Selecteer een pagina

Consistent betekenis

De betekenis van consistent is onder andere samenhangen. Het woord kan ook dicht, duurzaam en met elkaar kloppend betekenen.
Consistent wordt vaker gebruikt in spreek- en schrijftaal en wordt vooral gebruikt om stabiliteit en betrouwbaarheid aan te duiden. Zowel een persoon, als een organisatie of een product kan consistent zijn.

Betekenis van consistent uitgelegd

Consistent is afgeleid van het woord constant, wat feitelijk betekent dat iets onveranderlijk en herhaaldelijk plaatsvindt. Daardoor is ook de betrouwbaarheid ontzettend hoog. Bijvoorbeeld als je er altijd op kan rekenen dat je auto start, iemand zich altijd aan zijn woord houdt of als een werkgever een beleid voert dat ook strak wordt nageleefd. In al deze situaties kun je spreken over consistentie.consistent betekenis

Waar komt het woord consistent vandaan?

Consistent is afgeleid van het Franse woord “consistance” dat is afgeleid van het Latijnse woord “consistens”. Consistance betekent ook zich opstellen, bestaan, blijven staan en vaste voet krijgen. De jongere vertaling is zichzelf gelijk blijvend, wat dus betekent dat iets onveranderd herhaaldelijk plaatsvindt.

Consistent in het Engels

In het Engels bestaat het woord “consistence”, wat dezelfde betekenis heeft als consistentie in het Nederlands. Bij consistence wordt verwezen naar iets wat niet verandert, zoals de prestaties van een werknemer of de pijn in een lichaamsdeel dat ervaren wordt. Bij consistent kan men ook verwijzen naar de dikte van een materiaal, zoals de stof die wordt gebruikt voor het fabriceren van kleding of gordijnen.

Synoniemen voor consistent

Enkele synoniemen van consistent zijn consequent, nauwgezet, strikt, duurzaam, precies, logisch en stelselmatig. Het woord kan zowel in positieve als negatieve zin gebruikt worden. Afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt. “Hij levert een consistente prestatie” is bijvoorbeeld een stuk positiever dan “de pijn in mijn arm is consistent”.Voorbeelden van consistent zijn

Consistent kan van toepassing zijn op verschillende gebeurtenissen. Een prestatie op het werk kan consistent zijn evenals iemand zijn of haar gedrag, een prestatie op het sportveld en de pijn die in het lichaam wordt ervaren. Consistent kan ook op verschillende manieren worden gebruikt om aan te geven dat iets onveranderd is en voor een bepaalde periode plaatsvindt.

Hij reageert consistent

Hiermee kan worden aangeduid dat iemand altijd op precies dezelfde manier reageert op bepaalde situaties. Het kan ook betekenen dat zijn of haar antwoord altijd logisch is of klopt.

Ouders moeten consistent zijn

Ouders moeten hun kinderen opvoeden, motiveren en wijzen op hun fouten en ongepaste gedrag. Wanneer een ouder de ene keer wel optreedt tegen ongewenst gedrag van zijn kind, maar de andere keer daarop er niets mee doet, mag je spreken over inconsistentie. Als de ouder telkens dezelfde straf oplegt of zijn kind op dezelfde manier behandelt, is er juist sprake van consistent zijn.

De klachten van klanten moeten consistent behandeld worden

In het bedrijfsleven wordt consistent bijvoorbeeld gebruikt om aan te geven dat een bepaald proces logisch is. Zo moeten bijvoorbeeld de klachten van klanten altijd op dezelfde manier worden afgehandeld om de kwaliteit te kunnen borgen.Zij had een consistente hoofdpijn en hij belde de dokter

Als je hoofdpijn hebt die langdurig aanhoudt, kan je je zorgen gaan maken over je gezondheid. Dan is het slim om de dokter te bellen. Je geeft dan aan dat de pijn consistent is. Constant is weer iets anders, maar kan ook van toepassing zijn als je het over lichamelijke klachten hebt.

Hij presteerde consistent op het voetbalveld

Een voetballer kan consistent presteren als hij/zij altijd van waarde is en betrokken is bij belangrijke spelmomenten. Hij of zij is een zogenaamde waardevolle speler of zelfs een sterspeler als de prestaties van het team van hem of haar afhangen. Je kunt er ook altijd vanuit gaan dat deze belangrijke speler week in week uit optimaal presteert.

Niet te verwarren met constant

Consistent en constant lijken op elkaar en de betekenis van de woorden heeft ook raakvlakken. Echter is er een verschil. Bij consistent spreken we over een onveranderde situatie die zich meermaals herhaald, maar wel voor een bepaalde periode. Bij constant spreken we over iets dat zich herhaald, maar niet stopt. Soms kan een situatie ook veranderen, zoals een constante pijn die alsmaar heftiger wordt.