Selecteer een pagina

Inshallah betekenis

De betekenis van inshallah is God wil het of als God het wil. Het is een Arabisch woord dat ook bekend is binnen islamitische gemeenschappen en in werelddelen waar Arabisch wordt gesproken.Inshallah is gebaseerd op de Arabische woorden in wat als of indien betekent en sha Allah wat God het wil betekent. Samengevoegd betekent inshallah dus als God het wil of God wil het. Het woord heeft een diepe betekenis en een spirituele lading. Die gaat verder dan alleen de religieuze uitdrukking.

Schrijfwijze Inshallah

Inshallah kan op verschillende manieren geschreven worden. Zo wordt het woord ook als insjallah, In Sha Allah en Insha’Allah geschreven. In het Christendom is de term te vergelijken met Deo volente wat Als ‘t God belieft betekent.betekenis inshallah

De afhankelijk van God

Inshallah duidt op de afhankelijkheid van Gods wil in toekomstige gebeurtenissen. Veel mensen geloven dat alles wat gebeurt, zowel negatief als positief, onderdeel is van Gods plan. Die volgens het geloof de volledige controle heeft over alles wat er zich in de wereld afspeelt. Zowel de positieve als negatieve gebeurtenissen.Veelvuldig gebruik van de uitdrukking inshallah

Inshallah wordt veelvuldig gebruikt in het dagelijks taalgebruik en wordt zowel in informele als zakelijke gesprekken gebruikt. Zelfs in humoristische context kan de uitdrukking gebruikt worden. Vooral in delen van de wereld waar Arabisch wordt gesproken. Omdat de islamitische culturen over de wereld zijn verdeeld, is de uitdrukking inshallah ook vaker te horen. Ondanks dat wordt het Arabische woord vooral in delen van de wereld waar Arabisch wordt gesproken het vaakst gebruikt.

Inshallah en de islam

In de islamitische theologie staat inshallah voor het onomstreden geloof in de macht van God. Er is ook erkenning dat alle menselijke inspanningen ondergeschikt zijn aan Zijn wil. Inshallah herinnert moslims eraan dat ze naar doelen moeten streven, maar ook nederig moeten blijven en het vertrouwen moeten hebben in God’s plan. Dat wil niet zeggen dat moslims passief zijn. Integendeel. De islam motiveert juist moslims om actie te ondernemen met als doel om goed te doen. Wel met het besef dat het resultaat afhankelijk is van Gods wil.Vrede en rust

Mensen hebben vaak behoefte aan het gevoel van vrede en rust. Derhalve gebruiken veel mensen de uitdrukking inshallah om zichzelf eraan te herinneren dat alles gebeurt volgens Gods plan. Sommige dingen liggen nu eenmaal buiten de controle van de mensheid. Zelfs in moeilijke tijden kan de uitdrukking steun bieden, omdat het geloof heerst dat het onderdeel is van Zijn wet en wil.

Troost en comfort

In moeilijke tijden en zware periodes kan de uitdrukking inshallah troost bieden. Mensen houden vast aan het geloof en zijn ervan overtuigd dat een vervelende situatie of gebeurtenis onderdeel is van Gods wil. Ze geloven dat Hij het uiteindelijk het beste weet en dat zijn plan ook uiteindelijk zal zegevieren. Veel moslims worden getroost door deze gedachte alsmede dat ze minder angst en stress ervaren.

Overgave aan het onbekende

Inshallah wordt niet alleen door moslims gebruikt, want ook andere mensen met andere geloofsovertuigingen en achtergronden gebruiken de term om aan te geven dat ze zich overgeven aan het onbekende. Ze geloven in het grote plan en dat alles met een reden gebeurt. Of het nu positief of negatief is.Vrije wil van de mens

Met de uitdrukking Inshallah wordt er vertrouwt op Gods wil en plan. Of er nu iets positiefs of negatiefs gebeurt. Dat zet vraagtekens bij de vrije wil van de mens. Als er een plan is, heeft de mens dan nog wel de vrije wil om keuzes te maken? Moslims zijn daarvan overtuigd en de islam motiveert zelfs gelovigen om actie te ondernemen om goed te doen. Ondanks dat is het resultaat van hun handelen en acties afhankelijk van God’s plan.

Inshallah in dagelijks taalgebruik

Inshallah wordt in het dagelijks taalgebruik gebruikt en kan zowel als uitdrukking als antwoord dienen. Bijvoorbeeld als iemand vraagt of je meegaat naar de stad. Dan zou het antwoord inshallah kunnen zijn of met andere woorden: als God het wil. Volgens Tafsir mag je niet zeggen dat je bijvoorbeeld iets de volgende dag gaat doen zonder daar insjallah aan toe te voegen. Je bent namelijk overgeleverd aan de wil van God.Negatieve lading

Inshallah heeft absoluut geen negatieve lading, maar kan wel negatief gebruikt worden. Bijvoorbeeld als iemand met tegenzin instemt met iets dat hij of zij moet doen. Maar er wordt mee ingestemd, omdat het de wil van God is. In het Nederlands zouden we zeggen als het echt moet. De uitdrukking hoeft niet dus altijd in religieuze context gebruikt te worden. Op de vraag “ga je mee naar opa?” zou dus met inshallah beantwoord kunnen worden, maar dan in context als het echt moet. Je hebt er eigenlijk geen zin in, maar je kunt het je ook niet permitteren om niet mee te gaan.