Selecteer een pagina

DSS Water betekenis

DSS Water zet Nederlandse watermanagement expertise in voor humanitaire hulp wereldwijd, door snel te reageren op crises met noodzakelijke waterdiensten.Deze experts bieden ondersteuning in drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen, en waterbeheer. Organisaties kunnen DSS Water inschakelen via stand-by contracten voor snelle respons. DSS Water is een samenwerking tussen de Nederlandse overheid en diverse humanitaire organisaties.

Strategische respons op watercrisissen door Nederlandse specialisatie

De rol van betekenis van de Nederlandse faciliteit voor snelle waterhulp (DSS Water) is essentieel in het bieden van gespecialiseerde ondersteuning bij watergerelateerde noodsituaties wereldwijd. Met zijn uitgebreide kennis en leiderschap in waterbeheer biedt Nederland essentiële hulp door middel van DSS Water. Deze inzet is cruciaal voor het redden van levens en het verlichten van de lasten voor de getroffen bevolking, dankzij een netwerk van meer dan honderd vooraanstaande experts in diverse waterbeheersdisciplines.dss water

Hoe toegang te krijgen tot de kennisbank van DSS Water

Belangstellende organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van DSS Water door contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Verzoeken om bijstand bij rampen worden gefaciliteerd door middel van vooraf vastgestelde stand-by overeenkomsten.

Wereldwijde impact en ondersteuning door DSS Water

Sinds de oprichting in 2015 heeft DSS Water haar expertise ingezet in 28 landen, door het mobiliseren van 62 deskundigen ten behoeve van internationale hulporganisaties en het Europese mechanisme voor civiele bescherming, waardoor de organisatie een significante bijdrage levert aan wereldwijde noodhulpinspanningen. Lees hier bijvoorbeeld over de geleverde inspanningen van Dutch Surge Support in Beiroet, Libanon.

Deskundigenpool van DSS Water

Het team van DSS Water bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in watermanagement en gerelateerde vakgebieden, klaar om op korte termijn ondersteuning te bieden in noodsituaties. Deze experts, die binnen 48 tot 72 uur ingezet kunnen worden, zijn beschikbaar voor missies variërend van enkele weken tot meerdere maanden.Inzet van specialismen in noodsituaties

Organisaties kunnen een beroep doen op de specialisten van DSS Water voor ondersteuning tijdens of na een ramp. Deze specialisten werken onder de verantwoordelijkheid van de aanvragende hulporganisatie.

Het DRR-Team voor risicobeperking

Het Dutch Risk Reduction (DRR) Team biedt essentiële advisering aan regeringen wereldwijd over watermanagement en risicobeperking, vooral relevant in de context van klimaatverandering en bevolkingsgroei.

Internationale samenwerking en uitwisseling van kennis

Het DRR-Team faciliteert de wereldwijde uitwisseling van Nederlandse expertise in water- en deltamanagement, en vormt een cruciale schakel tussen de Nederlandse overheid en de private sector voor efficiënte hulpverlening.

Contact en samenwerking met het DRR-Team

Buitenlandse overheden die ondersteuning nodig hebben van het DRR-Team, kunnen contact opnemen via de Nederlandse ambassade in hun land.

Versterking van geestelijke gezondheidszorg via internationale noodhulp

In 2020 introduceerde het Nederlandse Surge Support (DSS) programma een nieuwe component: geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS), gericht op crises door conflicten, migratie, en natuurrampen. Dit programma mobiliseert specialisten voor kortdurende missies om bij te dragen aan de bestaande hulpverlening. Het is een samenwerkingsverband van de Nederlandse regering met diverse internationale comités en groepen binnen de geestelijke gezondheidssector.Deskundigheidsinzet: procedure en voorwaarden

Wie interesse heeft in een rol als MHPSS-specialist bij DSS, wordt verzocht zich online aan te melden. We zoeken professionals met ervaring in evaluatie, dienstenmapping, inter-agency coördinatie, en situatieanalyse binnen humanitaire respons. Meertaligheid is een pre. Specifieke missie-eisen staan in de Terms of Reference. Voorafgaand aan uitzending is een training verplicht. Specialisten tekenen een contract en opereren onder de verantwoordelijkheid van de aanvragende organisatie, die zorgt voor logistieke ondersteuning. Voorbereidingen omvatten pre-deployment documentatie, briefings en communicatie met relevante ambassades. Psychosociale begeleiding is beschikbaar via Stichting Antares.

