Selecteer een pagina

Controversieel betekenis

De betekenis van controversieel is “zichzelf tegensprekend”. Beter uitgelegd betekent het woord “waarover grote mening geschillen zijn”.Kwesties, maar ook personen kunnen dus controversieel zijn. Denk bijvoorbeeld aan een controversiële film, waarbij de een het een kunstwerk vindt en de ander hem verafschuwt.

De betekenis van controversieel

“Omstreden” en “aanvechtbaar” zijn ook goede betekenissen van het woord “controversieel”. Met de zin “de scheidsrechter nam een aantal controversiële beslissingen” zijn dus discutabel en aanvechtbaar. Een controversiële beslissing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat Cristiano Ronaldo wordt neergehaald in het zestienmetergebied, maar geen penalty krijgt, omdat hij bekend staat om het maken van schwalbes. Zo’n beslissing is dus controversieel.betekenis controversieel

Waar komt het woord controversieel vandaan?

Controversieel is afgeleid van het woord “controverse”. Een controverse is bijvoorbeeld een kwestie waar veel verschillende meningen over bestaan. Het woord is vrij modern en komt sinds 1959 terug in de Nederlandse taal. Op dit moment herkent 98% van de Nederlanders het woord controversieel dat als con-tro-ver-sieel wordt uitgesproken. Zowel in spreek- als schrijftaal wordt het woord “controversieel” vaak gebruikt.Controversieel in het Engels

In het Engels bestaat het woord “controversial”, wat dezelfde betekenis heeft als controversieel in het Nederlands. De betekenis is dus “omstreden”, “aanvechtbaar” of er wordt een kwestie waar grote meningsverschillen over zijn mee aangeduid. Met de zin “his leadership is controversial” wordt dus aangegeven dat bijvoorbeeld een manager op de werkvloer controversiële beslissingen neemt.

Synoniemen voor controversieel

Enkele synoniemen voor het woord “controversieel” zijn “omstreden”, “aanvechtbaar” en “betwist”. Een controversiële kwestie is dus vaak een kwestie waar veel verschillende meningen over zijn. Films, kunst en muziek kunnen ook controversieel worden genoemd. Evenals personen die bijvoorbeeld een leidinggevende functie bekleden of leden van de Tweede Kamer en het kabinet. Het kabinet an sich kan ook controversieel worden genoemd.Controversiële kwesties

Kwesties kunnen dus controversieel zijn. In deze context kan het woord “controversieel” ook worden gebruikt om aan te duiden dat een kwestie gevoelig ligt. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het verbod op abortus in bepaalde staten van de Verenigde Staten, wat tot een hoop meningsverschillen en discussies leidt. Dit soort kwesties kunnen ook controversiële reacties uitlokken.

Controversiële reacties

Controversiële reacties kunnen ook een hoop stof doen opwaaien. Hierbij wordt vrijwel altijd gesproken over een vrijheid van meningsuiting, maar controversiële uitspraken kunnen leiden tot verhitte discussies en het kwetsen van anderen. In het voorbeeld van het verbod van abortus kan iemand de controversiële uitspraak doen “het is het recht van de moeder om een ongeborend kind te doden”. Dit zal verhitte discussies opleveren met de tegenpartij die voorstander is van het verbod op abortus.

Controversieel handelen

Controversieel handelen duidt logischerwijs op acties van mensen die discutabel zijn. Als voorbeeld opnieuw de scheidsrechter die in de ogen van veel supporters vreemde beslissingen neemt, maar ook op de werkvloer en in de politiek kan controverse ontstaan. In de politiek kan de Tweede Kamer bepaalde kwesties als controversieel bestempelen, zodat deze kwesties pas weer bespreekbaar worden als er een kabinet is ingesteld. Op de werkvloer kunnen bepaalde handelswijzen en beslissingen leiden tot controverse.Is controversieel negatief?

Het woord “controversieel” heeft een negatieve reputatie, maar is objectief gezien niets meer dan een woord om mee aan te duiden dat er over een bepaalde reactie, kwestie of handelswijze verschillende meningen bestaan. Een controversiële film hoeft bijvoorbeeld per definitie niet slecht te zijn, maar is wel brandstof voor oplaaiende discussies onder bijvoorbeeld recensenten die er een uitgesproken mening over hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan veel films van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven, zoals Spetters en Turks Fruit, die al sinds de jaren ‘70 en ‘80 als controversiële films worden bestempeld.

Antoniem controversieel

Er bestaat niet echt een antoniem voor het woord “controversieel”, maar onomstreden kan een goed antoniem zijn. Hierbij is een kwestie, persoon, reactie of handelswijze dus onomstreden. Oftewel, er zijn weinig tot geen meningsverschillen over en vrijwel iedereen kan zich er wel in vinden. Bepaalde doelstellingen van bijvoorbeeld het management of het kabinet kunnen dus onomstreden zijn.