Selecteer een pagina

Pragmatisch betekenis

De letterlijke betekenis van pragmatisch is nuttig, doelgericht aangepakt, bruikbaar en praktisch.
Pragmatisch denken is iets wat mensen kunnen en doen om in het dagelijkse leven pragmatisch te handelen. Bijvoorbeeld op school, op de werkvloer, maar ook in contact met anderen en op een vereniging.

Uitleg over de betekenis van pragmatisch

Pragmatisch is in principe niet iets wat je bent, maar hoe je denkt. Pragmatisch denken wil zeggen dat iemand zich goed in de situatie kan verplaatsen en weet wat er nodig is om op een efficiënte wijze een bepaald doel te bereiken. Projectmanagers zijn doorgaans pragmatisch denkende individuen die het overzicht moeten bewaren en moeten anticiperen op de gebeurtenissen die plaatsvinden, zodat een project op basis van de gewenste criteria en de gestelde tijdlijn kan worden afgerond.

pragmatisch betekenis

Hoe spreek je het woord pragmatisch uit?

De fonetische spelling van het woord pragmatisch is “prag-ma-ties”. In het Engels is het woord voor pragmatisch ‘pragmatic’. Pragmatisme is een uitdrukking die gebruikt wordt om de filosofische stroming aan te duiden, waarbij praktijk en theorie met elkaar worden verbonden. Volgens het pragmatisme staan theorie en praktijk ook niet los van elkaar.

Synoniemen voor pragmatisch

Pragmatisch is een bijvoeglijk naamwoord dat ook enkele synoniemen kent. Synoniemen voor pragmatisch zijn nuttig, praktijkgericht en praktisch. Iemand die pragmatisch denkt handelt daar dus naar en zal taken uitvoeren die ook nuttig en praktijkgericht zijn. Of juist praktisch denken om een handeling uit te voeren. In die context zou je dus bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een deur met een deurklink praktisch is, want met de deurklink kun je heel makkelijk een deur openen en sluiten. Een deurklink is hierin dus ook nog eens nuttig.Betekenis pragmatisch: een manier van denken

Een pragmatisch persoon is niet hoe iemand is, maar hoe iemand denkt. Pragmatisch denken is iets wat veel mensen doen. Iemand die pragmatisch denkt, probeert taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren of heeft juist de focus om op de kosten te besparen. Een individu die pragmatisch denkt kan bijvoorbeeld ook bezig zijn met het zo efficiënt mogelijk indelen van zijn of haar tijd. Hij of zij vermijdt ook situaties waarbij tijd en geld wordt verspild, omdat het in hun ogen niet praktisch is.

Anderzijds wordt een pragmatische denker ook gekenmerkt door dat hij of zij zich goed kan inleven in de situatie en daarnaar handelt. Als voorbeeld kan het zo zijn dat iemand die pragmatisch denkt de situatie beoordeelt en tot de conclusie komt om bijvoorbeeld een schema of planning aan te passen, omdat daarmee het doel efficiënter wordt bereikt. De oplossing die wordt verzonnen of aangerijkt is in de basis ook altijd nuttig en/of bruikbaar.

Hoe noem je een pragmatisch persoon?

Iemand die pragmatisch denkt wordt ook wel een pragmatist genoemd. Een pragmatist bekijkt de situatie en durft oplossingen aan te dragen die bijdragen aan het op een zo efficiënt mogelijke manier het doel te bereiken. De bekendste pragmatisten waren C.S. Peirce, William James, John Dewey en G.H. Mead. Die ook als de grondleggers van het pragmatisme worden gezien.

Voorbeeld van pragmatisch leren

Pragmatisch leren is bijvoorbeeld een methode om op een zo efficiënt mogelijke manier lesstof te begrijpen en te leren, zodat de persoon een proefwerk of (eind)examen kan afronden met een goede beoordeling. Een goed voorbeeld van een pragmatist is dat hij of zij een strak schema hanteert met vaste momenten waarop geleerd wordt en proefexamens worden gemaakt. Ter voorbereiding op het echte examen dat wordt afgenomen. Hierin speelt tijdsindeling een belangrijke rol.Voorbeeld van pragmatisch werken

Een duidelijk voorbeeld van pragmatisch werken is bijvoorbeeld hoe een projectmanager op de werkvloer het project in kaart brengt en de juiste beslissingen neemt om zowel tijd als kosten te besparen om een doel te bereiken. Doorgaans krijgen projectmanagers wel ‘jeuk’ van het woord ‘pragmatisch’, omdat het vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. Projectmanagers gebruiken veel liever termen, zoals projectmatig en agile werken. Wat feitelijk ook weer vormen zijn van pragmatisch denken en werken.

Voorbeeld van pragmatisch handelen

In het dagelijks leven kun je ook pragmatisch denken en ernaar handelen. Denk bijvoorbeeld aan meerdere afspraken in een week die de pragmatist dan efficiënt en het liefst aansluitend wilt inplannen, zodat er zo min mogelijk tijd en dus ook geld verloren gaat. En met als doel om tijd over te houden voor andere zaken die zijn of haar aandacht vereisen.

Wat is pragmatische liefde?

Wist je dat pragmatische liefde bestaat? De term heb je vast en zeker weleens voorbij zien komen en dat is ook niet zo vreemd. Vaak denken mensen die bijvoorbeeld datingapps gebruiken dat ze zoeken op gelijkdenkende met gedeelde interesses, maar feitelijk ben je op zoek naar pragmatische liefde. Bijvoorbeeld als een man of vrouw aan bepaalde criteria moet voldoen om hem of haar interessant te vinden. Pragmatische liefde kan uiteindelijk veranderen in ware liefde.

Gebruik van het woord pragmatisch

Het woord pragmatisch wordt helaas te pas en te onpas gebruikt en daarom heeft het soms een negatieve lading. Is iemand die voorstelt om 6 uur in plaats van 8 uur te werken, omdat het zogenaamd praktischer is, ook echt een pragmatist of heeft die persoon een andere agenda? Iemand die heel logisch nadenkt en de koe bij de horens vat wordt ook wel eens beschreven als iemand die pragmatisch denkt, maar is dat ook echt zo?

Het tegenovergestelde van pragmatisch denken

Het tegenovergestelde van pragmatisch denken kan idealistisch zijn. Waarbij iemand een bepaald beeld heeft van hoe de wereld eruit moet zien en handelt naar zijn eigen idealen. Dogmatische denkers handelen juist naar onbetwistbare meningen die zij hebben. Als je principieel denkt, zullen te allen tijde je eigen principes je ook doen bewegen om bepaalde handelingen wel of juist niet te verrichten.