Word deel van ons expertnetwerk

Zoek jij een manier om jouw expertise in waterbeheer in te zetten voor internationale missies via DSS Water of het DRR-Team? Deze programma’s zijn constant op zoek naar professionals die hun kennis willen toepassen om wereldwijde watervraagstukken aan te pakken of hulp te bieden tijdens crisissituaties. Door deelname aan projecten van DSS Water of het DRR-Team stem je in met onze voorwaarde om je naam en de naam van je organisatie te gebruiken in onze communicatie-uitingen, zoals onze website en nieuwsbrieven.

Expertise in DSS Water, hulpverlening bij rampen

 • Inzet op verzoek van internationale hulporganisaties;
 • Zelfstandige uitvoering met begeleiding van de aanvragende partij;
 • Directe oproep en snelle inzetbaarheid;
 • Voor deelname is het verplicht om de VN’s BSAFE online veiligheidstraining (zowel de basiscursus als de gevorderde) te voltooien. Bewijzen hiervan voeg je toe aan je profiel na inschrijving.

Deel uitmaken van het DRR-Team, expertise in rampenrisicoreductie

 • Advisering in het beperken of voorkomen van watergerelateerde rampen;
 • Inzet op aanvraag van overheden;
 • Werken in een teamverband onder leiding van een teamhoofd.Expertise in DSS MHPSS, psychosociale ondersteuning bij noodsituaties

 • Actie op verzoek van internationale hulporganisaties;
 • Teamwerk onder supervisie van de aanvragende organisatie;
 • Onmiddellijke oproep en snelle inzet (vertrek binnen dagen);
 • Voor aanmelding bij DSS MHPSS is het voltooien van de VN veiligheidscursussen (basis & gevorderd) een must. Zonder deze certificaten is inzet onmogelijk. Voeg de certificaten toe aan je profiel na inschrijving.

Richtlijnen en voorwaarden voor de mobilisatie van experts

Individuen met aspiraties om bij te dragen als MHPSS-expert binnen het DSS-programma dienen zich te registreren via de officiële website. Wij zijn op zoek naar deskundigen gespecialiseerd in het beoordelen, monitoren, en evalueren van hulpdiensten, het coördineren tussen organisaties, en het analyseren van de noodhulp situaties vanuit een MHPSS-perspectief. Kennis van meerdere talen wordt als een sterke meerwaarde gezien. Specifieke eisen voor elke missie zijn te vinden in de missiebeschrijvingen. Een verplichte VN-veiligheidstraining is vereist voorafgaand aan de inzet.

Consortium ondersteunt UNICEF bij drinkwatervoorziening vluchtelingenkampen Libanon

Op woensdag 2 augustus zullen Patrick en Jeroen naar Libanon afreizen als onderdeel van een consortium om advies uit te brengen over de drinkwatervoorziening in vluchtelingenkampen aldaar. Dit initiatief volgde op een verzoek van UNICEF aan DSS water in mei voor de inzet van een WASH specialist. Om een veelomvattende strategie te ontwikkelen voor de drinkwatervoorziening, besloten we een consortium van bedrijven te vormen, waardoor we een breed scala aan expertise konden inzetten.

UNICEF heeft enthousiast gereageerd op deze multidisciplinaire benadering, en het consortium is inmiddels begonnen met hun taak. Eerder had een vergelijkbare groep experts UNICEF al succesvol geadviseerd over sanitaire strategieën in vluchtelingenkampen in Libanon, wat positief werd ontvangen. Deze eerdere succesvolle samenwerking en de effectiviteit van het inzetten van een korte termijn expertteam hebben bijgedragen aan UNICEF’s beslissing om opnieuw voor onze aanpak te kiezen.

