Selecteer een pagina

Delier betekenis

De betekenis van delier is “delirium”. Bij een delier is er sprake van een psychische stoornis die acuut ontstaan en naarmate de dag vordert kan verergeren of kan verminderen.Bij een delier is er sprake van een medische aandoening en is het vaak raadzaam om een (huis)arts te raadplegen. Bewustzijnsverandering is ook een goede omschrijving van wat delier precies betekent.

Meer over de betekenis van delier

Plotselinge verwardheid is een serieuze aandoening die dus ook een delier wordt genoemd. Een delier ontstaat acuut en kan zowel bij jongeren als ouderen optreden. Ouderen hebben wel meer kans om een delier te krijgen. Een delier komt ook regelmatig voor bij patiënten die in het ziekenhuis liggen. Een of meerdere lichamelijke klachten zijn vaak de oorzaak van een delier. Daarom is de behandeling vaak het oplossen van deze onderliggende problemen, zodat de delier verdwijnt.betekenis delier

Waar komt het woord delier vandaan?

Het woord “delier” is ontleend aan het Latijns. Het is afgeleid van het Latijnse woord “delirium”, wat letterlijk “ontsporing” betekent. Bij een delier is er sprake van een plotselinge achteruitgang in aandacht en de mogelijkheid om informatie tot je te nemen en te verwerken.Delier in het Engels

In het Engels bestaat het woord “delirium”, wat dus afgeleid is van het gelijknamige Latijnse woord dat “ontsporing” betekent. Delirium betekent hetzelfde als delier in het Nederlands en komt dus vaak voor bij patiënten die in het ziekenhuis liggen.

Wat zijn de symptomen van een delier?

De symptomen van een delier zijn duidelijk. Een delier gaat gepaard met een verminderd bewustzijn en concentratie, een verstoord dag- en nachtritme, verstoorde denkprocessen en onvoorspelbare stemmingswisselingen. Iemand die aan een delier lijdt kan ook onrustig zijn en last hebben van hallucinaties en waanideeën. Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon kan ook een duidelijk symptoom van een delier zijn.

Oorzaken

Lichamelijke klachten liggen vaak ten grondslag aan een delier. Een infectie, uitdroging, stoppen met alcohol- en medicijngebruik, pijn en blaasproblemen kunnen een delier veroorzaken. Ook bepaald medicijngebruik kan een delier veroorzaken. Evenals geheugenproblemen en verminderd gehoor en zicht. Een delier komt dus ook vaker voor bij ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met het geheugen. Desalniettemin is een delier niet leeftijdsgebonden.Delier-unit

In het ziekenhuis is er sprake van een speciale delier-unit die gespecialiseerd is in de behandeling van patiënten die lijden aan een delier. Een delier kan met intensieve zorg en met behulp van medicatie worden genezen. Mensen die aan een delier hebben geleden, maken meer kans op een herhaling van het probleem. Het multidisciplinair team op een delier-afdeling voorkomt ook dat een delier andere problemen veroorzaakt, zoals doorligplekken als iemand te lang stil zit of ligt.

Behandeling van een delier

De behandeling van een delier is het beetpakken van de problemen die ten grondslag liggen aan het probleem. Dit zijn doorgaans een of meerdere lichamelijke klachten. Met behulp van intensieve zorg en in veel gevallen medicatie, kan een delier afnemen. Afhankelijk van de oorzaken die een delier hebben veroorzaakt, kan een delier binnen enkele uren tot dagen weer afnemen. In extremis duurt het lang voordat patiënten minder last hebben van de symptomen van een delier.

Zelf een delier voorkomen

Een delier is te voorkomen door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Vooral naasten en vrienden spelen een cruciale rol hierin. Daarom is het ook belangrijk om bijvoorbeeld rustig te blijven en kalm te praten als iemand in het ziekenhuis wordt bezocht. Zorg er ook voor dat iemand in een rustige en vertrouwde omgeving is, zodat de symptomen van een delier niet verergeren.Moet je de huisarts bellen als er een kans op een delier is?

Het is belangrijk dat een delier op tijd wordt ontdekt, zodat ook de behandeling op tijd kan worden gestart. In dit geval is het een feit dat hoe eerder het ontdekt wordt, des te beter het is voor het herstel van de persoon die aan een delier lijdt. Daarom is het ook belangrijk om contact op te nemen met de huisarts als er sprake kan zijn van een delier. In extremis en bij een plotselinge verandering in de situatie, is het ook gewenst om de spoedeisende hulp of de huisartsenpost in te schakelen.