Selecteer een pagina

Fascisme betekenis

De betekenis van fascsisme is een politieke ideologie, waarbij één persoon en één partij aan de macht staan zonder oog en respect voor de democratie.Bij fascisme is er sprake van een politieke ideologie, waarbij één persoon en één partij aan de macht staat. Met behulp van nationalistische ideeën wordt getracht om van de bevolking één hechte groep te maken. Iedere vorm van democratie wordt bij het fascisme verworpen en vaak wordt er een expansie van het land geambieerd. Fascisten hebben vaak ook een voorliefde voor machtsvertoon.

Oorsprong fascisme

De oorsprong van fascisme komt uit Italië. Benito Mussolini wordt gezien als de grondlegger van het fascisme. Na de Eerste Wereldoorlog werden de communisten verslagen en nam de politieke beweging plaats in de regering. Het was destijds de enige zittende partij die de touwtjes in handen had. Mussolini zag het Romeinse Rijk ook als het ideaalbeeld en had ideeën om een zo groot en machtig mogelijk rijk te creëren.betekenis fascisme

Synoniemen voor fascisme

Een ander woord voor fascisme is nationalisme. Er zijn verschillende vormen van nationalisme te onderscheiden en daarmee verschilt de betekenis van het woord ook met dan van fascisme. Dat is meer toegespitst op politieke ideologie.Fascisme in het Engels

In het Engels bestaat het woord fascism, dat precies dezelfde betekenis heeft als fascisme in het Nederlands. Een fascist is iemand die autoritair is, graag aan de macht is en een voorliefde heeft voor machtsvertoon.

Fascisme en nazisme

Fascisme is niet hetzelfde als nazisme. De politieke beweging van Adolf Hitler en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog heeft alles te maken met het nazisme dat vooral gericht is op de bevolking en het ras. Bij fascisme ligt de focus vooral op de staat. Ondanks dat het fascisme van Mussolini verschilde met het nazisme van Hitler, werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog een verbond tussen Italië en Duitsland gesloten.

Is fascisme nog actueel?

Fascisme is in Italië ontstaan, maar kwam ook voor in landen als Portugal, Duitsland en Spanje. Op het moment van schrijven is fascisme nog steeds een belangrijke stroming in bepaalde landen. Het Fascisme in Italië, dat dan ook met de hoofdletter F wordt geschreven, is niet meer actueel.

Typerend voor het fascisme

Fascisme is altijd sterk nationalistisch getint met focus op nationale symbolen, de geschiedenis en tradities. Het idee is dat de natie altijd boven de individu staat en dat als het goed gaat met de natie het automatisch ook goed gaat met de bevolking. De eigen cultuur wordt verheerlijkt en als de beste gezien en in de regel wordt er een expansie van de natie geambieerd. Geweldig wordt niet geschuwd als dat de natie ten goede komt en het grondgebied wordt met hand en tand verdedigd. Tegenhangers van het fascime worden verbannen of in extreme omstandigheden geëxecuteerd.Wat is een fascist?

Een fascist is een aanhanger van het Fascisme of van politieke bewegingen die in de buurt komen van het fascisme. Een fascist is iemand die bijvoorbeeld een dictatorschap prefereert boven een democratie. Hierbij komt een man aan de macht die zijn wil oplegt aan de bevolking. Fascisten zijn er ook van overtuigd dat de huidige democratie niet werkt en ziet daar dus graag verandering in.

Fascisme in Nederland

Het is discutabel of er op dit moment fascistische politieke partijen in Nederland bestaan, maar feitelijk is de fascistische beweging tussen de jaren ‘30 en ‘40 springlevend geweest. Meerdere partijen gaven de voorkeur aan het fascisme in plaats van de democratie. Na de Tweede Wereldoorlog verdween het fascisme in Nederland. Dat wil nog niet zeggen dat er nog steeds tot op de dag van vandaag fascisten in Nederland wonen.

Hoe herken je een fascist?

Een fascist is moeilijk te herkennen. In het verleden was een fascist bij definitie een racist, iemand die een dictatorschap verheerlijkte, in complottheorieën gelooft, behoudzuchtig en bovenal een liefhebber van gezond verstand. Wanneer een of meerdere van deze boxes worden gecheckt, kun je zeggen dat iemand een fascist is, maar dat is iets te zwart/wit. Iemand die bijvoorbeeld in complottheorieën gelooft, tegen het migrantenbeleid is of liever het gezonde verstand gebruikt, hoeft niet per se een fascist te zijn.Communisme en het fascisme

Communisme is weer compleet iets anders dan het fascisme, waarbij de focus ligt op het verwezenlijken van een klasseloze en socialistische samenleving. Evenals bij het facisme staat een leider en een groep centraal en wordt er naar het gezamenlijke doel streven. Een belangrijk kenmerk van het communisme is dat er geen geld aanwezig is, maar dat alle producten en diensten onder de bevolking worden verdeeld. Gelijkheid staat bij het communisme hoog in het vaandel.

De F-schaal

Er bestaat ook een F-schaal die feitelijk iets met fascisme te maken heeft. Echter is de schaal ontworpen om te meten hoe autoritair iemand is. Met de F-schaal kan worden gemeten of iemand fascistisch is.