Selecteer een pagina

Stakeholders betekenis

Een stakeholder is een belanghebbende. Vaak heeft het betrekking op een medewerker in een organisatie die invloed kan uitoefenen in hoe de organisatie opereert.Stakeholders zijn dus belanghebbenden en dat hoeft niet per se medewerkers te zijn. Ondanks dat stakeholders vaak worden aangewezen om het bedrijf sturing te geven. Leveranciers, klanten en milieugroeperingen kunnen eveneens stakeholders zijn. Vanwege het feit dat deze stakeholders druk kunnen uitoefenen op de organisatie of beïnvloed kunnen worden door het handelen van de organisatie. Een goed voorbeeld is dat een bedrijf zijn retourbeleid aanpast wanneer blijkt dat klanten het te omslachtig vinden en dus niet meer bestellen, omdat het retourproces zo ingewikkeld is. Hierbij oefent de klant als stakeholder druk uit op de organisatie om aanpassingen te verrichten.

Stakeholder in het Engels

Stakeholder is een Engels woord en betekent dus ook belanghebbende. Stakeholder is dus een woord dat uit een andere taal naar de Nederlandse taal is overgewaaid en ook behoort tot de Nederlandse taal. Ondanks dat staat het woord stakeholder niet in de Van Dale.betekenis stakeholder

Synoniemen stakeholder

Goede synoniemen voor stakeholder zijn belanghebbende en betrokkene. Een stakeholder binnen de organisatie, wat vaak een medewerker met bepaalde KPI’s is, is een betrokkene en heeft de verantwoordelijkheid om keuzes te maken die de organisatie moeten helpen. Hij is ook een soort van belanghebbende, maar deze omschrijving past minder goed, omdat de medewerker toch wel zijn salaris krijgt. Of hij nu als stakeholder zijn belangen heeft behartigd of niet.Kan en mag iedereen een stakeholder zijn?

Iedereen binnen een organisatie kan en mag een stakeholder zijn. Een stakeholder is feitelijk een belanghebbende en betrokkene die een bepaald takenpakket krijgt toebedeeld en op basis van zijn KPI’s beslissingen moet nemen om de organisatie vooruit te helpen. Binnen bedrijven die volgens het SCRUM-principe zien we vaker delegaties van stakeholders die met elkaar moeten bepalen welke koers er gevaren gaat worden. Samen zetten ze de lijnen uit over hoe de organisatie verder geholpen kan worden en welke liggende taken als eerste uitgevoerd moeten worden.

Aandeelhouder

Een stakeholder is ook een aandeelhouder. Dit kan zowel een actieve als slapende aandeelhouder zijn. Slapende aandeelhouders kopen aandelen van een bedrijf en houden de koers in de gaten, maar actieve stakeholders nemen deel aan vergaderingen en hebben een stem in hoe het bedrijf opereert. Dit zijn duidelijke belanghebbende, die natuurlijk hun investering willen vermeerderen en zien groeien. Hoeveel invloed de stakeholder heeft, is vooral afhankelijk van het aandelenpakket. Je kunt namelijk voor slechts enkele procenten mede-eigenaar zijn van het bedrijf of een merendeel hebben, waarbij dus vaak harder met de vuist op tafel geslagen kan worden.Kan een organisatie of groep een stakeholder zijn?

Ook groepen en organisaties kunnen een stakeholder zijn. Bijvoorbeeld milieugroeperingen die gezamenlijk druk kunnen uitoefenen om ervoor te zorgen dat een bedrijf verduurzaamd en groen opereert. Hierin is de milieugroepering een stakeholder die invloed kan uitoefenen of beïnvloed wordt door het handelen van de organisatie. Hierbij spreken we overigens over een externe stakeholder en niet over een interne stakeholder.