Selecteer een pagina

Restitutie betekenis

De betekenis van restitutie is teruggave of terugbetaling. Je ontvangt dus restitutie als je bijvoorbeeld een product inlevert bij de winkel en je geld terugkrijgt.Restitutie heeft niet alleen betrekking op een terugbetaling. Bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij die een declaratie heeft verwerkt of een winkel die overgaat tot een terugbetaling als je iets retour hebt gestuurd. Restitutie kan ook verwijzen naar een teruggave van een eigendom of naar het herstellen van iets in de originele staat. Een andere en minder populaire betekenis van het woord restitutie is genezing.

Restitutie in het Engels

In het Engels bestaat het woord restitution, wat dezelfde betekenis heeft als restitutie in het Nederlands. Ook hierbij kan er sprake zijn van een teruggave of een terugbetaling of het herstellen van iets in de originele staat. In het Engels kan restitution ook verwijzen naar overgave.betekenis restitutie

Synoniemen voor restitutie

Goede synoniemen voor restitutie zijn terugbetaling, teruggave en vergoeding. Vooral bij zorgverzekeraars zien we dat het woord restitutie vaker wordt gebruikt om aan te geven dat er een teruggave of een vergoeding plaatsvindt. Bijvoorbeeld als een declaratie aan de verzekerde moet worden uitgekeerd.


Terugbetaling

Restitutie wordt toch het vaakst gebruikt als we spreken over een terugbetaling. Een goed voorbeeld is dat je bijvoorbeeld maandelijks een premie betaalt voor het gas- en stroomverbruik en aan het einde van het jaar krijg je de afrekening gepresenteerd. Dan is het heel goed mogelijk dat je het hele jaar te veel hebt betaald en nu dus een deel van je geld terugkrijgt. Dan spreken we feitelijk over een restitutie.

Restitutie na retour

Ook wanneer je een pakket hebt besteld en het product of een deel van je bestelling weer retour stuurt, heb je recht op een restitutie. Of beter beschreven een terugbetaling van wat je voor de geretourneerde bestelling hebt betaald. De restitutie vindt vaak plaats op het moment dat de winkel in kwestie een retour heeft verwerkt. Een financiële administratie regelt dan uiteindelijk de restitutie, zodat de klanten hun geld terug krijgen.

Compensatie

Een compensatie kan ook een restitutie zijn. Bijvoorbeeld als je een product hebt besteld dat beschadigd geleverd wordt. Na contact met de winkel of leverancier kan de aanbieder besluiten om tot restitutie over te gaan. Dat kan bijvoorbeeld een compensatie zijn in de vorm van een korting op het beschadigde product. Als klant kun je hier genoegen mee nemen en de restitutie accepteren. Na akkoord zul je dus een bedrag terug ontvangen.


Uitkering of toeslag

Een uitkering of een toeslag kan ook een restitutie zijn, omdat je geld ontvangt. Bijvoorbeeld als je een ziektewet- of WW-uitkering ontvangt. Of als je bijvoorbeeld maandelijks huur- en zorgtoeslag krijgt gestort. Deze vergoedingen worden ook een restitutie genoemd. In deze gevallen maakt de overheid geld naar je over op basis van je inkomen en waar je recht op hebt. Je ontvangt geen restitutie meer als bijvoorbeeld je ziektewet- of WW-uitkering is afgelopen of als je geen recht meer hebt op toeslagen. Dat kan bijvoorbeeld een gevolg zijn als je in het afgelopen jaar meer bent gaan werken en meer salaris verdient.