Selecteer een pagina

Discrepantie betekenis

De betekenis van discrepantie is “afwijking”, maar het woord heeft meerdere betekenissen.De betekenis is afhankelijk van in welke context het woord wordt gebruikt. Het kan ook worden gebruikt om een geschil aan te duiden of om tegenstrijdigheid duidelijk te maken. Een andere omschrijving van discrepantie is “situatie dat twee dingen niet overeenstemmen”.

Betekenis van discrepantie uitgelegd

Discrepantie wordt vaak gebruikt in woord en geschrift om aan te geven dat iets niet klopt. Bijvoorbeeld als je een smartphone koopt en de fabrikant garandeert dat de batterijduur 8 uur is. Als in praktijk blijft dat je de telefoon om de 4 uur moet opladen, kun je spreken over een discrepantie. De theorie klopt immers niet met de praktijk. Er kan ook sprake zijn van discrepantie in bijvoorbeeld een rapport. Bijvoorbeeld als in een rapport wordt weergegeven dat de uitgaven 2 miljoen euro waren, maar in praktijk blijkt dat er meer geld is uitgegeven. Ook dan is er sprake van discrepantie.betekenis van discrepantie

Waar komt het woord discrepantie vandaan?

Discrepantie is afgeleid van het Latijnse woord “discrepantia”, wat “verschil” of “tegenspraak” betekent. Discrepantie heeft vaak een negatieve lading, omdat het vaak in de context wordt gebruikt om aan te geven dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld een discrepantie in de jaarcijfers. Ook bij een positieve uitkomst, als bijvoorbeeld de jaarcijfers positiever uitpakken dan geprognotiseerd, kan er sprake zijn van een discrepantie. De werkelijkheid strookt immers niet met de theorie.Discrepantie in het Engels

In het Engels bestaat het woord “discrepancy”, wat hetzelfde betekent als discrepantie in het Nederlands. Echter zien we in het Engels dat het woord wat vaker wordt toegepast om een verschil aan te duiden. Bijvoorbeeld “a discrepancy between your account and his”. Hiermee wordt aangegeven dat er een aantoonbaar verschil is in een account van jou en dat van een ander. Het verschil kan hierin zowel positief als negatief zijn.

Synoniemen voor discrepantie

Enkele synoniemen voor het woord “discrepantie” zijn “verschil”, “divergentie” en “ongelijkheid”. Als voorbeeld nemen we opnieuw een omzetrapportage van een bedrijf. Als de forecast een omzet van 2 miljoen euro was en de daadwerkelijke omzet 1,5 miljoen euro is, kun je spreken over een discrepantie. Vaak is het dan ook een logisch gevolg dat nader onderzoek wordt gedaan naar waar dit verschil vandaan komt. Met als doel om te voorkomen dat dergelijke discrepanties zich in de toekomst herhalen.

Is een discrepantie opzettelijk of toevallig?

Een discrepantie kan zowel opzettelijk als toevallig optreden. Soms is bijvoorbeeld de uitkomst of een resultaat berust op toevalligheden, waarbij er geen opzet in het spel is. Er kan sprake zijn van opzet in het spel, wat een discrepantie veroorzaakt. Daarom is het vaak noodzakelijk om zaken nader te onderzoeken om vast te stellen of een discrepantie voortvloeit uit de omstandigheden of dat er bijvoorbeeld kwaad spel is gepleegd. Het staat in ieder geval buiten kijf dat een discrepantie vaak vragen oproept die ook beantwoord moeten worden.

Discrepantie in communicatie

Discrepantie heeft niet alleen betrekking op een situatie waarbij er geen overeenstemming tussen de theorie en de praktijk blijkt te zijn. Er kan ook sprake zijn van discrepantie in communicatie. Bijvoorbeeld wanneer twee mensen wel met elkaar communiceren, maar elkaar niet begrijpen. Hierbij worden bepaalde reacties van de ander verkeerd geïnterpreteerd met als gevolg dat er ook verkeerde conclusies worden getrokken. Dan is er feitelijk ook te spreken over een discrepantie in de communicatie.Hoe spreek je het woord discrepantie uit?

Discrepantie spreek je uit als dis-kruh-pan-sie. Soms spreken mensen ook de letter “t” uit en dan spreek je het woord uit als dis-kruh-pan-tsie.

Wordt het woord discrepantie nog vaak gebruikt?

Het woord discrepantie is een beetje in de vergetelheid geraakt. Tegenwoordig zien we in spreek- en schrijftaal dat mensen de voorkeur geven aan de synoniemen “verschil” of “afwijking”.

Antoniem voor discrepantie

Een antoniem voor het woord “discrepantie” is “overeenstemming”. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als iemand bijvoorbeeld ook doet wat hij of zij zegt, maar er kan ook sprake zijn van een rapport dat klopt. Als bijvoorbeeld in het rapport staat dat de gerealiseerde omzet 2 miljoen euro is en dat er ook daadwerkelijk 2 miljoen euro omzet is gegenereerd. Dan is er een overeenstemming en dus geen sprake van discrepantie.