Selecteer een pagina

Integer betekenis

Integer betekent letterlijk eerlijk en betrouwbaar, maar het woord heeft ook meerdere betekenissen.
Integer kan verwijzen naar bijvoorbeeld een handelswijze, een gedragscode en naar een geheel getal in wiskunde en informatica. Als iets in tact is, kan het ook integer worden genoemd.

Betekenis integer: de uitleg

Doorgaans spreekt men al snel over een integer persoon. Waarmee wordt aangegeven dat iemand eerlijk en betrouwbaar is in zijn of haar doen en laten. Een integer persoon spreekt altijd de waarheid, houdt zich aan zijn of haar woord en laat zich niet beïnvloeden of beter gezegd omkopen in bijvoorbeeld het nemen van een belangrijke beslissing.integer betekenis

Waar komt het woord integer vandaan?

Het woord integer betekende in het Latijn “gaaf” of “geheel”. Het woord is afgeleid van het oude Latijnse woord Intagros. Wat feitelijk is afgeleid van de woorden in- (niet-) en tangere (aanraken). Hiermee werd aangegeven dat iets of iemand niet aangeraakt of liever gezegd in tact is. Nuchter, onbevangen, rechtschapen en onkreukbaar zijn ook termen die aansluiten op het woord integer.

Integer betekenis in het Engels

Integer in het Engels betekent een compleet of heel getal in wiskunde en informatica. Dit is een getal zonder decimalen. Zoals bijvoorbeeld 1, 2, 3 en 5. Ook negatieve getallen zijn integer, zolang het cijfer geen decimalen heeft. Het cijfer -5 is dus ook een integer getal. Integrity betekent daarentegen vrij vertaald integriteit, waarmee wordt aangeduid dat iemand bijvoorbeeld eerlijk en fatsoenlijk is of zonder dubbele agenda handelt.

Integer persoon

Een integer persoon is bijvoorbeeld iemand die eerlijk, fatsoenlijk en onkreukbaar is. We spreken al snel over iemand die integer is als die persoon bijvoorbeeld de waarheid spreekt en zonder dubbele agenda keuzes maakt. Als iemand zich fatsoenlijk gedraagt kan er ook gesproken worden over een integer persoon. Integriteit kan dan ook heel goed een karaktereigenschap zijn.Integer handelen

In de zakenwereld kan er al snel gesproken worden over integer handelen. Iemand die integer is en ook daarna handelt, maakt keuzes en beslissingen zonder een dubbele agenda erop na te houden. De handelswijze verloopt ook eerlijk en een integer persoon is niet om te kopen om toch tot een andere beslissing te komen. Vooral in het hoger management is integriteit een belangrijke karaktereigenschap om zaken en handelswijzen eerlijk te laten verlopen.

Integer in wiskunde

Integer komt ook voor in wiskunde en dan spreekt men over cijfers die in tact zijn. Met andere woorden zijn dit dus complete cijfers zonder decimalen. Dit kunnen cijfers zijn, zoals 1, 2, 5, 7, 8 en 9. Het cijfer 4,5 is dus geen integer getal, omdat dit cijfer een decimaal bevat. Een negatief cijfer kan ook integer zijn, zoals bijvoorbeeld -4 of -8.

Integer in informatica

In de informatica worden ‘integers’ opgeslagen en verwerkt met behulp van specifieke datatypen. Die ervoor zorgen dat getallen die in tact zijn opgeslagen en berekend kunnen worden. Een geheel cijfer is een integer en met integers wordt een reeks van gehele getallen bedoeld.

Integriteitscode

In een werkomgeving of op een andere plek, zoals een schoolgemeenschap, kan er sprake zijn van een integriteitscode. De integriteitscode moet ervoor zorgen dat mensen open, eerlijk en respectvol handelen. De integriteitscode biedt hierin houvast en duidelijkheid. Voor veel mensen is het een handige handleiding waarmee ze hun eigen gedrag kunnen toetsen. Een manager of werkgever kan de integriteitscode juist gebruiken om iemands gedrag en handelen te beoordelen.Integriteit en de rol van een compliance officer

Een organisatie kan al relatief snel te maken krijgen met inbreuk op de integriteit. Is bijvoorbeeld de inkoper nog steeds objectief als hij van een zakenrelatie een geschenk aanneemt of kosteloos op een reis wordt meegenomen? Een compliance officer wordt hierin vaak aangesteld om te controleren of iedereen zich aan de opgestelde integriteitscode houdt en ook eerlijk en zonder dubbele agenda handelt. Veel bedrijven stellen bijvoorbeeld duidelijke regels op over wat je moet doen in het geval van een ontvangen relatiegeschenk. Als je je aan de integriteitscode houdt wordt ook gesproken over het feit dat je compliant bent.

Twijfels over integriteit

Iedereen twijfelt weleens over het feit of hij of zij ook integer is of integer handelt. In het bedrijfsleven is vaak een vertrouwenspersoon aanwezig, waarmee je moeilijke kwesties kunt bespreken. Is bijvoorbeeld op de kosten van een relatie uit eten gaan integer, omdat het een deal kan opleveren of is het een inbreuk op de integriteitscode, omdat je tijdens het kosteloos diner bij een chique restaurant beïnvloed kan worden en wellicht de verkeerde keuze kan maken dat ook het bedrijf kan beschadigen?

Is het woord integer positief?

Het woord integer is heel positief en het is zelfs een compliment als iemand je integer noemt. Het geeft aan dat je iemand bent die mensen vertrouwen en dat je altijd eerlijk, fatsoenlijk en oprecht bent. In de zakenwereld is de karaktereigenschap een groot pluspunt, omdat je eerlijk handelt en geen keuzes maakt die het bedrijf kunnen beschadigen.

Antoniem integer

Het antoniem van integer is corruptie. Bij corruptie is er sprake van oneerlijk en onfatsoenlijk gedrag of oneerlijke handelwijze. Als voorbeeld nemen we opnieuw het dure diner met een zakenrelatie. Omdat de relatie je uit eten neemt ben je sneller bereid om bijvoorbeeld akkoord te geven op een deal die eigenlijk helemaal niet in het voordeel is van de organisatie waarvoor je werkt. Je stelt dus het eigen belang boven het belang van het bedrijf en je bent ook omkoopbaar.