Selecteer een pagina

NGO betekenis

De betekenis van NGO is niet-gouvernementele organisaties.
In de regel zijn dit onafhankelijke non-profitorganisaties die geen winstoogmerk hebben en geen onderdeel uitmaken van de overheid. Deze organisaties zetten zich doorgaans wel in voor maatschappelijk belang.

NGO betekenis verder uitgelegd

Een NGO is doorgaans een stichting die zich inzet voor bijvoorbeeld milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk en mensenrechten. Bij de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 kreeg de afkorting NGO betekenis en werd vastgelegd dat NGO’s als gesprekspartner mochten aantreden. Een NGO doet ook meer dan het volk bewust maken van een bepaalde problematiek, zoals de hongersnood in bepaalde landen, of geld inzamelen na een natuurramp. Ze kunnen ook een gesprekspartner van de overheid zijn om advies uit te spreken over hoe bepaalde problematiek moet worden aangepakt.ngo betekenis

Waar zet een NGO zich voor in?

Een NGO richt zich vooral op een verondersteld maatschappelijk belang. Een aantal NGO’s zet zich vooral in voor het bevorderen van het milieu, mensenrechten, ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden en de gezondheid van natuur, mens en dier. Ze doen meer dan alleen geld inzamelen om goede doelen en initiatieven te steunen, want een NGO kan bijvoorbeeld ook hulpmiddelen en hulpverleners naar een rampgebied sturen. Of ze zetten zich in voor het organiseren van demonstraties wanneer dat nodig is.

NGO opstarten

Iedereen is vrij om een NGO op te starten en doorgaans is dat het oprichten van een stichting die je ook als zodanig laat registreren bij de Kamer van Koophandel. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen als je een NGO wil opstarten en bijvoorbeeld vrijwilligers wil aannemen. Uiteraard is het ook van belang dat mensen bekend raken met de NGO en waar de stichting zich voor inzet en heb je vrijwilligers en donateurs nodig om het maatschappelijk belang dat je wil dienen ook te kunnen dienen.NGO ondernemingsplan

Een NGO is feitelijk een onderneming, maar dan zonder winstoogmerk. Dat betekent dat medewerkers en eigenaren van de NGO er geen geld mee verdienen, maar zich volledig inzetten voor hun maatschappelijk doel. Daarom is een goed ondernemingsbelang van belang om te kunnen toetsen of een NGO opstarten ook haalbaar is. Hierin wordt duidelijk het doel van de NGO omschreven, of het opstarten en in leven van de NGO financieel haalbaar is en welke doelgroep je met de NGO wilt aanspreken.

NGO en vrijwilligers

Een NGO werkt doorgaans met vrijwilligers die zich willen inzetten voor maatschappelijk belang. Een NGO mag tot op zekere hoogte een vrijwilliger een vergoeding en onkostenvergoeding geven, maar de lijn tussen vrijwilligerswerk en dienstverband is flinterdun. Bij een dienstverband zijn andere regels van kracht waar je je als onderneming ook aan moet houden. Het is ook slim om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen, ondanks dat dit niet verplicht is.

NGO en donateurs

Een NGO heeft donateurs nodig. Donateurs vind je door de NGO te promoten. Dit kan door middel van televisiereclame, reclame op de radio of een advertentie in de krant. Het is ook effectief om een website en bijbehorende social media kanalen te lanceren en via die weg naar donateurs te zoeken. Andere mogelijkheden zijn het uitdelen en verspreiden van flyers, het deelnemen aan evenementen en bijeenkomsten en om zelf een bijeenkomst te organiseren, waarbij de kans zich voordoet om te vertellen waar de NGO zich voor inzet.

Subsidies voor NGO

Een NGO kan aanspraak maken op bepaalde subsidies en het is goed om je daarin te verdiepen als je met een NGO aan de slag gaat. Met behulp van deze subsidies en de donaties van donateurs kan een NGO blijven bestaan en zich inzetten voor het doel wat ze voor ogen hebben. Op de website van de RVO staat omschreven welke subsidies beschikbaar zijn en welke regionale subsidies zijn aan te vragen.NGO en de VN

Voor NGO’s die internationaal opereren is het van belang om zich kenbaar te maken bij de VN. De Verenigde Naties maken graag gebruik van NGO’s en ze dienen vaak als gesprekspartners en adviseurs om bepaalde problematiek bespreek te maken en op te lossen. NGO’s worden ook door de VN ingezet om te bemiddelen. Bijvoorbeeld als er hulpmaterialen naar een rampgebied moeten worden vervoerd.

Voorbeelden van een NGO

Er zijn een aantal duidelijke voorbeelden van NGO’s. Denk dan aan het WNF dat zich inzet voor beschermde leefgebieden en het verbinden van natuurgebieden, Greenpeace dat zich inzet voor een beter milieu en stichting vluchteling die zich inzet voor vluchtelingen. Andere bekende NGO’s zijn bijvoorbeeld de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en de ANWB. Soms wordt zelfs een vakbond, zoals het FNV of CNV, als NGO bestempeld.