Selecteer een pagina

Segregatie betekenis

De betekenis van segregatie is afscheiding of scheiding. In de context dat bijvoorbeeld een bevolkingsgroep zich afzondert van de maatschappij.Segregatie betekent feitelijk afscheiding en het heeft doorgaans betrekking op sociale segregatie. Bij sociale segregatie kan er sprake zijn van rassensegregatie, seksesegregatie en verzuiling. Het kan ook betrekking hebben op het afscheiden van bestanddelen in een mengsel. Bijvoorbeeld in de scheikunde zien we de term segregatie vaker gebruikt worden. Het woord kan dus in verschillende contexten worden gebruikt en dan heeft het ook een net iets andere betekenis.

Ruimtelijke segregatie

Ruimtelijke segregatie is een ander begrip dat vaak betrekking heeft op het feit dat mensen uit verschillende groepen niet bij elkaar wonen. Een goed voorbeeld hiervan zijn rijke en arme wijken in Nederland. Mensen met een bepaalde afkomst wonen dan ook bij elkaar en er wonen nauwelijks tot geen mensen met een andere achtergrond in de buurt. Hierbij spreken we dus over een ruimtelijke segregatie.betekenis segregatie

Rassensegregatie

Bij rassensegregatie is er sprake van een minderheidsgroep die zich afzondert van de maatschappij. Bijvoorbeeld wanneer immigranten uit Syrië uitsluitend met elkaar optrekken en geen contact hebben met andere bevolkingsgroepen. Dit kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. Bij rassensegregatie zien we vaak dat bevolkingsgroepen bij elkaar in de wijk wonen en naar aparte scholen gaan. Het kan een vrije keuze zijn dat ze ook niets met andere bevolkingsgroepen te maken willen hebben.Seksesegregatie

Seksesegregatie heeft betrekking op een duidelijke scheiding tussen mannen en vrouwen in de maatschappij. In Nederland is seksesegregatie geen actueel onderwerp, ondanks dat er nog steeds sprake kan zijn van bijvoorbeeld een afscheiding van een bepaald geslacht. In bepaalde werkomgevingen zien we bijvoorbeeld uitsluitend mannen of vrouwen in dienst. In andere landen is seksesegregatie wel actueel. In bepaalde landen zijn er bijvoorbeeld aparte tramstellen voor vrouwen of in landen met de dienstplicht is de dienstplicht alleen van toepassing op mannen.

Verzuiling

Verzuiling heeft weer betrekking op de afscheiding van bepaalde groepen op basis van religie of politieke ideologie. Een goed voorbeeld hiervan zijn dorpen en wijken in bepaalde delen van de Verenigde Staten die bijvoorbeeld het nationaalsocialisme steunen. In deze dorpen of wijken wonen dus uitsluitend aanhangers van het nationaalsocialisme en zijn mensen met andere geloofsovertuigingen of met andere politieke voorkeuren niet welkom.Is segregatie negatief?

Segregatie is per definitie niet negatief, maar kan wel negatief zijn. Bijvoorbeeld als bepaalde groepen mensen van een bepaalde afkomst bij elkaar worden geplaatst en geen kans krijgen om in de samenleving te integreren. Op die wijze kan een bevolkingsgroep worden buitengesloten en het idee ontvangen dat ze niet welkom zijn. Overigens kan een bevolkingsgroep ook de keuze maken om niet te integreren.

Tegenovergestelde van segregatie

Het tegenovergestelde van segregatie is integratie. Bij integratie wordt ernaar getracht om juist verschillende bevolkingsgroepen te combineren. Minderheidsgroepen worden dus opgenomen in de meerderheid. Het basisprincipe hierin is dat iedereen gelijke rechten heeft. Bij integratie voelt de zogenaamde buitenstaander zich ook sneller welkom in de maatschappij als hij of zij met open armen wordt ontvangen. Integratie zorgt niet alleen voor meer saamhorigheid, maar ook voor meer vertrouwen onderling.