Selecteer een pagina

Significant betekenis

De betekenis van “significant” is belangrijk”, maar het woord heeft meerdere betekenissen.De echte betekenis is vooral afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt. Bij een medische behandeling kan significant gebruikt worden om aan te geven dat de uitkomst van de behandeling beter dan verwacht is, terwijl significant in het dagelijkse gebruik ook gebruikt kan worden om aan te geven dat een resultaat niet toevallig lijkt te zijn.

Meer over de betekenis van het woord significant

Iets dat opmerkelijk is kan als significant worden bestempeld. Bijvoorbeeld een prestatie op het werk. De zin “Zijn aandeel in het resultaat was significant” kan doelen op de prestatie van een medewerker die een groot en belangrijk aandeel heeft gehad in het resultaat dat is behaald. Doorgaans wordt gesproken over klinische significantie, sociale significantie en statistische significantie.betekenis significant

Waar komt het woord significant vandaan?

Significant is afgeleid van het Latijnse woord “significare”, wat “betekenen” betekent. Het woord werd in de 16e eeuw voor het eerst gebruikt in de Engelse taal en heeft door de jaren heen meerdere nuances gekregen. Het is afhankelijk van de context waarin significant gebruikt wordt om te kunnen bepalen wat het woord nu echt betekent.Significant in het Engels

In het Engels bestaat het woord “significant”, wat dezelfde betekenis heeft als significant in het Nederlands. Ook bij gebruik van “significant” spreken we over een resultaat dat niet op toeval berust en te herhalen is. De zin “a significant increase in sales” kan verwijzen naar een opmerkelijke prestatie van het team dat dus goed en misschien wel boven verwachting gepresteerd heeft, maar het kan dus ook duiden op een resultaat dat belangrijk is voor de prestaties van het bedrijf.

Synoniemen voor significant

Enkele synoniemen voor het woord “significant” zijn “beduidend”, “betekenisvol”, “kenmerkend”, “veelbetekenend”, “veelbeduidend” en “veelzeggend”. Bij deze synoniemen staat dus de betekenis “belangrijk” centraal. Een significante prestatie is dus belangrijk voor een persoon of een groep.

Statistische significantie

We spreken over statistische significantie als bijvoorbeeld de resultaten van een onderzoek niet toevallig zijn. De gevonden verschillen of overeenkomsten zijn zodanig dat ze ook als betekenisvol kunnen worden beschouwd. In onderzoek naar medicijnen is statistische significantie ontzettend belangrijk. Bij het testen van een nieuw medicijn moet kunnen worden aangetoond dat het medicijn ook een gewenst effect heeft. Als bijvoorbeeld de effectiviteit tussen groepen mensen die het medicijn kregen en de groep die de placebo kregen groot genoeg is, kun je spreken over statistische significantie.Wanneer is een resultaat statistisch significant?

Een resultaat kan alleen als statisch significant worden bestempeld als er een statische analyse wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de p-waarde berekend. Een p-waarde lager dan 0,5 wordt vaak gezien als statistisch significant.

Klinische significantie

Klinische significantie wordt vooral toegepast in de medische sector. Hierbij is het dus belangrijk dat de uitkomst van een behandeling effectief is. Als een behandeling effectief is, kun je spreken over een klinische significantie. Hierbij moet dus wel aangetoond kunnen worden dat het verschil tussen behandelende en niet-behandelde patiënten groot genoeg is.Sociale significantie

Iets wat als sociaal significant kan betrekking hebben op de maatschappelijke relevantie. Bijvoorbeeld een aantoonbaar verschil in inkomen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hier kun je spreken over een sociale significantie, maar ook over een statische significantie.

De verkeerde interpretatie

Wanneer het woord “significant” verkeerd geïnterpreteerd wordt, kan dat nadelige gevolgen hebben. Het kan leiden tot verkeerde conclusies en het missen van belangrijke informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een resultaat van een onderzoek als significant wordt bestempeld, terwijl het op toeval berust. In dat geval kan bijvoorbeeld een getest medicijn worden voorgeschreven, terwijl de resultaten niet significant genoeg waren om ze ook als effectief te kunnen bestempelen.

Antoniem significant

Het antoniem voor significant is “insignificant”, wat “onbelangrijk” betekent. Een resultaat kan dus insignificant zijn, want betekent dat het ook geen waarde heeft. Minder betekenisvol kan ook een goede omschrijving zijn van insignificant.