Selecteer een pagina

Affectie betekenis

De betekenis van affectie is warm, liefdevol gevoel voor iemand. Wanneer je affectie toont, betekent dat dus feitelijk dat je iemand aardig, lief of aantrekkelijk vindt.Toch staat affectie los van passie of liefde, waarbij je iemand niet alleen aardig, maar ook aantrekkelijk vindt. Het tonen van affectie hoeft ook niet altijd een fysieke aanraking te zijn. Je kunt bijvoorbeeld iemand ook complimenteren om je affectie te tonen.

Wat is affectie tonen?

Affectie is dus iets wat je toont. Dat kan zijn in zowel verbale als non-verbale communicatie. Een arm om iemand leggen of iemand complimenteren kan als een vorm van affectie tonen worden gezien. Het is feitelijk een warm en liefdevol gevoel dat je kenbaar maakt. Affectie komt niet alleen voor in liefdesrelaties, maar ook in vriendschap en relaties tussen ouder en kind.betekenis affectie

Waar komt het woord affectie vandaan?

Het woord affectie is geleend uit het Latijns en afgeleid van de Latijnse woorden ad en facere, wat iets met iemand doen betekent. Affectie heeft in de moderne tijd een breder begrip, want je hoeft niet iets met iemand te doen om affectie te tonen. Ondanks dat wordt vrijen ook als het tonen van affectie gezien. Maar ook als je iemand mee uit eten neemt of iemand troost als hij of zij verdrietig is.Affectie in het Engels

In het Engels bestaat het woord affection, wat vrijwel dezelfde betekenis heeft als affectie in het Nederlands. Met bijvoorbeeld de zin he felt an affection for the old lady wordt aangeduid dat iemand warme en liefdevolle gevoelens heeft voor een oudere dame. Dat hoeft geen liefde te zijn, maar dat kan ook waardering of bewondering zijn. Hierin speelt passie bijvoorbeeld geen rol.

Synoniemen voor affectie

Enkele synoniemen voor het woord affectie zijn aandoening, genegenheid, liefde, ingenomenheid en sympathie. Er hoeft dus niet altijd sprake te zijn van een liefdesrelatie als je affectie toont. Je kunt ook de buurvrouw ontzettend aardig vinden en bijvoorbeeld helpen met het buiten zetten van de vuilnis, wat ook een vorm van affectie tonen is. Dat wil nog niet zeggen dat je ook het bed met haar deelt.

Positieve en negatieve emoties

Affectie kan zowel positieve als negatieve emoties oproepen bij zowel de gever als de ontvanger. Naast vreugde en liefde kan affectie ook voor angst en ongemak zorgen. Stel dat je de buurvrouw uit jezelf helpt met het buiten zetten van de vuilnis? Dan kan het in theorie zijn dat je buurvrouw denkt dat je een oogje op haar hebt, terwijl je alleen maar vriendelijk wilt zijn. Dit roept dus angst op bij je buurvrouw, omdat ze het niet gewend is dat iemand haar zomaar helpt. Het kan ook ongemakkelijk voelen, omdat ze misschien denkt dat je door affectie te tonen wellicht meer van haar verwacht.

Affectie in het dagelijkse leven

Affectie komt voor in het dagelijkse leven. Iedere liefdevolle en warme gedachte of communicatie veroorzaakt een reactie van de ander. Affectie hoeft ook niet altijd liefde te zijn, maar kan ook duiden op dat je bewondering voor iemand hebt of iemand gewoon heel aardig vindt en daar bijvoorbeeld meer voor wilt doen dan voor anderen. Kleine aanrakingen om bijvoorbeeld de band met iemand te vergroten, kunnen ook als affectie worden gezien.Verkeerde interpretatie

Als iemand affectie toont kan dat verkeerd geïnterpreteerd worden. Als je een grap maakt en de buurvrouw je bijvoorbeeld een duwtje geeft, wil dat nog niet zeggen dat ze bijvoorbeeld verliefd op je is. Het is haar wijze van affectie tonen om aan te geven dat ze je aardig vindt en dat je een leuke grap hebt gemaakt. Niet meer dan dat. Daarom is het belangrijk om geen verkeerde interpretaties te doen als iemand affectie toont. Het hoeft namelijk niet altijd liefde te zijn.

Affectie in de liefde

In een liefdesrelatie is affectie cruciaal. Die kleine aanraking, een dikke knuffel of een zoen kan ervoor zorgen dat je partner zich prettig en gewaardeerd voelt. Bij een gebrek aan kan juist een angst ontstaan dat je haar of hem helemaal niet meer leuk vindt. Een vrijpartij kan ook als affectie worden gezien, terwijl het ook ontzettend belangrijk is dat er goed gecommuniceerd wordt. Oprecht interesse tonen en naar iemand luisteren is ook een vorm van affectie die vooral in relaties cruciaal is.

Ouderlijke affectie

Ouderlijke affectie is een term waarmee wordt aangeduid hoe een ouder met zijn of haar kind omgaat. Een kind vergt veel aandacht en heeft liefde nodig om zich te kunnen ontplooien. Met ouderlijke affectie wordt ook bedoeld dat een ouder de morele verplichting heeft om voor zijn of haar kind te zorgen.

Hoe moeilijk is affectie tonen?

Affectie tonen kan heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als iemand het lastig vindt om zijn of haar emoties te uiten of het lastig vindt om iemand aan te raken. Hierin is voorzichtigheid geboden, omdat te weinig of juist te veel affectie een negatieve gedachte of reactie bij een ander kan oproepen. Daarom is het ook belangrijk om hierin de balans te zoeken.Antoniem affectie

Het antoniem voor affectie is afkeer. Bij afkeer wil je juist zo ver mogelijk bij iemand uit de buurt blijven. Bijvoorbeeld, omdat je diegene helemaal niet aardig vindt. Een afkeer kan ook natuurlijk ontwikkelen. Als voorbeeld weer die buurvrouw, die het wel aardig vindt dat je haar helpt, maar wel een ongemakkelijk gevoel krijgt bij jouw gedrag. Op den duur kan ze zelfs een afkeer krijgen, omdat ze niet de verkeerde signalen wil geven. Ze gaat je dan ontlopen of zelfs negeren. Haat kan ook een antoniem zijn van affectie.