Selecteer een pagina

CQ betekenis

De betekenis van de afkorting c.q. in voorkomend geval of in welk geval. C.q. wordt ook vaak gebruikt in plaats van de woorden en en of.C.q. is de afkorting van het Latijnse casu quo. Wat letterlijk in welk geval betekent. C.q. wordt vooral in formeel taalgebruik en documentatie gebruikt, maar in het dagelijkse leven geven we meer de voorkeur aan koppelwoorden, zoals en en of. Toch is c.q. niet altijd te vervangen door deze koppelwoorden en kan de afkorting nog steeds relevant zijn. Bijvoorbeeld in een overeenkomst, waarbij de directeur c.q. de secretaris verantwoordelijk is. In dit geval betekent het dat de directeur in eerste instantie verantwoordelijk is, maar dat zijn verantwoordelijkheden verschuiven naar de secretaris als de directeur niet meer aanwezig is. Bijvoorbeeld in het geval van ontslag of overlijden.

Verkeerd gebruik van de afkorting c.q.

De afkorting c.q. wordt relatief vaak verkeerd gebruikt. Bijvoorbeeld als je iemand vraagt of hij een kleine c.q. grote portie kibbeling wilt. Vrijwel niemand stelt die vraag op deze manier, maar ter illustratie is dit ook een goed voorbeeld van hoe de afkorting verkeerd gebruikt kan worden. In deze zin is het veel logischer en ook duidelijk om het koppelwoord of te gebruiken. “Wil je een kleine of een grote portie kibbeling”? klinkt al een stuk beter.betekenis cq

Indien van toepassing en alternatieven

Indien van toepassing kan ook een goed alternatief zijn voor de afkorting c.q.. Net zo als in voorkomende gevallen, dan wel, respectievelijk, in het bijzonder en vooral. Deze woorden kunnen allemaal als alternatief op de afkorting c.q. gebruikt worden, maar welk woord je kiest, is afhankelijk van de context waarin je de afkorting of een alternatief wilt gebruiken.


Waarom kom je c.q. zo weinig tegen?

De afkorting c.q. kom je in het hedendaagse taalgebruik nog weinig tegen. De afkorting wordt nog wel in documentatie en boeken gebruikt, maar zelfs moderne documenten en boeken laten de afkorting het liefste achterwege. Puur vanwege het feit dat de afkorting zo weinig wordt gebruikt en veel mensen de afkorting ook verkeerd gebruiken. Daardoor ontstaat er veel verwarring.

C.q. op social media

Op social media, zoals Instagram, X en Facebook, is de kans zeer klein dat je de afkorting c.q. tegenkomt. Taaldeskundigen adviseren mensen dan ook om in plaats van c.q. de woorden en of of te gebruiken. Deze woorden passen in 9 van de 10 gevallen beter in een zin dan de afkorting c.q..


CQ, CQ

CQ in het Engels spreek je uit als sie-qu. Dit heeft niets te maken met de afkorting c.q. in het Nederlands, maar het wordt vaak gezegd als er bijvoorbeeld een algemeen radiobericht wordt verstuurd. Wanneer iemand via de ouderwetse radio een bericht wilt versturen, zodat iemand anders erop kan reageren, wordt vaak het bericht gestart met “CQ”. In de hoop dat iemand aan de andere kant van de lijn reageert op de oproep.