Selecteer een pagina

Recessie betekenis

De betekenis van recessie is negatieve economische groei.Met het woord recessie wordt aangegeven dat er sprake is van een negatieve impact op de economie en de samenleving in twee opeenvolgende kwartalen.

Afname en stagnatie

Recessie betekent niet alleen dat er in twee opeenvolgende kwartalen een negatieve groei is van het bruto binnenlands product (BBP). Er kan ook sprake zijn van stagnatie. Wanneer er een negatieve groei of op z’n minst geen positieve groei van het BBP kan worden gerealiseerd, is er sprake van een recessie. Een recessie heeft invloed op de samenleving, kan voor financiële onrust zorgen en banen in gevaar brengen.betekenis recessie

Recessie in het Engels

In het Engels wordt het woord recession gebruikt, wat dan ook precies dezelfde betekenis heeft als recessie in het Nederlands. Ook hierbij wordt gesproken over een afname of stagnatie van de economie in twee opeenvolgende kwartalen.


Synoniemen recessie

In de context van een afname of stagnatie van de economie, zijn de synoniemen voor het woord recessie handelscrisis, crisis en achteruitgang. Bij een stagnatie van de economie is er weliswaar geen sprake van een achteruitgang, maar het is wel een feit dat stilstaan vaak ook als een achteruitgang wordt gezien.

Zwakke economie

Een recessie is feitelijk een zwakkere economie en dat heeft natuurlijk een oorzaak. Een recessie is vaak het gevolg van minder handel in zowel binnen- als buitenland. Dit heeft vooral te maken met het feit dat consumenten minder consumeren. Wanneer de vraag naar product afneemt, boeken bedrijven minder winst en komen banen op de tocht te staan. Je zou dus kunnen spreken van een vervelend domino-effect. Klanten consumeren bijvoorbeeld minder, omdat ze geen baanzekerheid hebben en dat heeft weer als gevolg dat er minder productie nodig is, de winsten van bedrijven dalen en andere mensen ook weer hun baan verliezen. Met als gevolg dat ze minder of geen inkomsten hebben en ook niet meer kunnen consumeren. Hierdoor kan een recessie ook lang aanhouden.


Andere oorzaken van een recessie

Andere oorzaken van een recessie zijn hogere rentetarieven, hoge inflatie en een gebrek aan investeringen. Ook het vertrouwen van de consument en van bedrijven kunnen invloed hebben op de economie. Als het vertrouwen in de economie laag is, zal er minder geld worden uitgegeven. Consumenten kopen minder producten, terwijl bedrijven niet langer meer investeren in producten en diensten. Met als gevolg dat de economie zwakker wordt. Ook dan kan er sprake zijn van een recessie als de economie minimaal zes maanden onder druk komt te staan.

Oververhitting economie

Een andere oorzaak die voor een recessie kan zorgen is een oververhitting van de economie. Hierbij is er geen sprake van een lagere vraag naar producten en diensten, maar de vraag hiernaar is juist hoger. Er ontstaat een recessie wanneer een bedrijf of fabriek niet aan de vraag kan voldoen, omdat er bijvoorbeeld geen personeel te vinden is om uit te breiden. Het gevaar is ook dat na zo’n succesperiode de vraag naar een product of dienst instort, waardoor een bedrijf met producten blijft zitten en meer personeel in dienst heeft dan dat het nodig heeft. Hierdoor gaat het bedrijf geld verliezen en moeten er vaak gedwongen ontslagen vallen. Waarmee een domino effect in gang wordt gezet, wat uiteindelijk kan leiden tot een recessie.

Impact van oorlogen en epidemieën

Oorlogen en epidemieën kunnen ook een recessie veroorzaken. Een goed voorbeeld hiervan is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dit heeft invloed op de samenleving en het vertrouwen in de economie. Ook verloopt het handelen met deze landen moeizaam en is er sprake van een achteruitgang in vraag en aanbod.

Covid-pandemie

Een goed voorbeeld van een pandemie die invloed heeft gehad op de economische gezondheid is de COVID-19 pandemie. Waarbij er weinig tot vrijwel niet geconsumeerd werd. Met als gevolg dat de economie voor een langere tijd onder druk kwam te staan. Naast epidemieën en oorlogen kunnen ook terroristische aanslagen een recessie in de hand werken.


Wat is er tegen een recessie te doen?

Er is weinig te doen tegen een recessie, maar zowel de overheid als consumenten kunnen een steentje bijdragen om weer uit de recessie te komen. De overheid en consumenten moeten bijvoorbeeld goed nadenken over hun begrotingen en financiën en de juiste keuzes maken om de koopkracht en de werkgelegenheid te verbeteren.

Besparingen

Een gezin met een modaal inkomen zou bijvoorbeeld het huishoudboekje onder de loep kunnen nemen om te onderzoeken of besparingen mogelijk zijn. Met de besparing komt er weer meer financiële ruimte vrij om bijvoorbeeld grotere investeringen te doen, zoals de aanschaf van een auto of de verbouwing van een woning.

Hoe lang duurt een recessie?

Het is moeilijk te voorspellen hoe lang een recessie duurt, maar op basis van de cijfers uit het verleden is het voorzichtig te zeggen dat een recessie gemiddeld 18 maanden duurt. Er is ook duidelijk te zien dat om de drie jaar er sprake is van een recessie. Bijvoorbeeld als het vertrouwen in de economie zeer laag is of wanneer investeringen uitblijven.