Selecteer een pagina

Rigide betekenis

De betekenis van rigide is streng volgens de regels, maar dat dekt niet helemaal de lading.Iemand kan rigide zijn en daarnaar handelen. Deze mensen worden ook wel stijf of star genoemd. Rigide kan ook verwijzen naar een veelal negatieve eigenschap, omdat het inflexibiliteit impliceert.

Rigide gedrag, de betekenis

Iemand die rigide is, is vaak star en volgt de regels op. Ook een idee of een systeem kan als rigide worden omschreven. Een inflexibel systeem kan als rigide worden omschreven, omdat je met allerlei workarounds en onhandige handelingen tot het doel komt. Ook een idee kan rigide zijn, waarbij de persoon met een bepaald idee geen rekening houdt met de mogelijke alternatieven.betekenis rigide

Waar komt het woord rigide vandaan?

Rigide is afgeleid van het Latijnse woord rigidus, wat stijf betekent. Iets wat stijf is, is inflexibel, maar daarmee is de kous nog niet af. Een persoon, reactie, idee of systeem kan rigide zijn, omdat het inflexibel is. Iemand die vasthoudt aan zijn eigen principes en daar onder geen beding van afwijkt kan omschreven worden als een rigide persoon.

Rigide in het Engels

In het Engels bestaat het woord rigid, wat precies hetzelfde betekent als rigide in het Nederlands. A rigid person heeft niet de mogelijkheid om te veranderen of in een situatie mee te bewegen. Daarentegen worden regels strak nageleefd en houdt iemand vast aan zijn eigen principes. Mensen die rigide zijn worden ook wel star genoemd.Synoniemen voor rigide

Enkele synoniemen voor het woord rigide zijn star, hard, strikt, onverbiddelijk en streng. Iemand die rigide is kan ook bot overkomen en is in de regel niet in staat om bijvoorbeeld een afspraak te herzien. Bij rigide mensen geldt vaak ook de regel afspraak is afspraak.

Veranderingen in het dagelijkse leven

Rigide personen kunnen veranderingen in het dagelijkse leven niet handelen. Ze vinden het maar lastig dat een situatie verandert en zullen zich daar ook tegen verweren. Op de werkvloer komt het wel vaker voor dat er een botsing met rigide personen plaatsvindt, omdat het bedrijf een andere koers wil varen en dat niet strookt met de principes van een medewerker. Hierdoor kan ook een conflict ontstaan.

De regels naleven

Iemand die rigide is zal de regels ook strak naleven. Hij of zij is ook niet in staat om te veranderen of mee te bewegen. Zelfs niet wanneer de situatie erom vraagt. Als gevolg kan zo’n iemand al snel worden gezien als een persoon die moeilijk in de omgang is. Rigide personen worden ook onrustig als iets verandert of iets gebeurt, wat niet naar verwachting verloopt.

Rigide en kritisch

Rigide personen zijn vaak ook kritisch op anderen. Als iemand bijvoorbeeld een taak uitvoert die een rigide persoon anders zou doen. Die persoon in kwestie vindt het werk dat een ander levert al snel niet goed genoeg. Het plan van een rigide persoon moet ook altijd naar zijn of haar wensen worden uitgevoerd.Gevolgen voor de communicatie naar anderen

Als je rigide bent, kan dat gevolgen hebben voor de communicatie naar anderen. Omdat je zo stellig bent en vasthoudt aan je principes, is er ook geen dialoog mogelijk over hoe het anders zou kunnen. Dat levert bij beide partijen frustraties op. Rigide personen kunnen ook enorm stellig, bot en direct zijn. Wat voor een ander als onplezierig of zelfs intimiderend kan worden ervaren.

De truc

Ondanks dat je rigide bent of gedachten en handelswijze hebt die raakvlakken hebben met starheid, is het mogelijk om toch mee te bewegen wanneer dat wordt gevraagd. Het is namelijk te trainen om wat vaker mee te bewegen en minder strak de regels te volgen. Dit is wel een ingrijpend proces dat veel tijd in beslag neemt. Uiteindelijk resulteert dat wel in mooie resultaten, zoals een verbetering van de werksfeer waarin het samenwerken en communiceren met collega’s makkelijker gaat.

Antoniem rigide

Het antoniem van rigide is flexibel. Flexibele mensen kunnen zich makkelijker aanpassen en bewegen mee als de situatie daarom vraagt. Ook hier zijn valkuilen te bespeuren, omdat flexibele personen vaak geen nee kunnen zeggen en zelfs als slap kunnen worden bestempeld. Ze bewegen te vaak mee, terwijl juist tegengas moet worden gegeven om een doel te bereiken. Vooral in het bedrijfsleven zijn soms rigide personen benodigd om resultaten te boeken.