Selecteer een pagina

Kaulo betekenis

De betekenis van kaulo is “erg” of “heel veel”. Het is afkomstig uit het Surinaams en heeft zijn weg gevonden naar de Nederlandse straattaal.Vooral jongeren maken veel gebruik van het woord kaulo om aan te geven dat iets heel erg of heel veel is. Met de zin “ik ben kaulo moe” wordt dus aangegeven dat iemand heel erg moe is.

Wat betekent kaulo

Kaulo komt uit de taal Sranan Tongo en dus uit Suriname. In Sranan Tongo betekent “kaulo” eigenlijk “poepgat”. In de Nederlandse straattaal heeft het woord een compleet andere betekenis gekregen. Het wordt vooral gebruikt om de nadruk te leggen op een bepaald aspect. Enkele voorbeelden hierin zijn “hij is kaulo irritant”, “ik ben kaulo moe” en “dit is echt kaulo lekker”. Kaulo kan dus zowel positief als negatief worden gebruikt.betekenis kaulo

Aanstootgevend

Kaulo spreek je uit als “kauw-lo” en het heeft een vrij harde klank. In bepaalde gezelschappen of in bepaalde situaties kan het woord kaulo aanstootgevend zijn. Het is ook afhankelijk van de context waarin het woord “kaulo” gebruikt wordt. In de straattaal is het woord volledig geïntegreerd, maar in het algemeen beschaafd Nederlands is het geen woord dat gebruikt wordt in spreek- en schrijftaal. Sommige mensen zijn ook van mening dat het gebruik van het woord “kaulo” grof is.Dynamisch en creatief

Het gebruik van het woord “kaulo” is controversieel. Veel mensen zijn van mening dat het grof taalgebruik is en dat gebruik van het woord ook een verloedering is van de Nederlandse taal, terwijl anderen het juist een uiting van culturele diversiteit en creativiteit vinden. Het is in ieder geval een feit dat vooral jongeren die veel straattaal gebruiken het woord “kaulo” ook het vaakst gebruiken. In een nette Nederlandse conversatie komt het woord niet voor.

Waarom horen we het woord kaulo zo vaak?

Vooral bij jongeren op straat horen we vaak het woord kaulo, maar ook op bezoek bij vrienden en familie kan het woord ter sprake komen. Dit heeft te maken met het feit dat het woord “kaulo” veel wordt gebruikt en op die manier ook een weg vindt in de Nederlandse samenleving. Steeds meer mensen nemen het woord over en passen het toe, waardoor het woord ook uiteindelijk onderdeel wordt van de Nederlandse taal.Staat kaulo in de Van Dale?

Het woord kaulo staat officieel nog niet in de Van Dale en is dus geen Nederlands woord. Het is wel Nederlandse straattaal en daarom is kaulo ook vaak in onze samenleving te horen. Hoe vaker het woord gebruikt wordt, des te groter de kans ook wordt dat het woord volledig wordt ingeburgerd en uiteindelijk deel uitmaakt van de Nederlandse taal. Met als gevolg dat het woord ook in de Van Dale te vinden zal zijn.

Synoniemen voor kaulo

Synoniemen voor het woord “kaulo” zijn “erg”, “poepgat” en “fucking”. Fucking is hierin het woord dat misschien nog wel het vaakst wordt gebruikt om een uitdrukking extra kracht te geven. Waar de een zegt “dit broodje was kaulo lekker” zeggen de meeste mensen nog steeds “dit broodje was fucking lekker”. Het is wel op te merken dat ook het woord “fucking” geen onderdeel uitmaakt van algemeen beschaafd Nederlands. Je kunt moeilijk op een receptie of een reünie opeens met het woord “fucking” gaan strooien, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.Is kaulo een scheldwoord?

Kaulo is in principe geen scheldwoord, maar veel mensen gebruiken het woord in plaats van het scheldwoord “kanker”. Deze verklaring is echter niet juist. Kaulo heeft niets te maken met het woord “kanker” en kan dus ook niet als vervanging van dit ernstige scheldwoord worden gebruikt. Met kaulo kun je hoogstens iemand uitschelden voor “poepgat”, omdat het woord dat in het Surinaams betekent, maar het wordt in de Nederlandse straattaal doorgaans gebruikt om aan te geven dat iets heel erg of heel veel is.