Selecteer een pagina

Progressief betekenis

De betekenis van progressief is “vooruitstrevend”, maar de betekenis van het woord is ook sterk afhankelijk van in welke context het wordt gebruikt.Progressief kan zowel positief als negatief worden gebruikt, omdat progressieve acties schade kunnen toebrengen aan anderen.

Wat is progressief?

Progressie betekent onder andere vooruitstrevend en het woord wordt vaak in politieke context gebruikt. Nieuwe ideeën, plannen en maatregelen moeten voor vooruitgang binnen de samenleving zorgen en dan spreek je feitelijk over progressie. “Vernieuwend” kan ook een goede omschrijving zijn voor het woord “progressief”. In negatieve zin van het woord kan progressie schade veroorzaken. Wanneer iemand een manier heeft gevonden om geld te verdienen, wat niet helemaal legaal is, kun je spreken over een negatieve progressie. De persoon heeft er baat bij, maar kan anderen ermee schaden.betekenis progressief

Oorsprong van het woord progressief

Het woord “progressief” komt uit het Frans. Het Franse woord “progres” is ontleend uit het Latijns werd voor het eerst in de 16e eeuw gebruikt. Het Latijnse woord voor progres is “progressus”, wat “vooruitgang” betekent.


Progressief in het Engels

In het Engels bestaat het woord “progressive”, wat dezelfde betekenis heeft als “progressief” in het Nederlands. Met de zin “steeply progressive tax incomes” wordt bedoeld dat er een flinke toename is in belastingen. In dit geval kan het woord “progressief” en in het Engels “progressive” een negatieve lading hebben. Een verhoging van belastingen is goed voor de natie, maar minder positief voor de inwoners die belasting moeten betalen.

Synoniemen voor progressief

Enkele synoniemen voor het woord “progressief” zijn “gevorderd”, “ontwikkeld”, “opklimmend”, “stijgend”, “toenemend” en “geavanceerd”. Het woord heeft dus meerdere betekenissen en kan in verschillende contexten gebruikt worden. In de politiek is “links” of “radicaal” ook een synoniem voor progressief. Vaak staan linkse partijen voor een betere welvaartsverdeling, grotere rol van de staat en Europese en internationale samenwerkingen. In tegenstelling tot conservatieve partijen die ook “rechts” worden genoemd.


Progressief individu

Met een progressief individu wordt eigenlijk bedoeld dat iemand ontwikkeld is. De persoon waarover gesproken wordt heeft bijvoorbeeld een goede opleiding genoten en vervult een belangrijke functie in het bedrijfsleven of in de maatschappij. Een progressief persoon kan ook vooruitstrevend zijn en bijvoorbeeld ideeën aandragen om een situatie te verbeteren.

Progressief in de medische wereld

In de medische wereld hoeft progressief niet altijd een positieve betekenis te hebben. Bijvoorbeeld wanneer een ziekte, zoals kanker, progressief is. Hiermee wordt bedoeld dat een tumor groeit of kankercellen zich in het lichaam verspreiden. Dit is logischerwijs geen positieve ontwikkeling.

Progressief in de politiek

Progressief in de politiek heeft betrekking op linkse partijen of mensen die links zijn. Links partijen zetten zich onder andere in voor een beter klimaat en milieu, een toegankelijkheidsbeleid voor immigranten en internationale samenwerkingen. Rechtse partijen en individuen staan juist voor het tegenovergestelde en worden ook wel conservatief genoemd.

Progressief op de werkvloer

Op de werkvloer kan progressiegericht werken voordelen opleveren. Het is een breed begrip waarmee wordt aangeduid dat processen en werkwijze aansluiten en bijdragen aan de ontwikkelingen van het bedrijf, met als hoofddoelen om de werksfeer te verbeteren en meer omzet te genereren.

Progressief in religie

In religie spreken we ook over progressie en progressieve handelingen die betrekking hebben op hoe mensen geloven. Hierin is vooral op te merken dat bijvoorbeeld het liberale jodendom of progressieve Christenen zich houden aan de levenswijze van het geloof, maar niet meer strikt de regels opvolgen die als ouderwets en achterhaald worden bestempeld. Hierin kun je dus feitelijk spreken over een ontwikkeling van het geloof waarin een individu op zijn of haar manier gelooft.


Antoniem progressief

Het antoniem voor progressief is conservatief. Conservatief gedrag en denken heeft betrekking op personen die niet van verandering houden. Ze willen graag dat de dingen blijven zoals ze zijn. In de politiek zijn bijvoorbeeld rechtse partijen en aanhangers conservatief, omdat ze behoudend zijn. Ze houden niet alleen van veranderingen, maar zijn ook veel meer een voorstander van grotere individuele economische vrijheid.