Selecteer een pagina

Hemelvaart betekenis

De betekenis van hemelvaart is “Christelijke feestdag”, maar daarmee is nog niet uitgelegd wat de hemelvaart nu echt betekent.In het woordenboek wordt de hemelvaart omschreven als de vaart naar de hemel die in de Bijbel door sommigen wordt ondergaan. Christenen geloven dat wanneer je God dient en gelooft er een plek voor je in de hemel is, nadat je jouw tijd op aarde hebt voltooid.

Wat is Hemelvaart precies?

Het begrip hemelvaart heeft toch de meeste raakvlakken met de katholieke feestdag die hemelvaart wordt genoemd. Op deze dag wordt stilgestaan bij het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Nadat hij aan het kruis is gestorven en uit de dood is herrezen. Gebeurtenissen die in het Nieuwe Testament worden beschreven. Gekoppelde dagen aan deze gebeurtenissen zijn Goede Vrijdag waarop Jezus werd gegeseld en werd gekruisigd, gevolgd door Pasen wanneer hij uit de dood herrijst. 40 dagen na zijn verrijzenis keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel. Wat in het Christendom wordt “gevierd” als de hemelvaart.betekenis van hemelvaart

Hemelvaart in het Engels

Hemelvaart of Hemelvaartsdag is in het Engels “ascension day”. Dit is de katholieke feestdag waarop gevierd wordt dat Jezus terugkeert naar zijn Vader in de hemel. Met andere woorden: dat hij terugkeert naar God. Ascension day vindt evenals Hemelvaartsdag in Nederland plaats op de 40e paasdag. Beter uitgelegd is Hemelvaartsdag altijd 39 dagen na Eerste Paasdag.


Wanneer is het hemelvaart?

Hemelvaart is onderdeel van de paascyclus. De paascyclus begint met Goede Vrijdag en eindigt met Pinksteren. Hemelvaartsdag vindt altijd op de 40e paasdag plaats. 39 dagen na de eerste Paasdag en ook altijd op een donderdag. De Paas- en pinksterdatum varieert en wordt altijd bepaald aan de hand van de maankalender. De vroegst mogelijke datum voor hemelvaart is 30 april, terwijl de laatst mogelijke datum 3 juni is.

Wat doe je op Hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag wordt als een nationale feestdag gezien en de meeste mensen zijn dus ook vrij van werk. Katholieken bezoeken vaak de kerk en de mis om te gedenken dat Jezus naar zijn Vader in de hemel is teruggekeerd. Niet-gelovigen vullen de dag in, zoals ze dat willen. Dat kan het bezoeken van een pretpark of een festival zijn of ze bezoeken de meubelboulevard die doorgaans op deze feestdag geopend is. Veel mensen genieten gewoon van een vrije dag thuis of gaan een stuk wandelen of fietsen.

Ben je verplicht vrij tijdens de hemelvaart?

Veel mensen denken dat Hemelvaartsdag een verplichte vrije dag is en ja, het is een nationale feestdag. Toch heb je in Nederland niet het recht dat je op een feestdag vrij bent. Veel mensen moeten dus gewoon werken tijdens de hemelvaart. Vaak gebeurt dit wel in goed overleg en worden personeelsleden die niet gelovig zijn of geen waarde hechten aan de dag gevraagd om te werken, zodat Christenen wel vrij hebben en bijvoorbeeld de mis kunnen bezoeken.


Verplichte vrije dag na hemelvaart

In veel bedrijven geldt de regel dat de vrijdag na de hemelvaart een verplichte vrije dag is. Deze dag betaal je doorgaans zelf en gaat van je vrije uren af. Het voordeel van de verplichte vrije dag is dat veel mensen een lang weekend hebben en bijvoorbeeld ook een weekendje weg gaan. Het nadeel is dat je 8 vrije uren minder hebt om eerder of later in het jaar op te nemen.

Christelijke arbeidersbeweging

Hemelvaartsdag is ook de dag waarop de Christenen de christelijke arbeidersbeweging vieren. Men herdenkt dan dat de pauselijke encycliek van Paus Leo XIII over sociale rechtvaardigheid werd afgekondigd. Op deze dag werden abdijentochten gelopen.


Hoe is Hemelvaartsdag ontstaan?

De oudste viering van de hemelvaart stamt uit de vierde eeuw. Opgetekend door historicus Eusebius. Door de jaren heen kreeg Hemelvaartsdag steeds meer draagkracht en werd het uiteindelijk een nationale feestdag. Er zijn duidelijke signalen dat de hemelvaartsdag en de tradities die daarbij hoorden sinds de Middeleeuwen worden gevierd.