Selecteer een pagina

Perceptie betekenis

De betekenis van perceptie is “waarneming”. Feitelijk is perceptie iets wat we zien, ruiken, horen en voelen.Nog beter uitgelegd heeft perceptie betrekking op hoe wij dingen ervaren en beoordeeld. Iemands perceptie is daarom ook altijd subjectief en niet objectief.

Perceptie betekenis: de uitleg

We ontvangen ongeveer 2 miljoen prikkels per seconde en ons brein weet die prikkels goed te filteren. Uiteindelijk vormen de gefilterde prikkels onze perceptie. Dus feitelijk hoe we dingen zien, horen, ervaren, ruiken en voelen. Het wordt onze realiteit, maar is het dan ook dé realiteit? Een vraag die veel mensen bezighoudt. De perceptie van verschillende personen kan verschillen. Zo kan de smaak van bijvoorbeeld een banaan bij een iemand in de smaak vallen, terwijl de ander de smaak van het fruit juist verafschuwt.betekenis perceptie

Waar komt het woord perceptie vandaan?

Perceptie is een leenwoord uit het Frans dat aan het begin van de 17e eeuw voor het eerst werd gebruikt. Perceptie kan zowel wijzen op hoe iemand iets ervaart en beoordeeld wordt als naar het proces waarop de hersenen de vele prikkels die we dagelijks ontvangen verwerken en onze realiteit weergeven.Perceptie in het Engels

In het Engels bestaat het woord “perception”, wat dezelfde betekenis heeft als perceptie in het Nederlands. Met de zin “his perception of pain” wordt dus aangegeven dat iemand de pijn die hij heeft op een bepaalde manier ervaart. Omdat wij zijn pijn niet kunnen zien of voelen, kunnen we ook niet beoordelen hoe ernstig het is. In zijn beleving of volgens zijn perceptie is de pijn heftig en ongemakkelijk. Wat voor de persoon die de pijn ervaart ook direct zijn realiteit is.

Synoniemen voor perceptie

Enkele synoniemen voor perceptie zijn “gewaarwording”, “beleving” en “waarneming”. “Inning”, “inzameling” en “ontvangst” zijn ook synoniemen voor het woord perceptie.Perceptieproces

Perceptie is feitelijk het waarnemen wat we dagelijks en ook continu doen. Het is een proces waarbij informatie wordt verzameld, verwerkt, georganiseerd en geïnterpreteerd. Het proces zorgt uiteindelijk voor onze waarneming, dat we er een mening over vormen en er een gevoel bij creëren. Het is dus ook logisch dat de perceptie van personen kan verschillen. Je hoort ook wel vaker dat iemand bijvoorbeeld zegt “hoe jij het nu vertelt is niet mijn perceptie”. Met andere woorden, de persoon die dit zegt heeft iets op een andere manier beleeft dan de persoon die aan het vertellen is.

Onze perceptie zorgt voor ons gedrag

Ons gedrag komt voort uit hoe we dingen waarnemen. Onze perceptie is dus verantwoordelijk over hoe we ons gedragen. Dit kan in het dagelijkse leven zijn, jegens andere personen en ook op de werkvloer. Wij vormen een mening over de dingen die we waarnemen en we passen bewust of onbewust ons gedrag hierop aan. Als we bijvoorbeeld waarnemen dat een collega elke dag chagrijnig is, zullen we hem of haar ook niet zo snel meer vriendelijk begroeten.Dingen zien zoals we zijn

We zien de dingen ook niet zoals ze zijn, maar wie we zijn. Perceptie is ook projectie. De filters die we hebben worden ongemerkt aangestuurd door onze waarnemingen, maar ook door onze opvattingen, overtuigingen, voorkeuren en herinneringen. Onze perceptie projecteren we vervolgens weer naar buiten toe. Dat leidt tot het feit dat jouw perceptie over een bepaalde kwestie, persoon of situatie heel anders kan zijn dan die van de ander. Je zou het bijvoorbeeld wel eens kunnen worden over het feit dat een banaan krom en geel is, maar op het gebied van smaak kan de perceptie enorm verschillen.