Selecteer een pagina

Conservatief betekenis

De betekenis van conservatief is behoudend. Conservatief kan van toepassing zijn op een persoon, maar ook op een groep, zoals een politieke partij.Een persoon of een groep die conservatief is, houdt graag vast aan tradities, normen en waarden. Er is ruimte voor discussie en conservatieve mensen en groepen staan open voor verbeteringen. Toch willen ze graag iets behouden wat al is.

Conservatief in het Engels

In het Engels bestaat het woord conservative, wat precies dezelfde betekenis heeft als conservatief in het Nederlands. Conservative betekent ook dat een persoon of een groep vasthoudt aan tradities, normen en waarden. Met een zin als “that’s a conservative jacket” wordt bedoeld dat het jack dat iemand draagt traditioneel is.betekenis conservatief

Synoniemen voor het woord conservatief

Belangrijke synoniemen voor het woord conservatief zijn behoudend, conventioneel en ouderwets. Een denkwijze of een persoon conservatief noemen, kan een negatieve lading hebben, omdat iemand zijn normen en waarden niet meer strookt met de moderne tijd. Althans, in de ogen van iemand die een persoon of groep conservatief of ouderwets noemt.Hoe gebruik je conservatief in een zin?

Wanneer je de betekenis van conservatief kent, is het woord goed in een zin te gebruiken. Bijvoorbeeld “Ik vind jouw plan conservatief”. Hiermee geef je eigenlijk aan dat je het plan te ouderwets vindt. Of dat je het plan dat vasthoudt aan traditie, normen en waarden steunt. Het kan zowel een positieve als negatieve lading hebben.

Wanneer is iets conservatief?

Een idee of uitspraak kan conservatief zijn als het idee bijvoorbeeld vasthoudt aan tradities en bepaalde normen en waarden. Conservatieven willen ook het liefst dat iets niet verandert. Ze kunnen ook vrij star zijn en vasthouden aan hun ideeën. Er is wel ruimte voor discussie, maar het vergt veel inspanning om een conservatief persoon van gedachten te laten veranderen. Ook uitspraken en handelswijze kunnen conservatief zijn. Bijvoorbeeld als iemand handelt op een traditionele of in de ogen van sommige mensen ouderwetse manier.

Conservatief in de politiek

In de politiek bestaan conservatieve partijen. Die dus graag vasthouden aan bestaande tradities, normen en waarden. Ze hechten waarde aan stabiliteit en continuïteit en verzetten zich sterk tegen snelle veranderingen. Ze staan open voor verbeteringen, zolang de tradities die ze willen behouden niet in het geding komen. De PVV is een duidelijk voorbeeld van een partij die conservatief is. Progressieve partijen, zoals D66 en PVDA-GroenLinks, staan juist wel voor snelle en ingrijpende veranderingen.Afwachtende houding

In de regel is een conservatief persoon afwachtend. Ze staan niet of nauwelijks open voor ingrijpende en snelle veranderingen en zullen weinig initiatief tonen om veranderingen door te voeren. Ze houden graag vast aan het vertrouwde en het bekende. Ze hebben ook tradities, normen en waarden waar ze niet snel van zullen afstappen. Ze staan wel open voor verbeteringen als dat het grotere doel ten goede komt.

Hoe weet je of je conservatief bent?

Je kunt heel eenvoudig ontdekken of je conservatief bent. Conservatieven zien zichzelf niet als conservatief, maar het is ook niet negatief als je het wel bent. Als je wilt weten of je conservatief bent, kun je online testen doen of bij jezelf ten rade gaan of je aantal eigenschappen en kenmerken van een conservatief hebt. Conservatieven zijn vaak afwachtend, terughoudend, stellig, star, behoedzaam en doordacht.

Is conservatief negatief?

Conservatief wordt vaak als iets negatiefs gelabeld. Vaak door progressieven die juist wel voor verandering en innovatie staan. Het is een feit dat conservatief niet negatief of slecht is. Het is meer een denkwijze en levensstijl die mensen toepassen, omdat ze zo zijn. Je kiest er niet voor om conservatief te zijn, hoewel je natuurlijk wel bepaalde keuzes kunt maken om als conservatief door het leven te stappen. Dat is voor iedereen een vrije keuze.

De nadelen van conservatief

Als je conservatief bent of denkt, zijn er wel valkuilen waar je alert op moet zijn. Veranderingen zijn soms goed, maar als je daar niet voor openstaat kan het negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld op het werk als het bedrijf een andere koers wil varen, maar jij as conservatief niet openstaat voor veranderingen en blijft doen wat je gewend bent. Dat kan zelfs tot een arbeidsconflict leiden. Je loopt ook het risico dat je meer conflicten hebt met progressieven die wel voor verandering pleiten. Dat kan vervelende discussies opleveren. Zowel in privésfeer als op het werk.Antoniem voor het woord conservatief

Het antoniem voor het woord conservatief is progressief. Progressief is iemand of een groep die voor veranderingen staan. Oude tradities, normen en waarden zijn minder belangrijk en innovatie wordt vaak omarmd. De PVV is bijvoorbeeld een conservatieve partij, wat in principe niet strookt met de waarheid, omdat ze juist ingrijpende veranderingen willen doorvoeren. Maar wel met het oog op hoe het ooit was en daarmee willen ze dus vasthouden aan oude tradities, normen en waarden. In tegenstelling tot partijen, zoals D66 en PvdA-GroenLinks. Het is ook een feit dat conservatieven en progressieven het vaker niet dan wel met elkaar eens zijn en dat er regelmatig discussies ontstaan.