Selecteer een pagina

Interventie betekenis

De letterlijke betekenis van interventie is tussenkomst en kan ook bemiddeling, ingrijpen of inmenging betekenen.
Feitelijk heeft het woord meerdere betekenissen en interventies kunnen op meerdere vlakken plaatsvinden. Zelfs in privésferen kunnen interventies plaatsvinden.

de betekenis van interventie betekenis, meer uitleg

Bij een interventie wordt een actieve handeling verricht om een probleem op te lossen. Gezien het feit op meerdere vlakken binnen de maatschappij problemen kunnen ontstaan, kunnen hier dus ook interventies op worden toegepast. In de basis is dat een autoriteit die ook bij machte is om een interventie volgens planning en doelgericht te kunnen toepassen. Het doel van een interventie is om de situatie te verbeteren, een probleem op te lossen of om een ernstige escalatie te voorkomen.interventie betekenis

Interventie in het Engels

Het Engelse woord van interventie is intervention en heeft dezelfde betekenis als in het Nederlands. Een intervention vindt plaats als er bijvoorbeeld een conflict of een probleem moet worden opgelost of verminderd. Het doel van een interventie is altijd om de situatie te verbeteren.

GGZ interventie

De GGZ helpt mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met een alcohol- of drugsverslaving. Dit proces wordt een GGZ interventie genoemd. Als gebruiker heb je toegegeven dat je een probleem hebt en dat je hulp nodig hebt om van een verslaving af te komen. Het GGZ ondersteunt hierin met behulp van therapie en behandelingen, zodat je uiteindelijk minder en tot slot helemaal niet meer gebruikt. De GGZ is zelfstandig of via een huisarts in te schakelen en doorgaans worden GGZ interventies vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Leefstijlinterventie

Een leefstijlinterventie heeft alles te maken met het veranderen en liever gezegd het verbeteren van een levensstijl. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een slecht eetpatroon erop nahouden of mensen met obesitas, die graag willen afvallen. Een leefstijlinterventie wordt doorgaans toegepast door een lifestyle coach, maar ook een fitnesscoach kan een leefstijlinterventie uitvoeren en ervoor zorgen dat je gezonder gaat leven en als dat nodig is gaat afvallen.Economische interventie

Wisselkoersrisico’s zijn een feit en worden veroorzaakt door flexibele wisselkoersen. Door de onzekerheid die ontstaat bij heftige fluctuaties en vermindering van internationale handel, kan een land welvaartsverlies leiden. Daarom maken landen afspraken om munteenheden aan elkaar te koppelen. In het geval dat een bepaalde valuta te hard daalt of stijgt, kan een monetaire autoriteit zoals de centrale bank ingrijpen om de wisselkoers te corrigeren. Dit proces wordt ook wel een economische interventie genoemd.

Humanitaire interventie

Het collectief ingrijpen van een bepaalde staat of meerdere staten tegen een andere staat, wordt ook een humanitaire interventie genoemd. De NAVO is hier bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Een humanitaire interventie kan zowel diplomatiek als bewapend plaatsvinden. Met als doel om een staat te verdedigen en burgers te beschermen. Een humanitaire interventie vindt dan ook alleen plaats als de veiligheid van burgers in het geding komt of als meerdere staten (of landen) het erover eens zijn dat een bepaalde staat tot een halt toe geroepen moet worden.

Interventie radiologie

Een interventie radiologie is feitelijk een medische handeling die uitgevoerd wordt door een interventieradioloog. Een interventieradioloog doet onderzoek naar bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten en aandoeningen in de hersenen. Het proces van een interventie radiologie is complex en hierbij wordt gebruikgemaakt van medische apparatuur zoals een MRI en röntgen. In sommige gevallen is bij een interventie radiologie ook sprake van een dagopname in het ziekenhuis.

Wat is een multidisciplinair interventie team?

Het MIT is een afkorting voor het multidisciplinair interventie team. Dat onderdeel is de overheid. Het team bestaat uit meerdere specialisten die een collectief doel hebben. Ze houden zich voornamelijk bezig met het opsporen en het ontmantelen van criminele organisaties die groeiend zijn. Zowel in Nederland als in het buitenland zijn multidisciplinaire interventie teams actief. Het kan ook verwijzen naar een team binnen de verslavingszorg, waarbij een verslaafde hulp krijgt van meerdere specialisten. Dit heeft dan weer niets te maken met de autoriteiten, zoals de politie.Interventie in de privésfeer

Naast professionele interventies kunnen er ook interventies in de privésfeer plaatsvinden. Goede voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vrienden die ingrijpen als ze constateren dat iemand binnen hun vriendengroep kampt met een gok-, alcohol-, drugs-, of eetverslaving. Tijdens een interventie wordt iemand doorgaans onaangekondigd gewezen op de problematiek die groeiende is. Met als doel om iemand de ogen te openen en zijn of haar levensstijl of gebruik te veranderen.

Interventie op school

Interventie kan ook op school plaatsvinden. Bijvoorbeeld als een student of een leerling achter raakt en extra hulp nodig heeft. Hierbij kan de school of een onderwijsinstelling kiezen voor extra ondersteuning aan de student of de leerling, zodat de doelstellingen toch worden behaald. Dit kan bijvoorbeeld individuele ondersteuning zijn of ondersteuning in de vorm van aangepaste instructies.

Interventies op werk

Interventies op het werk vinden ook plaats wanneer bijvoorbeeld de werksfeer van kwaad tot erger wordt en medewerkers als collectief niet meer presteren en doelstellingen behalen. Het is dan aan het management om de problemen in kaart te brengen en op te lossen, zodat er weer een positieve werksfeer ontstaat en de prestaties verbetert. Op het werk kan ook extra ondersteuning worden geboden aan hand van trainingen en coaching als bijvoorbeeld medewerkers problemen hebben met hun time-management of het uitvoeren van specifieke taken.