Over DRR Team

Wereldwijd kampen landen met ernstige waterproblemen, verergerd door klimaatverandering en bevolkingsgroei, waardoor de noodzaak voor deskundig advies om rampen te voorkomen of te herstellen toeneemt. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Nederland het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) opgezet, dat overheden kosteloos adviseert over urgente waterkwesties, zoals overstromingsrisico’s en watervervuiling. Dit team deelt Nederlandse expertise in waterbeheer wereldwijd, dankzij een unieke samenwerking tussen de overheid en de private sector, waardoor snel de beste experts beschikbaar zijn. Het DRR-Team biedt hoogwaardige, gepersonaliseerde expertise aan landen die geconfronteerd worden met dringende wateruitdagingen.

Over DSS Water

De Dutch Surge Support Facility (DSS water) biedt humanitaire organisaties ondersteuning tijdens en direct na rampen door ervaren waterexperts in te zetten. Als vooraanstaand land op het gebied van waterbeheer biedt Nederland via DSS water expertise aan om levens te redden en het lijden van getroffen kwetsbare bevolkingsgroepen te verlichten. Met een team van meer dan honderd topexperts in waterbeheer en WASH, staat DSS water klaar voor internationale organisaties, die via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bestaande standby-overeenkomsten, ondersteuning kunnen aanvragen.

Waterdeskundige Juan ondersteunt Zuid-Afrika in de strijd tegen Covid-19.

Lange tijd leek Afrika minder getroffen door het coronavirus, maar inmiddels is ook Zuid-Afrika hard geraakt. Met name in de townships en informele nederzettingen, waar vele mensen zonder adequate sanitaire voorzieningen dicht op elkaar leven, is de dreiging van een ramp groot. Om hulp te bieden, hebben Dutch Surge Support water (DSS water) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Juan via UNICEF ingeschakeld om noodhulp te verlenen op het gebied van WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne). Smulders heeft bijgedragen aan het plaatsen van water- en zeepdispensers, waardoor ongeveer 200.000 Zuid-Afrikanen nu hun handen kunnen wassen.

Het belang van goede hygiëne

“Voor deze gemeenschappen, waar het risico op Covid-19 hoog is, is dit van cruciaal belang”, legt Smulders uit. “We hebben stations opgezet voor handen wassen met zeep: openbare waterreservoirs met wastafels, kranen en zeep. Daarnaast bieden we voorlichting over het belang van handhygiëne. Het is essentieel dat mensen toegang hebben tot betrouwbare informatie.” Smulders benadrukt dat de gemeenschappen verwachten dat basisvoorzieningen zoals schoon water en riolering nu snel worden gerealiseerd: “Covid-19 heeft het belang van deze voorzieningen duidelijk gemaakt. Mensen vinden dat ze er al lang hadden moeten zijn. Nu de situatie kritiek is, eisen ze actie van de overheid.”

Aanpassing vereist van hulporganisaties

De pandemie vereist een aanpassing van de hulporganisaties ter plaatse, stelt Smulders. Ze focusten op ontwikkelingshulp, niet op noodhulp. “Maar nu de lockdowns langzaam worden opgeheven, is het zaak dat de basisvoorzieningen snel beschikbaar komen. We hebben te maken met arme gemeenschappen die naar buiten moeten om te overleven.” Na zijn aankomst in Zuid-Afrika bracht Smulders een korte tijd in quarantaine door. “Ik ben hier geboren en getogen, dus ik ken het land goed. Mensen vinden het moeilijk om hun dagelijkse routine op te geven en proberen toch naar buiten te gaan, bijvoorbeeld voor het toilet of boodschappen.”

Uitbreiding van het programma door Covid-19

Door Covid-19 is het programma voor het installeren van handenwasstations bij scholen aanzienlijk uitgebreid. “We plannen nu 400 installaties bij scholen, gezondheidscentra en nederzettingen”, zegt Smulders. Naar schatting zullen zo’n 200.000 mensen hiervan profiteren. De eerste installaties zijn reeds geplaatst, tot tevredenheid van Smulders. “Mensen waarderen het zeer, en ik ben trots dat ik hieraan kan bijdragen. Hoewel het een uitdaging is dat ik niet persoonlijk naar de locaties kan gaan, ontvangen we veel feedback. Dit helpt ons om te bepalen of we onze strategie moeten aanpassen bij het verder uitrollen van het project.”

