Selecteer een pagina

Integratie betekenis

De betekenis van integratie is “opname in het geheel”. Wat er precies met integratie wordt bedoeld, is ook afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt.Integratie kan van toepassing zijn op personen en bevolkingsgroepen, maar ook op bepaalde gebeurtenissen in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld wanneer twee geledingen in een bedrijfskolom samengaan en er een markt verdwijnt. Integratie kan ook verwijzen naar een wiskundige term.

Wat is integratie?

In vrijwel iedere context heeft integratie betrekking op het samenvoegen of het samengaan. Met oog op de integratie van bijvoorbeeld immigranten zou je kunnen spreken over het samenvoegen van bevolkingsgroepen, waarbij zowel de binnenkomende als ontvangende partij zich aan de ander aanpast. In het bedrijfsleven spreken we over integratie als bijvoorbeeld twee geledingen in een bedrijfskolom samengaan en er een markt verdwijnt. Integratie kan ook verwijzen naar een aanpassingsproces. Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven wanneer een nieuw team in het bestaande team wordt geïntegreerd. Dit vergt ook aanpassingen aan weerskanten.betekenis integratie

Oorsprong van het woord integratie

Integratie werd voor het eerst aangetroffen aan het einde van de 19e eeuw en is een leenwoord uit het Frans. Wat dus “het maken tot een geheel” betekent. Bij integratie, integreren en een integratieproces is er dus sprake van een samenvoeging. Bijvoorbeeld in de samenleving of in het bedrijfsleven. Een integrale aanpak zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat meerdere teams of personen de koppen bij elkaar steken om een gezamenlijk plan van aanpak te formuleren.Integratie in het Engels

In het Engels bestaat het woord “integration”, dat dezelfde betekenis heeft als “integratie” in het Nederlands. Ook hierbij spreken we over het tot een geheel maken van iets of het samenvoegen van bijvoorbeeld bevolkingsgroepen. Met de zin “integration is the best hope for black and white Americans” wordt dus bedoeld dat integratie een gezamenlijk streven is waarbij beide bevolkingsgroepen elkaar accepteren.

Synoniemen voor integratie

Enkele synoniemen voor het woord “integratie” zijn “eenwording”, “samensmelting” en “vereniging”. “Harmonisatie” zou ook een goed synoniem voor integratie kunnen zijn, waarbij specifiek wordt bedoeld dat bijvoorbeeld bevolkingsgroepen in harmonie kunnen samenleven en elkaar accepteren.

Integratie in de wiskunde

In de wiskunde is integratie een term die gebruikt wordt voor het maken van een berekening. Hierbij wordt gesproken over het berekenen van integralen. De afmeting van een vierkant is bijvoorbeeld relatief eenvoudig, maar de afmeting van een vreemde vorm is lastiger. Dit kan wel worden gedaan op basis van het berekenen van zogenaamde integralen.

Het integratiebeleid

Het integratiebeleid is een begrip dat je vaker hoort als je de politiek volgt. Vooral het kabinet is bezig met het integratiebeleid, wat dus betrekking heeft op de integratie van allochtonen of immigranten in de Nederlandse maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat zowel de binnenkomende als ontvangende partij welwillend zijn om de ander te accepteren. Daarom is er veel te doen over het integratiebeleid, omdat er vanuit het volk en de Tweede Kamer veel weerstand is tegen de komst van nog meer immigranten naar Nederland. Het is dus ook een heel actueel onderwerp.Integratie in het bedrijfsleven

Als een bedrijf een ander bedrijf overneemt of bepaalde activiteiten van een klant, opdrachtgever of leverancier overneemt, kunnen we spreken over een integratie. Een bepaalde tak van sport wordt geïntegreerd in de bestaande bedrijfsstructuur. Hierbij is het ook belangrijk dat zowel de toe te voegen werkzaamheden als de bestaande werkzaamheden harmonieus naast elkaar bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een bedrijf dat een ander bedrijf en diens medewerkers overneemt. Het team dat er al zit zal zich vriendelijk moeten opstellen, zodat de “nieuwkomers” binnen het bedrijf zich ook welkom voelen. Dit is onderdeel van het volledige integratieproces.

Re-integratie

De term re-integratie heeft ook raakvlakken met integratie, maar betekent iets anders. Re-integratie vindt vaak plaats als bijvoorbeeld een werknemer een bepaalde periode afwezig is geweest door ziekte of als iemand het bedrijf heeft verlaten en op een later moment besluit om terug te keren. In beide gevallen moet de medewerker re-integreren om weer onderdeel te kunnen zijn van het geheel. Dit heeft doorgaans ook wat tijd nodig, afhankelijk van hoe lang iemand niet actief aan de werkzaamheden binnen het bedrijf heeft deelgenomen.

Data integratie

Data integratie is een term die vaker wordt gebruikt om aan te geven dat bijvoorbeeld bestaande software en apps worden aangepast of worden toegevoegd aan een bestaand pakket. In het bedrijfsleven zien we vaak de behoefte toenemen en zijn er aanpassingen in de systemen nodig, zodat de omzet geen gevaar loopt. Het toevoegen van systemen en het samenvoegen van toepassingen wordt ook wel integratie of data integratie genoemd. Niet te verwarren met migratie, waarbij complete systemen inclusief de data worden omgezet naar andere systemen.Antoniem integratie

Het antoniem voor integratie is segregatie. Bij segregatie is er sprake van een afscheiding, scheiding, verbreking of een afzondering. Apartheid is ook een goede omschrijving van het woord segregatie. Bij segregatie kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een afzondering van een bepaalde bevolkingsgroep. Differentiatie is ook een antoniem voor integratie. Bijvoorbeeld een boer die eerst besloten heeft zelf aardappelen te telen, maar vervolgens besluit om ze in te kopen en weer door te verkopen. Dan spreek je over differentiatie, nadat integratie heeft plaatsgevonden.