Selecteer een pagina

Perspectief betekenis

De betekenis van perspectief is een punt van waaruit je naar iets kijkt. Het woord kan verschillende betekenissen hebben en de correcte betekenis is vooral afhankelijk van in welke context het woord gebruikt wordt.Met de zin “vanuit zijn perspectief” wordt dus bedoeld dat iemand op een bepaalde manier naar iets kijkt en daar een mening over heeft. Die misschien niet strookt met de realiteit of overeenkomt met de mening van anderen.

Betekenis van perspectief

In een andere context kan perspectief ook wijzen op uitzicht op een goede ontwikkeling. Bijvoorbeeld “zijn inzet biedt perspectief voor de toekomst”. Hiermee wordt dus bedoeld dat iemand bijvoorbeeld dermate presteert dat die persoon in de toekomst van waarde kan zijn voor het bedrijf en misschien zelfs kan doorgroeien. Met perspectief kan ook toekomst vooruitzicht worden bedoeld of met andere woorden: werken naar de stip aan de horizon.


betekenis perspectief

Waar komt het woord perspectief vandaan?

Perspectief is ontleend aan het Frans en het Latijn. De woorden “perspective” en “optica” stonden ten grondslag aan het woord perspectief dat in het verleden vooral werd gebruikt in de kunstwereld. In de moderne taal heeft perspectief een bredere betekenis en wordt het veelvuldig gebruikt om bijvoorbeeld iemand zijn zicht op een onderwerp of positieve ontwikkeling mee aan te duiden.Perspectief in het Engels

In het Engels bestaat het woord “perspective”, wat precies dezelfde betekenis heeft als perspectief in het Nederlands. “Outlook”, “view” en “point of view” zijn goede Engelse synoniemen voor perspective. Met de zin “from his perspective” wordt dus bedoeld dat iemand een andere kijk heeft op een bepaalde situatie. Perspective kan ook betrekking hebben op een tekening of een schilderij.

Synoniemen voor perspectief

Enkele synoniemen voor het moderne woord perspectief zijn “kansen”, “toekomst”, “vooruitzicht”, “context”, “licht” en “gezichtspunt”. Vaak wordt iemand zijn kijk op dingen ook wel “uit zijn oogpunt” of “in zijn perspectief” genoemd. Ook de kans op een glansrijke toekomst kan een mooi perspectief worden genoemd. Evenals de techniek waarmee een tekening of een schilderij wordt gemaakt.

Perspectief in de kunst

In de kunst spreken we over iets tekenen of schilderen in perspectief. Dit is een techniek die ervoor zorgt dat een kunstwerk meer diepte krijgt. Een synoniem hiervoor is lijnperspectief. Dieptewerking met behulp van kleur wordt ook wel kleurperspectief genoemd. Bij een schilderij dat met behulp van lijnperspectief is geschilderd, heeft de afbeelding diepte en kun je dus feitelijk spreken over een driedimensionale weergave op een plat vlak. In dit geval het canvas waarop het schilderij is gemaakt. Het kan ook zo zijn dat de weergave verandert op basis van de positie waarin iemand voor het schilderij staat of zit.Een mooie toekomst

Als iemand een glansrijke en mooie toekomst tegemoet gaat, kun je spreken over een mooi perspectief. Hierin is het woord zeer positief en wordt aangeduid dat iemand succes gaat boeken als hij zijn huidige gedrag en houding voortzet en blijft ontwikkelen. Het kan tegelijkertijd duiden op “perspectief houden op”. Hierbij spreken we dan over de zogenaamde stip aan de horizon. Bijvoorbeeld als je een doelstelling hebt die je op een bepaalde leeftijd wilt bereiken. Dan zet je dus figuurlijk een stip aan de horizon waar je naartoe werkt en dat biedt perspectief.

Meetkunde

In de meetkunde heeft een perspectief weer een compleet andere betekenis. Hierbij spreken we over “in perspectief” als de lijnen van twee driehoeken door een punt gaan. Het punt waar de lijnen doorheen gaan wordt dan ook wel het perspectiviteit centrum genoemd.

Perspectief van een persoon

Een standpunt of gezichtspunt is ook een perspectief, maar dan van een persoon. Als iemand van mening is dat bijvoorbeeld de overheid niet het beste met de bevolking voor heeft, maar de ander hem tegenspreekt met de uitspraak dat de overheid goed bezig is, dan is het zo dat het uit zijn of haar perspectief gezien zo is dat de overheid het beste met de inwoners voor heeft. Het vanuit je eigen perspectief zien is dus feitelijk dat je zelf een mening vormt over een kwestie of een persoon.Vertelperspectief in de literatuur

In de literatuur spreken we over het vertelperspectief. Hiermee wordt de wijze bedoeld waarop iemand het verhaal waarneemt. Er zijn verschillende perspectieven in de literatuur, zoals de ik- en de jij-vorm. Of auctoriaal waarbij de verteller “boven” het verhaal staat. In de literatuur is het ook mogelijk dat er meerdere perspectieven worden gebruikt.