Selecteer een pagina

EBITDA betekenis

De betekenis van EBITDA is het operationeel resultaat voor aftrek van belastingen en afschrijvingen. Het is een afkorting die staat voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.De term EBITDA wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in de financiële sector. De term heeft betrekking op de berekening van de EBITDA, wat een goede en onvervalste weerspiegeling moet geven van de bedrijfsresultaten van een organisatie. De afkorting staat voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Met andere woorden, de netto-winst voor aftrek van belastingen en andere aftrekposten. Om te bepalen of een bedrijf een bepaalde cashflow kan genereren, wordt de EBITDA vaker toegepast. Voor aandeelhouders is de cashflow van groot belang om te kunnen bepalen of het investeren in een organisatie nog zin heeft. Voor vermogensbeheerders is de EBITDA weer veel belangrijker.

EBITDA berekenen

De EBITDA is relatief simpel te berekenen. Je begint met de nettowinst of -verlies en voegt hier zaken als netto rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen aan toe. Afschrijvingen zijn afwaarderingen van materiële activa en afboekingen zijn afwaarderingen van immateriële activa. Op deze manier kun je de EBITDA uitreken en krijg je een goed beeld van de bedrijfsprestaties.betekenis ebitda

EBITDA in het Engels

Omdat EBITDA een afkorting is voor earnings before interest, taxes, depreciation en amortization, is het ook een afkorting die in Engelse spreken delen van de wereld wordt gebruikt. Het heeft dan ook precies dezelfde betekenis als wanneer de afkorting in het Nederlands wordt gebruikt.Vitaliteit van een bedrijf

Met de EBITDA kan de vitaliteit van een bedrijf worden berekend. De EBITDA is een goede weerspiegeling van de bedrijfsprestaties. De EBITDA is belangrijk, omdat deze rekenmethode niet te manipuleren is. De cijfers die met behulp van de EBITDA worden berekend zijn dus ook de feitelijke cijfers. Logisch dat veel economen dan ook de voorkeur geven aan deze berekening.

Financieel gezond

De EBITDA geeft geen compleet beeld van de financiële situatie van een bedrijf. Omdat er zaken kunnen ontbreken. De EBITDA is vooral handig om te kunnen bepalen of ook het bedrijf in de toekomst een bestaansrecht heeft en je kunt bedrijven ook met elkaar vergelijken. Echter kunnen er belangrijke zaken in de EBITDA ontbreken, zoals belangrijke schulden die nog moeten worden afgelost of afwaarderingen van grote productiemachines die niet in de berekening zijn meegenomen. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld een grote negatieve invloed hebben op de financiële gezondheid van een organisatie.EBITDA en EBIT

Naast de EBITDA bestaat ook de EBIT. Eveneens een berekening, maar die wordt op een andere manier uitgevoerd. De EBIT bereken je als volgt: netto inkomen + netto rentelasten + betaalde belastingen. De EBIT is dus minder uitgebreid dan de EBITDA. Toch worden de termen en dus geheel onterecht door elkaar gebruikt. De EBIT wordt vooral berekend wanneer de waarde van de kernprestaties van een bedrijf berekend moet worden. Hierbij worden de kosten van de kapitaalstructuur en de belastinglasten overgeslagen. Evenals bij de EBITDA geeft ook de EBIT geen compleet beeld over de financiële gezondheid van een bedrijf. Waar je dus ook altijd rekening mee moet houden.