Selecteer een pagina

FTE betekenis

De betekenis van FTE is fulltime equivalent en dus niet fulltime employee, wat veel mensen wel denken.FTE is dus een afkorting van een maatstaf die door veel bedrijven wordt gebruikt. Bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel arbeid hun medewerkers leveren.

Meer over de betekenis van FTE

In functieomschrijvingen komt de afkorting FTE relatief vaak voor. In de regel zoekt een bedrijf iemand die voltijds werkt als ze op zoek zijn naar een FTE. Dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk 40 uur werkt. Dat is namelijk afhankelijk van de organisatie. In de ene organisatie is het gebruikelijk dat een volledige werkweek van 40 uur bestaat, terwijl dat bij andere bedrijven 38 of zelfs 36 uur kan zijn. 1 FTE wil zeggen dat een medewerker dus wel voltijds werkt.betekenis fte

Waar komt de afkorting FTE vandaan?

De afkorting komt uit de Engelse taal en spreek je uit als ef-tee-ee. De letterlijke vertaling van FTE is fulltime equivalent. In het Nederlands betekent het voltijds equivalent. Veel bedrijven gebruiken de maatstaf voor een aantal doeleinden. Bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel arbeid het personeel levert of om te bepalen hoe groot het personeelsbestand moet zijn om de werkzaamheden die verricht moeten worden te kunnen uitvoeren.

FTE berekenen

Veel bedrijven berekenen dus de FTE om de personeelssterkte te kunnen bepalen. Stel dat een bedrijf 4 medewerkers in dienst heeft, die ook verschillende tijden werken. Dan kun je dus berekenen hoeveel FTE je daadwerkelijk hebt. Als FTE gelijkstaat aan bijvoorbeeld een volledige werkweek van 40 uur en je medewerkers 16, 20, 36 en 40 uur werken, kun je de FTE als volgt berekenen; 16 + 20 + 36 + 40 / 40 = 2,8 FTE.Waarom wordt FTE als maatstaf gebruikt?

Voor medewerkers is het duidelijker als in een functie omschreven staat hoeveel uur ze moeten werken. Op basis daarvan is ook te bepalen of de functie interessant voor je is. Toch kiezen de meeste bedrijven voor de term FTE en dat heeft een aantal redenen. Door deze maatstaf te hanteren kunnen ze veel makkelijker berekenen hoeveel FTE ze nodig hebben, wat de beschikbaarheid van hun personeelsbestand is en de salariskosten.

FTE en human resources

Stel dat de HR-afdeling binnen het bedrijf de opdracht krijgt om 4 FTE’s aan te nemen. In dat bedrijf zou dat gelijk staan aan bijvoorbeeld 4 x 40 uur = 160 uur. Stel dat de HR-medewerker niet in staat is om 4 FTE’s te vinden, wat heel goed mogelijk is. Dan kan er gekozen worden voor het aannemen van bijvoorbeeld 8 0,5 FTE’s. In deze situatie werken de parttimers individueel 20 uur per week, maar gezamenlijk de benodigde 160 uur.

FTE en projectmanagement

In projectmanagement is de maatstaf FTE ook prima toe te passen om te kunnen berekenen hoeveel personeelsleden je nodig hebt om een project af te ronden. Stel dat een project 400 uur in beslag neemt en het bedrijf een werkdag van 8 uur heeft? Dan heb je dus 400 / 8 = 50 FTE nodig om het project te kunnen afronden.

Salaris berekenen

FTE is ook handig om het salaris te berekenen. Hier bestaan handige volumes voor waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal vakantiedagen dat een medewerker heeft. Het komt zelden voor dat een salarisadministrateur handmatig berekent hoeveel salaris iemand ontvangt. Hier zijn handige apps en programma’s voor die op basis van de ingestelde parameters precies uitrekenen hoeveel een FTE verdient. Heb je dan bijvoorbeeld 0,6 FTE in dienst? Dan rekent het systeem automatisch uit hoeveel salaris een 0,6 FTE ontvangt.Wanneer FTE niet handig is

FTE is als maatstaf niet handig om te gebruiken als je bijzondere afspraken met een medewerker hebt gemaakt. Als iemand bijvoorbeeld de ene week 19 uur werkt en de andere week 32 uur, dan kun je de berekening veel lastiger maken als je de FTE als maatstaf gebruikt. Je zou het wel kunnen berekenen over een langere periode als je bijvoorbeeld het totaal aantal gewerkte uren over een periode van een maand of langer weet.