Selecteer een pagina

Objectief betekenis

De betekenis van objectief is onbevooroordeeld. Beter uitgelegd betekent het dus dat je een mening vormt gebaseerd op feiten en niet op meningen.Objectief is iets wat je bent en kan zijn en belangrijk hierin is dat je jouw eigen mening niet laat beïnvloeden door anderen. Van bepaalde personen wordt verwacht dat ze objectief zijn. Zoals de politieagent, een rechter of een journalist.

Meer over de betekenis van het woord objectief

Objectief zijn betekent dus dat je een mening vormt zonder dat je je laat beïnvloeden. Je bekijkt de situatie vanaf de zijlijn en vormt zelf een mening over wat je waarneemt. Je vormt geen mening over iets of iemand, omdat een ander hier een uitgesproken mening over deelt. Dat gezegd hebbende kan het woord objectief ook verwijzen naar een onderdeel van een camera.betekenis objectief

Waar komt het woord objectief vandaan?

Objectief is een leenwoord uit het Frans, in de betekenis van zich bepalend tot de feiten. Het woord werd voor het eerst in de 19e eeuw gebruikt. Het objectiveren van een gebeurtenis is dus je mening vormen op basis van wat je zelf waarneemt en op feiten. Niet op de mening van anderen.

Objectief in het Engels

In het Engels bestaat het woord objectively, wat dezelfde betekenis heeft als objectief in het Nederlands. Hierbij wordt eveneens objectief gekeken naar een situatie en daar een mening over gevormd. Zonder dat iemand wordt beïnvloed door een ander. Het Engelse woord voor het optische instrument objectief is objective.Synoniemen voor objectief

Synoniemen voor het woord objectief zijn onbevooroordeeld, onpartijdig en feitelijk. Als we spreken over het optische instrument objectief zijn de synoniemen lens en camera lens.

Oordelen van nature

Het zit nu eenmaal in de mens om over bepaalde zaken te oordelen. We maken dagelijks dingen mee die ons beïnvloeden en die vergelijkbaar zijn met eerdere gebeurtenissen, waarbij we zowel een positief als negatief gevoel kunnen ontwikkelen. Hierdoor is het erg lastig om echt objectief te zijn. Je mening is immers al gevormd op basis van wat je bijvoorbeeld eerder hebt meegemaakt.

Objectief op het werk

Als werknemer moet je ervan uitgaan dat je jaarlijks objectief wordt beoordeeld door je manager, maar gebeurt dat ook echt? Dat is een kritische vraag die je best mag stellen. Het is nu eenmaal een feit dat een beoordeling van een ander individu niet altijd of slechts gedeeltelijk objectief plaatsvindt, omdat die persoon wellicht een mening over je heeft. Bewust of onbewust weegt die mening mee in de beoordeling die wordt gegeven. Sta je op goed voetstuk met een manager? Dan kan het zomaar zijn dat jouw beoordeling een stuk positiever is dan dat van een collega waar je manager geen klik mee heeft.

Belangenverstrengeling

Bij een belangenverstrengeling spreken we duidelijk over beïnvloedbaar gedrag. In het recht komt dit weleens voor. Een rechter draagt een zaak dan over aan een ander, omdat hij of zij de zaak niet objectief kan beoordelen. Juist als rechter moet je objectief kunnen oordelen en het vonnis op basis van feiten kunnen voltrekken. Datzelfde geldt voor andere beroepen, zoals een politieagent die bijvoorbeeld zijn eigen meningen niet mag gebruiken om iemand staande te houden of op de bon te slingeren. Ook in de zakenwereld kunnen belangenverstrengelingen optreden waarbij er dus niet objectief wordt beoordeeld en gehandeld.Objectief in de wetenschap

In de wetenschap is het van belang dat onderzoekers objectief zijn. Natuurlijk willen ze de onderzoeksvraag naar wens beantwoorden, maar de uitkomst moet altijd gebaseerd zijn op feiten. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar een nieuw medicijn. In dit geval is het belangrijk dat de conclusie van het onderzoek objectief is getrokken, omdat het van levensbelang kan zijn. Wetenschappelijk bewijs moet ook altijd reproduceerbaar zijn. Hierbij moet de uitkomst van het onderzoek dus altijd hetzelfde zijn. Ongeacht wie het onderzoek uitvoert.

Objectief en de waarheid

Objectief zijn is niet altijd de waarheid spreken. Want er spelen verschillende factoren mee die bepalen of iets waar is of niet. Je kunt een situatie objectief beoordelen. Bijvoorbeeld een ruzie tussen vrienden, waarbij je geen partij kiest en zelf een mening vormt bij wat je waarneemt. Dat wil nog niet zeggen dat jouw objectieve beoordeling ook gelijk de waarheid is. Het is slechts een waarheid.

Objectief van een camera

Objectief kan ook verwijzen naar een onderdeel van een camera. Het opzetstuk met daarin een lens wordt ook wel objectief genoemd. Veel mensen gebruiken liever het woord lens voor dit onderdeel, maar de lens is alleen het glazen deel dat deel uitmaakt van een compleet objectief.

Antoniem objectief

Het antoniem voor objectief is subjectief. Een goed voorbeeld hiervan is dat iemand een film ontzettend goed vindt, maar dat de ander die verafschuwt. Hierbij komt persoonlijke smaak en voorkeuren om de hoek kijken. Ondanks dat je de film zelfstandig hebt beoordeeld en je niet hebt laten beïnvloeden door anderen, is jouw mening nog steeds subjectief. Je kunt een film alleen objectief beoordelen als je je aan de feiten houdt, wat logischerwijs onmogelijk is.