Selecteer een pagina

Integraal betekenis

De betekenis van “integraal” is “volledig” of “compleet”. In de politiek wordt bijvoorbeeld vaak gesproken over een integrale aanpak.Wat betekent dat een probleem volledig moet worden aangepakt en opgelost. Allesomvattend kan ook een goede omschrijving zijn van het woord “integraal”.

Meer over de betekenis van het woord integraal

Integraal is een populair woord dat dagelijks zowel in communicatie als in schrift wordt gebruikt. Het woord wordt gebruikt om aan te geven dat iets volledig of allesomvattend is. “Wij stellen een integraal plan op” betekent dus dat iemand of een team een plan opstelt waarin niets wordt overgeslagen. Of waarbij een probleem integraal oftewel volledig wordt opgelost.betekenis integraal

Waar komt het woord integraal vandaan?

Integraal komt voor in de wiskunde. Het is een bepaalde rekenwijze. Hierbij is het woord “integraal” ontleend aan het Latijn. Het woord “integralis” is hierin afgeleid van het Latijnse woord “integer”, wat geheel betekent. De Latijnse term werd in 1690 voor het eerst gemunt door de pioniers van de integraalrekening.Integraal in het Engels

In het Engels bestaat het woord “integral”, wat dezelfde betekenis heeft als integraal in het Nederlands. Met de zin “this unit comes complete with integral pump and heater” betekent dus dat een systeem volledig wordt geleverd, inclusief een pomp en een verwarming. “Inherent”, “basic”, “essential” en “fundamental” zijn enkele synoniemen voor het Engelse woord “integral”.

Synoniemen voor integraal

Enkele synoniemen voor het woord “integraal” zijn “geheel”, “volledig” en “voltallig”. Het woord wordt doorgaans gebruikt om aan te tonen dat iets compleet of allesomvattend is. Zoals een product dat geleverd wordt of een plan dat wordt opgesteld. “Met z’n allen” kan ook een omschrijving zijn van bijvoorbeeld een integrale werkwijze.

Integraal plan

Bij een integraal plan wordt bedoeld dat een nog op te stellen plan van aanpak allesomvattend en compleet is. Het moet meerdere kleinere uitdagingen tackelen, zodat het groter probleem kan worden opgelost. Bij een integraal plan is er dus geen sprake van een specifiek thema, maar wordt er gekeken naar het geheel.Integrale werkwijze

Een integrale werkwijze of integraal werken verwijst naar een werkwijze waarin aan het geheel wordt gewerkt. Een team kan integraal aan een oplossing werken om ervoor te zorgen dat het bedrijf meer omzet genereert. Hierbij worden meerdere disciplines betrokken om het gezamenlijke doel te kunnen behalen. Afdelingen staan in contact met elkaar en er wordt nauw samengewerkt om de klus te voltooien.

Integraal projectmanagement

Met integraal projectmanagement wordt bedoeld dat zowel interne als externe bedrijven met elkaar samenwerken aan een groter geheel. Op die manier kan een project volgens planning en met behulp van duidelijke communicatie worden voltooid. Vooral bij grotere projecten, waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn, is integraal projectmanagement (IPM) cruciaal.

Antoniem integraal

Het antoniem voor integraal is “deels”. “Gedeeltelijk” is ook een goede omschrijving en betekent het tegenovergestelde van integraal. Bij een plan van aanpak dat dus niet integraal wordt opgesteld, ontbreken bepaalde onderdelen en wordt er niet in aan het groter geheel gedacht. Hierbij wordt naar specifieke aspecten gekeken, wat op zich niet verkeerd is. Het is dus ook niet negatief om bijvoorbeeld een plan van aanpak niet integraal op te stellen.