsvindt, omdat er vrijwel altijd tegenstanders zijn en er op die manier geen consensus bereikt kan worden. Alleen in extremis kan tot een stemming worden overgegaan als het eindeloos debat geen finishlijn in zicht heeft.

Het verschil met consensueel

Consensueel lijkt het heel erg op consensus, maar het woord heeft een andere betekenis. Consensueel wordt vaak toegepast als er sprake is van een overeenstemming tussen twee personen. Met andere woorden: dat twee personen consensus bereiken. De woorden staan dus wel met elkaar in verbinding.

Het verschil met unanimiteit

Het grote verschil tussen consensus en unanimiteit is dat er bij unanimiteit sprake is van een akkoord tussen twee partijen, zonder dat hierover gedebatteerd wordt. In de regel zijn de groepen het ook direct met elkaar eens. Desalniettemin komt dit nagenoeg niet voor en vindt er altijd een stemming plaats. Pas op het moment dat de groep unaniem is en hetzelfde stemt, kunnen we spreken over unanimiteit.

Consensus in de politiek

De politiek is een goed voorbeeld van hoe consensus bereikt kan worden. Verschillende politieke partijen moeten het met elkaar eens worden om iets te kunnen bereiken. Vooral in democratieën, zoals in Nederland, spreken we dan ook over een consensusdemocratie. Het grote voordeel is dat iedere politieke partij hierbij het recht heeft om haar standpunt te verdedigen, terwijl het grote nadeel is dat het vaak ontzettend lang duurt voordat beslissingen worden genomen. Ook het nemen van harde maatregelen is in een democratie vaak lastig, omdat het enorm lastig is om consensus te bereiken.Consensus in de financiële sector

In de financiële sector kan ook consensus worden bereikt wanneer economische analisten, beleggingsadviseurs en beleggingsinstituten het met elkaar eens worden over de koers van een aandeel of over andere financiële zaken. Wanneer financieel analisten en adviseurs consensus bereiken, geeft dat doorgaans een goed beeld van bijvoorbeeld de kapitaalmarkt of dat van een onderneming op dat specifieke moment.

Antoniem consensus

Het tegenovergestelde van consensus is strijd, tegenstrijdigheid en verdeeldheid. Beter uitgelegd kan consensus niet worden bereikt als de partijen het simpelweg niet met elkaar eens worden. Vaak wordt er dan alsnog een overeenstemming bereikt door middel van een stemming, ondanks dat dit niet gebruikelijk is. Het tegenovergestelde van een consensus-samenleving is bijvoorbeeld een dictatuur, waarbij iemand het voor het zeggen heeft en ook zijn of haar wil en wet aan anderen oplegt.