Nederlandse experts dragen bij aan overstromingspreventie in Fiji

Een groep Nederlandse experts op het gebied van waterbeheer is in Fiji om te helpen de weerbaarheid tegen overstromingen te vergroten en de impact van overstromingen in de rivierbekkens van Ba en Rakiraki te verminderen. De toenemende risico’s op overstromingen in deze gebieden, verergerd door klimaatverandering en veranderingen in landgebruik, vragen om deskundige interventie.

Actie van het DRR-Team in Fiji

Overstromingen leiden in Fiji consequent tot significante sociale en economische schade, met verlies van levens en levensonderhoud als gevolg. Dit benadrukt de urgentie om de factoren die bijdragen aan overstromingsrisico’s te analyseren en maatregelen te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Een effectieve aanpak tegen de periodieke overstromingen in Fiji vereist een samenhangende strategie. Het identificeren en aanpakken van de risicofactoren voor overstromingen in de rivierbekkens van Ba en Rakiraki is essentieel om de impact ervan te minimaliseren.

Het team uit Nederland

Het Nederlandse Disaster Risk Reduction (DRR) Team, bestaande uit Fred de Bruijn, Victor Coenen, Koen Overkamp en Irene Pohl, zet zich in om de factoren die bijdragen aan het overstromingsrisico in de gebieden van Ba en Rakiraki in kaart te brengen. Hun deskundige adviezen zullen bijdragen aan een alomvattende benadering van overstromingsmanagement in Fiji. Het DRR-missieteam werkt samen met het Fijische Ministerie van Waterwegen en Milieu. Hun doel is om het ministerie te adviseren over het versterken van de maatregelen voor overstromingsbeheer en het coördineren van interventies in Fiji.

Informatiebijeenkomst over Chili en feedback van de DRR-Team missie op 18 april

Op woensdag 18 april 2018 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot de activiteiten en plannen voor Chili in het kader van het Partners voor Water Programma voor het jaar 2018. De focus ligt op de bevindingen en resultaten van de DRR-Team missie die in januari 2018 heeft plaatsgevonden, evenals op het project GIRAGUA. Het doel van deze bijeenkomst is om samen met de betrokken sector de meest veelbelovende kansen, voortkomend uit deze initiatieven, te identificeren en te onderzoeken hoe Nederlandse kennis en expertise waarde kan toevoegen. Verder zal er worden besproken hoe deze kansen kunnen worden vertaald naar concrete, op transacties gerichte pilotprojecten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aanstaande watercongres dat zal plaatsvinden van 9 tot en met 11 mei in Santiago. Registratie voor de bijeenkomst op 18 april is mogelijk via de verstrekte link.

Achtergrond van de DRR-Team missie

Als reactie op de plotselinge overstromingen in de Atacama-regio gedurende de laatste drie jaar, is in januari 2018 op verzoek van de Chileense centrale overheid een DRR-missie uitgevoerd. Het doel van deze missie was gericht op de implementatie van vroegtijdige waarschuwingssystemen voor overstromingen, het verminderen van de gevolgen van overstromingen, met inachtneming van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en effectief waterbeheer.

Informatie over GIRAGUA

Het Partners voor Water project GIRAGUA, gericht op geïntegreerd beheer en efficiënt gebruik van waterbronnen in de regio Coquimbo, is gestart op 1 juni 2017. Het doel is het ontwerpen van een model voor geïntegreerd rivierbekkenbeheer voor de Elqui Rivier, ontwikkeld door Deltares, Arcadis, Leaf, en Delft-IHE. Binnen dit project zijn belangrijke samenwerkingsverbanden ontstaan met productieve sectoren die mogelijkheden bieden voor de combinatie van water & agro (vooral in termen van droogtebestrijding en waterdistributie door het sluiten van kanalen en het automatiseren van sluizen), water & mijnbouw (waterbeschikbaarheid en beheer van tailings), en sanitaire voorzieningen (via Aguas de Valle of overheidsbeheerde systemen in landelijke gebieden, die vanaf volgend jaar verantwoordelijk zullen zijn voor hun eigen afvalwaterverwerking).