Selecteer een pagina

Cumulatief betekenis

De betekenis van cumulatief is bij elkaar opgeteld en ophopend. Een cumulatief bedrag of een getal is dus een waarde waar telkens weer iets bij wordt opgeteld.Met het woord cumulatief is aan te geven dat een bepaalde waarde steeds hoger wordt, omdat er telkens waarden bij worden opgeteld. Het beste voorbeeld hiervan is de loonstrook. Op de loonstrook zie je meerdere omschrijvingen, termen en bedragen en een deel hiervan zijn cumulatieve bedragen en cijfers. Cumulatieve gegevens op de loonstrook geven bijvoorbeeld aan hoeveel salaris er cumulatief is uitbetaald of hoe hoog het vakantiegeld cumulatief is. Elke maand veranderen deze waarden, omdat er ook iedere maand weer salaris wordt uitbetaald of vakantiegeld is gereserveerd.

Synoniemen voor cumulatief

Goede synoniemen voor cumulatief is ophopend en opstapelend. Iedere keer wordt een waarde, wat dus heel goed ook een geldbedrag kan zijn, hoger, omdat er weer een waarde of een bedrag wordt opgeteld. Stel dat je iedere maand € 10,- in een spaarpot stopt. Dan kun je na 12 maanden zeggen dat het spaargeld cumulatief € 120,- is (12 x € 10,-).

betekenis cumulatief

Leuk feitje

Het woord cumulatief is afgeleid van het Latijnse woord cumulus. Wat hoop of stapel betekent.Cumulatief in het Engels

In het Engels bestaat het woord cumulative, wat dezelfde betekenis heeft als cumulatief in het Nederlands. Hiermee wordt dus eveneens bedoeld dat bijvoorbeeld een bedrag of een waarde steeds hoger wordt, omdat er bedragen of waarden erbij worden opgeteld. In de regel heeft een cumulatieve waarde of een cumulatief bedrag betrekking op een waarde of een bedrag dat over een langere periode is berekend.

Hoe bereken je een cumulatief bedrag?

Een cumulatief bedrag is een bedrag dat over een langere periode bij elkaar is opgeteld. Als voorbeeld het vakantiegeld dat iedere maand voor je wordt gereserveerd. Je begint met een waarde van € 0,- en na een jaar is dat bijvoorbeeld € 2.400,-. Dat betekent dat er iedere maand € 200,- voor je is gereserveerd. Het bedrag is afhankelijk van het bruto salaris. Iedere maand wordt er een reservering van 8% van het brutoloon gedaan om vakantiegeld op te bouwen. Na een jaar ontvang je het cumulatieve bedrag. Met andere woorden, het bedrag dat het hele jaar door is opgespaard. Dat is dus een cumulatief bedrag.Andere voorbeelden van cumulatief

Er zijn nog meer voorbeelden te noemen van cumulatief. Vaak is het een waarde, maar het kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op een samenwerking van zaken. Een goed voorbeeld hiervan is medicijngebruik. Een medicijn op zichzelf heeft een bepaald effect, maar in combinatie met andere medicijnen werkt het beter en heb je er meer baat bij. De werking van deze medicijnen kan dus ook cumulatief worden genoemd.Aantal bezoekers

Ook het aantal bezoekers van bijvoorbeeld een winkel, pretpark of een andere gelegenheid kan cumulatief berekend worden. Hierbij worden maandelijks de bezoekersaantallen bijgehouden en bij elkaar opgeteld. Na een jaar of een andere periode wordt bekeken hoeveel bezoekers er in totaal zijn geweest. Deze waarde is dus cumulatief. Een cumulatieve waarde kan overigens over kleinere en langere periodes berekend worden.