Selecteer een pagina

Somatiek betekenis

De betekenis van het woord somatiek is lichamelijk. Vooral in de medische zorg wordt gesproken over somatiek en somatische aandoeningen.Het grote verschil tussen somatisch en somatiek is dat bij somatisch gesproken wordt over een lichamelijke aandoening, terwijl met somatiek de behandeling van de aandoening wordt bedoeld.

Wat is somatisch?

Als we dieper inzoomen op de betekenis van somatiek, is vast te stellen dat de term vooral verwijst naar behandelingen van patiënten met een chronische aandoening. De aandoening is dermate ernstig dat mensen niet meer zelfredzaam zijn en in veel gevallen ook worden opgenomen in een verpleegtehuis. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die lijden aan een chronische ziekte, zoals parkinson of kanker. Met somatische zorg wordt bedoeld dat de verpleging zieke mensen helpt om zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven te leiden.betekenis somatiek

Waar komt het woord somatiek vandaan?

Somatiek is een term die is afgeleid van het woord somatisch, wat weer ontleend is uit het Grieks. Het Griekse woord “somatikos” betekent letterlijk “lichamelijk” of “betrekking hebben op het lichaam”. Vooral in de medische wereld heeft de term een betekenis en worden de woorden somatisch en somatiek het vaakst gebruikt. In schrift en in spreektaal wordt vaker gesproken over een “somatische behandeling”, wat feitelijk betekent dat een patiënt met een chronische aandoening wordt behandeld om de kwaliteit van het leven te borgen.


Somatiek in het Engels

Voor het woord “somatiek” is er geen Engelse vertaling, maar voor “somatisch” weer wel. De Engelse vertaling is somatic, wat precies hetzelfde betekent als somatisch in het Nederlands. Ook hierbij wordt gesproken over een chronische lichamelijke aandoening, zoals kanker, parkinson, ALS, een beroerte en andere aandoeningen die de zelfredzaamheid van een patiënt in gevaar kunnen brengen.

Synoniemen voor somatiek

Er zijn geen synoniemen voor het woord somatiek, maar wel voor het woord “somatisch”. Andere woorden voor somatisch zijn “lichamelijk”, “lijfelijk”, “fysiek” en “stoffelijk”. Somatisch en somatiek heeft dus altijd betrekking op het menselijk lichaam. Nog specifieker, op de behandeling van chronische aandoeningen, zoals ernstige ziekten die het menselijk lichaam aantasten.

Lichaam en geest

Somatiek kan ook verwijzen naar de relatie tussen lichaam en geest. Je lichaam kan niet zonder geest functioneren en andersom ook niet. De relatie tussen lichaam en geest is belangrijk. Bij somatiek wordt ook gekeken naar hoe het lichaam en de geest met elkaar in verbinding staan en hoe ze elkaar beïnvloeden. Lichamelijke stoornissen en klachten kunnen bijvoorbeeld leiden tot psychische klachten, omdat iemand het vertrouwen in zijn of haar lichaam verliest en bijvoorbeeld een angststoornis ontwikkelt. Ook een depressie kan een gevolg zijn van chronische aandoeningen die de kwaliteit van het leven beïnvloeden.

Wat zijn somatische aandoeningen?

Somatische aandoeningen zijn chronische ziekten die behandeld moeten worden. Zonder behandeling kunnen deze aandoeningen de kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden of zelfs leiden tot vroegtijdig overlijden. Enkele chronische aandoeningen waar we dan over spreken zijn hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, ALS, MS, parkinson, astma en reuma.


Somatiek en PG

Somatiek heeft betrekking op het menselijk lichaam, maar dan bestaat er ook de term PG. De letters PG staan voor psychogeriatrie. Dit heeft juist betrekking op de geest. Op speciale PG-afdelingen in het ziekenhuis of het verpleeghuis worden mensen met een chronische psychische aandoening behandeld. Denk dan bijvoorbeeld aan ouderen die lijden aan dementie.

Somatische behandelingen in het ziekenhuis

In het ziekenhuis kunnen speciale afdelingen zijn ingericht om zich te richten op somatische behandelingen. Op deze afdelingen worden patiënten met een chronische lichamelijke aandoening behandeld en de kwaliteit van het leven geborgd. In het eindstadium van een ziekte kan een verpleegafdeling er ook voor zorgen dat de patiënt het nog zo comfortabel mogelijk heeft tot hij of zij komt te overlijden.

Somatische behandelingen in het verpleeghuis

In het verpleegtehuis zijn somatische behandelingen ook mogelijk. Patiënten in het verpleegtehuis lijden aan een chronische lichamelijke aandoening die ervoor zorgt dat de patiënt niet meer zelfredzaam is en ook niet zelfstandig kan wonen. In het verpleeghuis worden de patiënten verzorgd en behandeld, zodat de kwaliteit van het leven geborgd blijft.

Meerdere somatische aandoeningen

Het is mogelijk dat een somatische behandeling uit een breder plan bestaat, omdat de patiënt lijdt aan meerdere somatische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt, die zowel te maken heeft met diabetes als hart- en vaatziekten. Het is ook mogelijk dat een somatische behandeling met een psychische behandeling wordt gecombineerd, omdat de patiënt zowel aan lichamelijke als geestelijke aandoeningen lijdt. In dit geval werken meerdere disciplines in het ziekenhuis of het verpleeghuis nauw samen om de patiënt te behandelen en te verzorgen.